Downsizing - minimalizowanie

Zmiana organizacji

Najbardziej zaawansowana i czasochłonna metoda przekształcania istniejącego lub budowania od podstaw systemu informatycznego, polega na reorganizacji działania całego przedsiębiorstwa lub jego kluczowych działów. Zwykle oznacza to potrzebę wykonania dokładnej analizy obiegu informacji, czyli strategicznej analizy oraz usprawnienia lub zmiany szeregu procedur biznesowych. Dla kierownictwa przedsiębiorstwa jest to często równoznaczne z podjęciem decyzji o budowie całkowicie nowego systemu informatycznego, z którym są integrowane elementy sprzętowe systemu wykorzystywanego dotychczas. Zmiana organizacji zawsze powoduje konieczność znacznego przeprojektowania oprogramowania użytkowego, chociaż podobnie jak w przypadku sprzętu projektanci starają się włączyć elementy programowe poprzedniego systemu w ramy nowego.

Zmiana organizacji przedsiębiorstwa wymaga przede wszystkim radykalnej zmiany myślenia kierownictwa w kierunku maksymalizacji zysków, poprzez intensywne stosowanie technologii informatycznych na każdym stanowisku pracy. Dlatego zwykle, w początkowej fazie, drogą do tego celu jest intensywne szkolenie i przeprowadzanie konsultacji w zakresie najnowszych technik zarządzania dla ludzi odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za podejmowanie decyzji. Sporządzenie analizy wykonalności złożonego projektu informatycznego znakomicie zachęca kierownictwo do przeprowadzenia niezbędnych zmian w strukturze przedsiębiorstwa. W następnych fazach zmiany organizacji w zależności od skali reorganizowanego przedsiębiorstwa włączani są konsultanci odpowiedzialni za prowadzenie całości projektu, a także związani z poszczególnymi zakresami projektu np. integracją systemu. Zmiana koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wdrożenie systemu informatycznego, realizującego przeprojektowane oprogramowanie aplikacyjne zajmuje od jednego do dwóch lat.

Minimalizacja systemów informatycznych w Polsce

W naszym kraju dopiero stajemy przed wyzwaniami jakie z jednej strony będzie niosła za sobą minimalizacja istniejących, bardziej złożonych systemów informatycznych, z drugiej zaś, maksymalizacja większości z nich. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że proces rozwoju systemów informatycznych będzie przebiegał w dwóch zbiegających się w perspektywie kierunkach. Jednym z nich jest omówiona już krótko minimalizacja, natomiast drugim określona na zasadzie opozycji - maksymalizacja (ang. upsizing). Terminem tym można określić proces wzrostu szybkości działania oraz zasobów, a tym samym możliwości funkcjonalnych komputerów typu PC od przenośnych do dużych serwerów, przy zachowywaniu lub często zmniejszaniu ich fizycznych gabarytów. Proces maksymalizacji obejmuje również większe od pecetowych, systemy komputerowe.

W Polsce mamy do czynienia przede wszystkim z "kulturą pecetową", dlatego już od paru lat obserwujemy głównie procesy maksymalizowania systemów komputerowych. Polegały one na przechodzeniu użytkowników najpierw od systemów bazujących na procesorze Intel 286, do komputerów z procesorami 386 i 486. Co więcej, od kilku lat obserwujemy łączenie pojedynczych stacji pecetowych w sieci lokalne, których węzłami są zazwyczaj serwery bazujące na procesorach 486, a ostatnio Pentium, wyposażone w bogate zasoby pamięciowe i dyskowe. Proces ten będzie postępował w naturalny sposób prowadząc do rozbudowy najpierw sieci lokalnych poprzez dołączanie nowych stanowisk roboczych i serwerów działających na zasadzie klient/serwer, a następnie do tworzenia układów rozległych. W każdym przypadku użytkownik zwiększa możliwości funkcjonalne swojego zestawu komputerowego, bez potrzeby rozbudowy własnego stanowiska. Przy takim podejściu należy jednak liczyć się z perspektywą, że w pewnym momencie nastąpi konieczność zmiany organizacji przedsiębiorstwa i systemu informatycznego.

Przypadki minimalizowania systemów informatycznych występują w Polsce znacznie rzadziej. Powodem jest stosunkowo mała liczba systemów informatycznych, bazujących na starszych maszynach typu "mainframe" takich jak: IBM 370, Riad, VAX 750 (780) i Odra lub silnych minikomputerach. Ze względu na zaawansowany wiek takich systemów, w nielicznych sytuacjach prosta wymiana komputerów centralnych nie jest wystarczająca. Zazwyczaj wymianie platformy sprzętowej towarzyszy zmiana architektury systemu i organizacji przedsiębiorstwa. Najczęściej jednak, ze względu na duże koszty całej operacji, bardziej opłaca się zbudować cały system informatyczny od nowa, wykorzystując najnowsze technologie oraz pewne elementy starych systemów, np. poszczególne pecety.

Obserwowane od początku lat 90. przyspieszenie procesów informatyzowania polskich przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych wskazuje, że trend ten utrzyma się do końca bieżącego stulecia. Będą one realizowane głównie na zasadzie maksymalizowania istniejących systemów oraz wdrażania od podstaw nowych systemów informatycznych.


TOP 200