Dyrektorzy ds. IT maklerami wewnątrz firmy

Dział IT szybko staje się "domem maklerskim" pośredniczącym między kupującymi (np. menedżerami firmy) a sprzedawcami (np. dostawcami rozwiązań w chmurze).

Ponad jedna trzecia działów IT w firmach już teraz pośredniczy w usługach i wszystko wskazuje na to, że ten model będzie szybko rozprzestrzeniał się w nadchodzącym roku. Ale to tylko jeden z wielu aspektów nowej roli pełnionej przez dyrektorów ds. IT, która coraz częściej polega na doradztwie biznesowym niż utrzymaniu i nadzorowaniu procesów technologicznych.

Nawet jeśli brzmi to niepokojąco, ale menedżerowie IT nie mają powodów do obaw. W swojej nowej roli dyrektorzy ds. IT zyskają możliwość wywierania jeszcze większego wpływu na decyzje w obszarze nowych technologii niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. - W przyszłości pozycja lidera w obszarze IT nie będzie polegać na sprawowaniu kontroli nad procesami informatycznymi, lecz raczej na wytwarzaniu dodatkowej wartości biznesowej dla firmy – mówi Chris Miller, dyrektor ds. IT w firmie Avanade.

Zobacz również:

Jak wynika z globalnego badania przeprowadzonego na zlecenie w lutym wśród ponad 1000 kierowników wyższego szczebla, kierowników jednostek biznesowych i osób decyzyjnych w obszarze IT w firmach, w kwestii wydatków na rozwiązania technologiczne zaszły radykalne zmiany. Okazało się, że 37% wszystkich wydatków na technologie jest nadzorowanych przez działy niezwiązane z IT, zwłaszcza marketingowe. Wynik ten odpowiada kontrowersyjnym prognozom firmy badawczej Gartner, zgodnie z którymi, do 2017 roku dyrektorzy marketingu będą wydawać więcej na IT niż dyrektorzy IT.

W przypadku dyrektorów IT, którzy są kurczowo przywiązani do swoich budżetów, sytuacja jeszcze się pogorszy. Zgodnie z wynikami badania, ponad 70% kierowników wyższego szczebla i kierowników jednostek biznesowych wierzy, że jest w stanie lepiej i szybciej podejmować decyzje dotyczące swoich obszarów działania bez zaangażowania przedstawicieli działów informatycznych.

Z drugiej strony, ostatni raport firmy Forrester odrzuca koncepcję, zgodnie z którą wydatki na informatyzację miałyby przestać być domeną dyrektora IT. Zgodnie z nim, szefowie działów technologicznych są nadal mocno zaangażowani w kluczowe procesy informatyczne, zwłaszcza takie jak wdrażanie platform cyfrowych, rozwój aplikacji, w tym aplikacji mobilnych, usługi zarządzane i integracja rozwiązań.


TOP 200