Drony narzędziem dla geodetów i kartografów

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zamawia drony. Będzie to pierwsza instytucja publiczna w Polsce, która zdecydowała się na wykorzystanie dronów by zwiększyć wydajność pomiarów i skanowania terenów trudno dostępnych dla pojazdów naziemnych.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zamawia drony. Będzie to pierwsze cywilne zastosowanie dronów przez instytucję publiczną w Polsce. Drony mają zwiększyć wydajność pomiarów geodezyjnych i kartograficznych zwłaszcza w terenie trudno dostępnym dla pracowników urzędu i pojazdów naziemnych.

W ostatnich latach w pracach geodezyjnych wykorzystywano do pozyskiwania danych geoprzestrzennych sprzęt mobilnego kartowania MMS (Mobile Mapping System). Dzięki skanerom laserowym, aparatom i kamerom cyfrowym zamontowanym na pojazdach, zsynchronizowanym z czujnikami nawigacyjnymi, określano pozycje sprzętu wykonującego pomiar, a także przetwarzano i pozyskano dane. Efektem jest uzyskanie w krótkim czasie wysokiej jakości zasobów. Wynik takiej pracy, to miliony punktów ze skanowania laserowego oraz tysiące zdjęć.

Zobacz również:

  • 5G to nie tylko smartfony - jakie technologie skorzystają?

Okazuje się jednak, że pomiary skanera są zbyt precyzyjne i nie są, aż tak potrzebne w wypadku wielu ogólnych działań. W celu zapewnienia najlepszej jakości w stosunku do czasu pracy, kamery cyfrowe wydają się wystarczające. Niestety okazuje się, że w wypadku kamer zamontowanych na pojazdach poruszających się drogami, nagrania ograniczają się jedynie do pewnej powierzchni. Kamery jednak mogą zostać zamontowane na zupełnie innych pojazdach, co może pozwolić na uzyskanie zupełnie nowych i bardziej precyzyjnych danych.

Drony w geodezji?

Drony opanowują coraz więcej obszarów, a zastosowanie ich do prac pomiarowych może być nowym kierunkiem. Dron z aparatem będzie w stanie stworzyć system mapujący, który dzięki zdjęciom lotniczym z niskiego pułapu pozwoli na opracowanie ortofotomapy od kilku do kilkunastocentymetrowej rozdzielczości terenowej piksela, na podstawie tak zebranych danych będzie można kontrolować dane zebrane w bazie głównej. Trasa przelotu byłaby wcześniej zaprogramowana i nie wymagałaby pracy pilota.

Zdjęcia wykonane podczas badania będą podlegały przetworzeniu. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu tworzona jest ortofotomapa w technice Structure From Motion (SFM – metoda optyczna polegająca na tworzeniu trójwymiarowych obrazów dzięki dwuwymiarowej serii zdjęć).

System jest w stanie zapewnić wykonanie zdjęć niezależnie od warunków pogodowych. A w przypadku problemów z lotem istnieje wiele modeli reagowania sprzętu, które mają zapewnić bezpieczne lądowanie.

Zastosowanie dronów do pomiarów będzie mniej czasochłonne oraz znacznie wydajniejsze. Wymagać będzie jednak od operatora urządzenia odpowiednich kwalifikacji, jak również informowania o każdym locie Służb Informacji Powietrznej.

Przetarg Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w celu pozyskania takiego rozwiązania ogłosił przetarg na zakup systemu mobilnego kartowania na potrzeby prowadzenia kontroli i bieżącej aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, utworzonej w ramach projektu Głównej Bazy Danych Topograficznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Operacyjnego Innowacja Gospodarka, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji. Jego najważniejszym celem jest zbudowanie, w ramach Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej rejestru georeferencyjnego, czyli bazy danych obiektów topograficznych w celu udostępnienia obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej. Projekt zakłada zintegrowanie i harmonizację informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie rejestrów referencyjnych/bazowych, a także koordynację działań zgodnie z modelem infrastruktury informacyjnej państwa oraz założeniami dyrektywy Infrastructure for Spatial Infotmation in Europe (Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie).

Przetarg w części pierwszej składa się na:

  • 2 bezzałogowe statki powietrzne z aparatami fotograficznymi wraz z niezbędnym wyposażeniem w szczególności: stację naziemną, system komunikacji i nawigacji, specjalistyczne oprogramowanie do planowania i monitorowania nalotu
  • specjalistyczne oprogramowanie, służące do tworzenia gotowych ortofotomap i numerycznych modeli pokrycia terenu (2 licencje na czas nieoznaczony i nieograniczony terytorialnie).

W części drugiej na:

  • przygotowaniu bezzałogowego statku powietrznego do eksploatacji,
  • instalacji specjalistycznego oprogramowania na dostarczonym przez Zamawiającego komputerze
  • wybraniu obszaru testowego o minimalnej powierzchni 5 km2 - z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo lotnicze (Dz.U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.),
  • zaplanowaniu i wykonaniu misji dla minimum 40 minutowego lotu,
  • prezentacji możliwości kontroli lotu z uwzględnieniem wykorzystania możliwych scenariuszy postępowania w awaryjnych sytuacjach,
  • przetworzeniu wykonanych zdjęć w dostarczonym oprogramowaniu (opracowanie ortofotomapy)

Szacunkowa wartość zamówienia to 1,932 mln zł (część I: 481 tys. zł; część II: 1,451 mln zł).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200