Downsizing - minimalizowanie

Każdy kto chociaż raz w życiu zetknął się z problemem celnego przetłumaczenia na język polski nowego słowa lub określenia, które pojawiło się w innym języku, wie, że często takie próby kończą się zaniechaniem przekładu i prostym włączeniem słownej nowinki do polskiego słownictwa. Najlepszym przykładem takiego postępowania jest słowo "komputer". Zwłaszcza język angielski sprawia nam wiele trudności, ponieważ proces powstawania nowych słów jest dla tego języka niezwykle dynamiczny. W ciągu ostatnich dwóch lat niemal równocześnie z intensywnym używaniem określenia "klient/serwer", pojawiło się słowo "downsizing".

Każdy kto chociaż raz w życiu zetknął się z problemem celnego przetłumaczenia na język polski nowego słowa lub określenia, które pojawiło się w innym języku, wie, że często takie próby kończą się zaniechaniem przekładu i prostym włączeniem słownej nowinki do polskiego słownictwa. Najlepszym przykładem takiego postępowania jest słowo "komputer". Zwłaszcza język angielski sprawia nam wiele trudności, ponieważ proces powstawania nowych słów jest dla tego języka niezwykle dynamiczny. W ciągu ostatnich dwóch lat niemal równocześnie z intensywnym używaniem określenia "klient/serwer", pojawiło się słowo "downsizing".

Słowo to w świecie systemów komputerowych robi ostatnio zawrotną karierę, wdzierając się również przebojem do polskich publikacji informatycznych. Wynika stąd, że nie unikniemy problemu związanego z jego zgrabnym przekładem na język polski. Trudno przecież "robić downsize", czy też "downsizingować" system. Przedstawiając niniejszy tekst postawiłem sobie dwa cele - zaproponowanie polskiego, w miarę najbliższego semantycznie odpowiednika angielskiego określenia "downsizing" oraz krótkie przedstawienie co ono oznacza. W zasadzie kolejność powinna być odwrotna. Czytelnicy, mam nadzieję jednak, to przestawienie mi wybaczą, ponieważ chciałbym już dalej używać polskiego określenia tego niezwykle ważnego dla współczesnej informatyki zjawiska.

Według Słownika języka polskiego W. Doroszewskiego, "minimalizowanie" jest to, "zmniejszanie do minimum". Znajdźmy w słowniku określenie słowa "minimum". Jest to, "najmniejsza możliwa, niezbędna lub wymagana ilość, wielkość". Dajmy parę przykładów zastosowania słowa "minimalizować". Minimalizujemy - zagrożenie, ryzyko, konsekwencje, potrzeby, koszty, zapasy. Przykładów można podać znacznie więcej. Zauważmy jednak, że wbrew pozorom słowo "minimalizować" ma zabarwienie pozytywne ponie waż oznacza, że staramy się dokonywać pewnego ograniczania zasobów, potrzeb, a także zachowań z pełną świadomością powstrzymywania się przed zejściem poniżej "niezbędnej lub wymaganej ilości, wielkości". Przekładając tę definicję na język informatyki, chodzi, jak się przekonamy, o takie zmniejszanie zasobów fizycznych, często wręcz rozmiarów systemu komputerowego, aby co najmniej zachować jego pełne, dotychczasowe możliwości funkcjonalne.

Rzeczywiście, dokonujący się w niezwykłym tempie postęp technologiczny, architektoniczny i organizacyjny w zakresie systemów informatycznych powoduje, że proces minimalizowania tych systemów nabiera ostatnio przyspieszenia. Możemy wyróżnić trzy zasadnicze fazy minimalizowania systemów komputerowych, różniące się od siebie zakresem wprowadzanych zmian, kosztami oraz czasem realizacji - zmiana platformy (ang. re-hosting), zmiana architektury systemu informatycznego (ang. re-architecting) oraz zmiana organizacji (ang. re-engineering) . Ze względu na fakt, że wszystkie trzy określenia w języku angielskim zaczynają się na literę "R", możemy się również spotkać z nazwą "Minimalizowanie według trzech R".

Zmiana platformy

Jest to najprostszy sposób osiągnięcia podstawowego celu minimalizacji sytemu komputerowego, jakim jest zwiększenie zysków z kapitału zainwestowanego przez dowolną organizację gospodarczą w technologię informatyczną. Poprzez zmianę platformy rozumiemy przeniesienie aplikacji, którymi posługujemy się na co dzień w naszej organizacji, na sprawniejszy ale zwykle tańszy i mniejszy system komputerowy. Zmiany platformy dokonujemy tak, aby oprogramowanie użytkowe można było przenieść na nowy system bez żadnych dodatkowych zabiegów, takich jak: tłumaczenie źródeł programów, wymienianie środowiska systemowego czy modyfikowanie struktury organizacji, w której działamy.

Zmiana platformy ma przede wszystkim wymiar technologiczny. Obecnie niemal wszystkie liczące się na świecie firmy komputerowe wprowadzają na rynek nowe generacje komputerów, bazujących na ekstremalnie szybkich procesorach o architekturze RISC lub nieco wolniejszych, ale niezwykle złożonych a zarazem wydajnych procesorach CISC. Najlepszymi przykładami procesorów RISC są tutaj - Alpha Digitala, Power IBM i Precision Architecture HP, natomiast procesora CISC - Pentium Intela. Wszystkie nowe procesory są taktowane zegarami o częstotliwościach 50-300 MHz (jak w przypadku Alphy) oraz przetwarzają słowa o długości 32 lub 64 bity. Zmiana platformy jest najprostszą i najszybszą metodą usprawnienia istniejącego systemu komputerowego. Zwykle proces zmiany platformy, w zależności od złożoności przekształcanego systemu komputerowego, zajmuje od trzech do sześciu miesięcy.

Zmiana architektury

Kolejnym sposobem minimalizowania istniejącego systemu informatycznego, często zaczynającym się od wymiany platformy, jest zmiana jego architektury w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać nie tylko najnowsze technologie sprzętowe, ale również osiągnięcia w zakresie oprogramowania. Ten sposób postępowania jest bardziej złożony od zmiany platformy ponieważ wiąże się zazwyczaj ze zmianami dotychczas wykorzystywanego oprogramowania użytkowego. Stopień zmian dokonywanych w oprogramowaniu aplikacyjnym zależy od efektu, jaki ma przynieść zmiana architektury. W najprostszym wypadku, który nie musi prowadzić do prac nad oprogramowaniem użytkowym, może to być zmiana lub wprowadzenie graficznego interfejsu użytkownika GUI (Graphical User Interface). W skrajnym wypadku zmiana architektury systemu do klasy klient/serwer powoduje konieczność tworzenia (w sensie przepisywania pewnych fragmentów źródeł) lub generowania oprogramowania użytkowego od nowa.

Zmiana architektury ma przede wszystkim wymiar systemowo-programistyczny, ponieważ zazwyczaj prowadzi do budowy systemu otwartych możliwości (Open Systems) typu klient/serwer. Realizacja takich systemów będzie możliwa w chwili pojawienia się odpowiednio wydajnych serwerów oraz rozwoju technik sieciowych i technologii, a także narzędzi (CASE) programowania systemów operacyjnych i aplikacji. Tak jak poprzednio, większość liczących się firm na rynku komputerowym, zachwala obecnie swoje ostatnie osiągnięcia na polu rozwijania systemów otwartych możliwości. Jednak tylko nieliczne mogą pochwalić się faktyczną umiejętnością integrowania własnego sprzętu, systemów i oprogramowania z elementami pochodzącymi od różnych dostawców. Z jednej więc strony warunkiem koniecznym prowadzącym do zmiany architektury posiadanego systemu informatycznego musi być świadomość użytkownika o nieuchronności takiej zmiany, z drugiej zaś zdanie się na firmę komputerową, która potrafi tego dokonać w ciągu trzech do dziewięciu miesięcy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200