ERP to żaden luksus

Na polskim rynku ERP walka toczy się głównie o średnich klientów, chociaż nie brakuje wdrożeń w większych przedsiębiorstwach. Często są to jednak rozległe aktualizacje posiadanych wcześniej systemów tego samego producenta.

Jeszcze kilkanaście lat temu własnym zintegrowanym systemem klasy ERP pochwalić się mogły głównie firmy nastawione na wysoką efektywność działania. Już sam fakt posiadania tego typu oprogramowania dodawał firmie prestiżu. Dziś rynek jest zdecydowanie bardziej dojrzały. Wszystkie łatwe kąski już dawno skonsumowano. Rynek stał się bardziej świadomy i wysoce konkurencyjny. Trudniej o wielomilionowy kontrakt wdrożeniowy w dużym przedsiębiorstwie, a podpisanie umowy "z marszu" jest niemal niemożliwe. Przedstawiciele wielu firm działających na polskim rynku rozwiązań ERP twierdzą, że z roku na rok rośnie liczba zapytań ofertowych. Systematycznie maleje jednak średnia wartość realizowanych projektów i przychodów ze sprzedaży licencji. Coraz większy udział w przychodach firm wyspecjalizowanych w rozwiązaniach klasy ERP stanowią natomiast usługi dodane, często daleko wykraczające poza obszar IT.

Warto nadmienić, że z punktu widzenia dostawcy systemów ERP raz zdobyty kontrakt zwykle procentuje latami. Praktyka pokazuje bowiem, że większość przedsiębiorców pozostaje wierna jednemu dostawcy systemów klasy ERP, nawet jeśli wdrożone rozwiązania nie do końca odpowiadają wymaganiom organizacji. Analitycy obserwują również wzrost zainteresowania praktykami związanymi z zarządzaniem zmianami organizacyjnymi towarzyszącymi wdrożeniom systemów biznesowych. Wszystko to ma na celu zwiększenie korzyści biznesowych wynikających z inwestycji w rozwiązanie klasy ERP i jest przejawem dojrzałości rynku. Złote czasy dla firm wyspecjalizowanych w zintegrowanych systemach wspierających zarządzanie nadal trwają. Na 2010 r. zapowiadany jest kilkuprocentowy wzrost wartości rynku systemów ERP w Polsce.

MSP na celowniku

Nie ma dziś chyba w Polsce dużego przedsiębiorstwa, które nie korzysta z dobrodziejstw systemów wspierających zarządzanie określonymi obszarami biznesowymi. Nadal spotkać można jednak firmy wykorzystujące szereg systemów działających niezależnie. To o ich względy zabiegają obecnie dostawcy najbardziej rozbudowanych rozwiązań klasy ERP. Takich klientów jest jednak relatywnie niewielu, a wszyscy liczą każdy grosz. Rośnie również zainteresowanie usługami doradczymi w zakresie przygotowania zapytań ofertowych i analizy odpowiedzi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200