Dyrektorzy ds. IT maklerami wewnątrz firmy

Menedżerowie wytwarzający wartość dodaną dla firmy

Na chwilę obecną mierzenie wydatków na budżety technologiczne i miejsc ich ulokowania jest swoistym ruchomym celem. – Budżety na IT niekoniecznie są przenoszone poza działy IT. Obserwując poczynania tradycyjnych działów marketingowych, widzimy, że ich dyrektorzy zazwyczaj wydawali mnóstwo środków na reklamy w mediach drukowanych, a dziś inwestują raczej w media cyfrowe, płatne reklamy w wyszukiwarkach i nowe możliwości reklamy online – wyjaśnia Chris Miller z Avanade.

Powodem, dla którego dyrektorzy ds. IT są wypychani z działań w obrębie nowych technologii, są startupy bezpośrednio nawiązujące kontakt z menedżerami w poszczególnych obszarach działalności biznesowej firm. Jak wynika z badania, pracownicy działów IT spędzają jedną trzecią swojego czasu na zarządzaniu istniejącymi systemami i ich utrzymywaniu. To znaczne zaangażowanie w istniejące systemy IT ma swoje konsekwencje.

Zobacz również:

Mniej niż jeden na czterech menedżerów twierdzi, że dział IT regularnie rekomenduje nowe rozwiązania technologiczne. Innymi słowy, rosnąca popularność i adopcja coraz to nowszych technologii odbywa się na najdalszym końcu przedsiębiorstwa - w grupie biznesowych użytkowników końcowych.

- Jesteśmy świadkami zmieniającej się dynamiki biznesowej. Moim zdaniem, w pewnym przełomowym momencie dyrektorzy ds. IT albo będą musieli dostosować się do tych zmian albo zginą. Wszystko zależy od tego, czy wyjdą poza dotychczasowe, tradycyjne szeregi IT, czy może wraz ze zmianą funkcji pełnionej przez działy IT, coraz więcej dyrektorów IT będzie pochodzić z innych jednostek biznesowych, takich jak działy operacyjne, sprzedażowe, marketingowe, a może nawet finansowe – prognozuje Chris Miller.

Dyrektorzy ds. IT będą mieli silniejszą pozycję niż kiedykolwiek wcześniej

Jednak przyszłość dyrektorów IT rysuje się całkiem obiecująco. Zdaniem Chrisa Millera, nowa rola dyrektorów ds. IT polegająca na pośredniczeniu i doradztwie sprawi, że ich pozycja w firmie będzie silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wyniki badania zdają się potwierdzać to przypuszczenie: 68% kierowników wyższego szczebla i 63% kierowników jednostek biznesowych prognozuje, że dział IT będzie miał jeszcze większy wpływ na decyzje technologiczne podejmowane w przyszłości przez firmy.

Znaczną oznaką zaufania może być to, że 83% respondentów twierdzi, iż odczuwa komfort w przypadku bezpośredniej współpracy z pracownikami działu IT w zakresie doradztwa dotyczącego ważnych klientów i partnerów firmy.

Prawda jest taka, że technologie radykalnie zmieniają sposób funkcjonowania poszczególnych działów firmy, począwszy od marketingu i finansów po sprzedaż i zasoby ludzkie. Pojawiające się nowe technologie zmuszają te działy do pogłębiania wiedzy z zakresu technologii praktycznie z dnia na dzień.

Zdaniem dwóch na trzech respondentów, dział IT ma dziś większy wkład w funkcjonowanie firmy niż jeszcze trzy lata temu, choć jednocześnie firmy nadal znajdują się na początku drogi ku rewolucji wywołanej technologiami społecznościowymi, mobilnymi i chmurowymi. - Z dnia na dzień nowe technologie odpowiadają za coraz większą część biznesu, co sprawia, że dyrektorzy ds. IT jako doradcy i działy IT jako pośrednicy odgrywają potężną rolę w inicjowaniu zmian w całej organizacji – podsumowuje Chris Miller.


TOP 200