Dzięki temu rozwiązaniu systemy BYOD będą bardziej bezpieczne

Microsoft zintegrował narzędzia typu MTD (Mobile Threat Defense; ochrona mobilnych urządzeń przed zagrożeniami) oferowane przez niektórych niezależnych producentów oprogramowania z własną platformą UEM (Unified Endpoint Management; ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi) noszącą nazwę Intune.

Pozwala to korporacyjnym systemom czuwającym nad bezpieczeństwem IT wykrywać sytuacje w których należący do pracownika, ale niezarejestrowany w nim smartfon czy tablet zawiera złośliwe oprogramowanie.

Nową funkcję usługi Intune powitają na pewno z zadowoleniem te wszystkie firmy, które wdrożyły system kryjący się z skrótem (BYOD; Bring-Your-Own Device; zabierz ze sobą własne urządzenie). Może ona bowiem blokować dostęp do systemów korporacyjnych urządzeniom, które zostały oznaczone przez oprogramowanie MTD jako niebezpieczne. .

Zobacz również:

Na razie Intune może współpracować z narzędziami MTD opracowanymi przez trzy firmy: Lookout for Work, Better Mobile i Zimperium. Jednak w przyszłości platforma Intune zostanie zintegrowana z narzędziami MTD oferowanymi przez kolejne firmy.


TOP 200