ERP to żaden luksus

Chęć lepszego skoordynowania działań podejmowanych przez różne jednostki organizacyjne przyciąga do systemów zintegrowanych firmy sektora MSP. To rynek nieporównanie szerszy i dający pole do popisu dostawcom niszowych rozwiązań, ale równocześnie specyficzny. W zintegrowanych systemach wspierających zarządzanie dla firm MSP mile widziane są funkcje, o które w przeszłości ciężko byłoby posądzać system wywodzący się bezpośrednio z mechanizmów MRP. Przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości coraz częściej oczekują m.in. zintegrowanego sklepu internetowego, obsługi systemów aukcyjnych i zestawu funkcji analitycznych dedykowanych dla specyficznej działalności. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, producenci oprogramowania klasy ERP prześcigają się w zapowiedziach dotyczących nowatorskich rozwiązań zintegrowanych, które są przygotowane pod kątem potrzeb firm małej i średniej wielkości. Wbrew pozorom, rzadko sprowadza się to do obcinania funkcjonalności większych systemów i implementacji nowinek technicznych. Na rynku dostrzegalne są m.in. dążenia do uproszczenia procesu wdrożenia, procesu aktualizacji oprogramowania czy skrócenia okresu zwrotu z inwestycji w system ERP.

W klastrze i z chmury

W miarę dojrzewania rynku integracja systemów biznesowych często wykracza poza granice jednego przedsiębiorstwa. Dzięki połączeniu z systemami poddostawców i dystrybutorów możliwe jest bardziej skuteczne planowanie własnych procesów. Powstaje globalna sieć, w której jedna firma ma wgląd m.in. w stany magazynowe i plany produkcyjne innej. Tego typu integracja jest również wymogiem związanym ze sprawnym funkcjonowaniem grup kapitałowych i klastrów przemysłowych. Co ciekawe, w należących do zagranicznych podmiotów polskich spółkach coraz częściej pozostawiany jest dotychczasowy, zwykle rodzimy system ERP.

Na świecie obserwowany jest również wzrost zainteresowania rozwiązaniami oferowanymi w formie usługi. W obliczu zaostrzonej polityki kredytowania inwestycji na zakup dostarczanego w modelu Software as a Service oprogramowania wspierającego zarządzanie decydują się zwłaszcza mniejsze firmy. W Polsce taka forma korzystania choćby z prostszych rozwiązań klasy ERP nadal cieszy się jednak niewielkim zainteresowaniem.


TOP 200