Dyrygent procesów

BizTalk Server 2004 łączy łatwość definiowania procesów biznesowych za pomocą BPEL4WS, zdrowe fundamenty integracyjne oparte na innowacyjnej technologii adapterów oraz skalowalność i wydajność SQL Server 2000.

BizTalk Server 2004 łączy łatwość definiowania procesów biznesowych za pomocą BPEL4WS, zdrowe fundamenty integracyjne oparte na innowacyjnej technologii adapterów oraz skalowalność i wydajność SQL Server 2000.

BizTalk 2004 to serwer Microsoftu przeznaczony do tworzenia rozwiązań integrujących różne systemy informatyczne. Jednocześnie jest narzędziem, które pozwala zapanować nad procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Ale nie tylko w jego wnętrzu - pakiet ten może być bowiem wykorzystany do tworzenia rozwiązań typu B2B integrujących systemy różnych przedsiębiorstw. Podczas modelowania procesów w diagramie definiuje się wtedy procesy "własne" i procesy "obce", w tym obsługiwane przez platformy inne niż Windows. Generalnym założeniem BizTalk 2004 jest stworzenie jednego wspólnego modelu dla różnych aplikacji.

Wzmocnione fundamenty

W przeciwieństwie do poprzednich wersji BizTalk 2004 wykorzystuje architekturę .Net, a nie COM. W związku z tak fundamentalną zmianą wszystkie główne elementy pakietu zostały napisane od nowa, choć przy zachowaniu głównych koncepcji działania rozwiązania. Dzięki zmianom praca analityka biznesowego i programisty stała się znacznie prostsza. BizTalk 2000 i 2002 umożliwiały programiście modelowanie procesów biznesowych, ale obiekty realizujące niestandardowe operacje trzeba było tworzyć w zewnętrznym w stosunku do nich środowisku Visual C++ czy Visual Basic 6.0.

Dyrygent procesów

Biz Talk Server 2004 integruje środowisko pracy programisty i analityka biznesowego.

W przypadku wersji 2004 wszystkie te operacje są wykonywane bez opuszczenia środowiska Visual Studio .Net. Analityk tworzy więc diagramy, a programista - potrzebne komponenty składowe. Obaj pracują w tym samym środowisku, posługując się jednym zestawem składowych, a więc definicji obiektów, komunikatów, odwzorowań, a także wspólnym schematem przepływu itd. Tak samo jak w "normalnym" programowaniu można korzystać np. z mechanizmów kontroli wersji. Rozbudowano mechanizmy tworzenia diagramów orkiestracji procesów (process orchestration). Można stosować bardziej wyrafinowane diagramy z rozbudowanymi warunkami itp.

Środowisko IDE jest dostosowane do potrzeb (i zwyczajów) programisty, analitykowi zapewne łatwiej będzie poruszać się w świecie diagramów tworzonych graficznie za pomocą Visio. Orchestration Designer for Business Analyst jest, tak jak w przypadku wcześniejszych wersji serwera, dodatkiem do Visio. W BizTalk 2000/2002 w środowisku do modelowania widoczne były wszystkie elementy modelu. W nowej wersji projektanta "nieistotne" szczegóły techniczne są ukryte (widać je w Visual Studio .Net). Projektant może więc skupić się na pisaniu (a w zasadzie rysowaniu) opisów procesów biznesowych.

Procesy życiu bliskie

Zaprojektowane diagramy BizTalk 2004 zapisuje w języku BPEL4WS - standardzie do opisu procesów biznesowych. Na marginesie warto dodać, że taki plik opisujący procesy można wyeksportować i udostępnić partnerowi, który używa innej platformy integracyjnej - BPEL staje się już powszechnym standardem w tej klasie rozwiązań. Wszystkie elementy, które przetwarza BizTalk 2004, są zapamiętywane w specjalnych bazach SQL Server 2000. Centralnym elementem jest baza MessageBox, przechowując komunikaty rejestrowane w BizTalk.

Nowym elementem w BizTalk 2004 jest mechanizm Human Workflow Services (HWS). To specjalna odmiana diagramu przepływów uwzględniająca fakt, że w procesie uczestniczy jedna lub więcej osób. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest zatwierdzanie dokumentu kosztowego - kolejne osoby muszą go przeczytać i zaakceptować lub przesłać do innych osób w celu poprawienia. Aby proces zautomatyzować, można wykorzystywać tzw. SmartDocs - dokumenty Office 2003, które mogą np. zapisywać wynik pewnej operacji bezpośrednio do usługi Web, czy też inaczej przesyłać informację o niej do serwera BizTalk. HWS udostępnia specjalne interfejsy API, które można wykorzystać z poziomu rozwiązań dla Office.

W BizTalk 2004 schematy komunikatów są domyślnie zdefiniowane przy użyciu XSD, choć można też użyć DTD. Mapowanie pomiędzy komunikatami wykorzystuje mechanizmy XSLT, jednak w niektórych przypadkach prościej jest skorzystać z innych elementów programowania. Można np. używać tzw. funktorów, które realizują bardziej złożone operacje. Jest też rozbudowana kolekcja mechanizmów do wyszukiwania danych w bazie czy mapowania słowników. Można także dodawać własne mechanizmy w postaci obiektów .Net. To bardzo wygodne - we wcześniejszych wersjach trzeba było uciekać się do języków skryptowych, jak VBScript czy JavaScript.

Lekarstwo na adaptery

W serwer BizTalk 2004 wbudowano dziewięć adapterów głównych. Adapter SOAP pozwala na komunikację z dowolną usługą sieciową. Obsługuje także mechanizmy z tzw. rozszerzonego profilu dzięki WSE (Web Service Extension) 2.0 do .Net. Dostępny jest także adapter dla protokołu HTTP. Pozwala on na "niskim poziomie" obsłużyć żądania napływające tą właśnie drogą. Obsługiwany jest też protokół SMTP, komunikaty między serwerem a aplikacjami mogą więc być przesyłane przy użyciu standardowych mechanizmów poczty elektronicznej.

Adapter MSMQT pozwala przetwarzać komunikaty, które przychodzą przy użyciu kolejki (MSMQ). Tak naprawdę przekształca on je z kolejki w odpowiednie wpisy w bazie MessageBox, przez co stają się one dostępne dla reszty procesów BizTalk. File adapter to rozbudowany moduł do przetwarzania plików tekstowych w różnych formatach, m.in. z kolumnami o stałej i zmiennej szerokości; może też łatwo obsłużyć różne standardy kodowania liter. W BizTalk 2004 dostępny jest także adapter dla protokołu FTP, który może m.in. monitorować zawartość serwerów FTP. Adapter EDI obsługuje formaty ANSI X-12 oraz EDIFACT, a dokładniej - konwertuje je do postaci XML.

Warto też dodać, że potok przetwarzania BizTalk 2004 bardzo dobrze integruje się z Commerce Server za pomocą specjalnego rozwiązania przyspieszającego tworzenie rozbudowanych sklepów internetowych. Bez trudu można np. pojedyncze zamówienie przekierować od razu do odpowiedniego potoku wykonawczego i spowodować wysłanie poleceń wydania z magazynu czy przygotowanie dokumentów rozliczeniowych.

Najważniejszą nowością w dziedzinie integracji jest zawarty w BizTalk 2004 specjalny framework integracyjny - dokładnie zdefiniowany ciąg interfejsów wraz z wyczerpującą dokumentacją i dobrymi przykładami - pozwalający samodzielnie napisać adapter. To bardzo istotne, gdyż zdarza się, że kosztujące wielokrotność BizTalk Server 2004 Enterprise nie w pełni odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa, np. działają z konkretną wersją danego systemu czy aplikacji i tym samym utrudniają migrację. Mając do dyspozycji ww. framework, dział IT może samodzielnie opracować bardzo elegancki, łatwy w utrzymaniu interfejs.


TOP 200