Dopiero sieć to komputer!

To hasło firmy Sun sprzed 15 lat przekonuje dziś jeszcze bardziej. Chociaż niemal każdy element nowoczesnego systemu informatycznego może być uważany za mający znaczenie krytyczne, to sieć trzeba wyróżnić jako fundament całej komunikacji. Właśnie dlatego musi być od początku zaprojektowana i zbudowana jak należy. W końcu nawet najlepsze na świecie serwery i pamięć masowa są na nic bez wydajnej i bezawaryjnej sieci.

Każdy rodzaj sieci - od LAN, przez SAN, po WAN - wymaga szkieletu, dlatego od niego trzeba zacząć. Rozmiar firmy określi wielkość i pojemność szkieletu. W większości infrastruktur szkielet centrum danych jest tworzony niezależnie od szkieletu sieci LAN. Jeżeli hipotetyczna sieć ma zaspokajać potrzeby komunikacyjne od kilkuset do tysiąca użytkowników, wszyscy w jednym budynku, z centrum danych po środku, to najczęsciej, w środku sieci mamy duże przełączniki, a na brzegu przełączniki agregujące.

Rozważania o szkielecie

Weźmy przykładową sieć, w której szkielet składa się z dwóch modularnych platform przełączających, znajdujących się w tym samym pomieszczeniu co infrastruktura serwerowa i storage, które przesyłają dane do brzegu sieci przez gigabitowe łącza światłowodowe (zob. rysunek). Dwa gigabitowe łącza światłowodowe do szafy ze 100 portami przełączników agregujących powinny wystarczyć w większości biznesowych zastosowań. A jeśli nie, to lepiej będzie agregować kilka łączy 1 GbE, niż przechodzić na 10 GbE. Owszem, jeśli ceny 10 GbE spadną, warto będzie to zrobić, ale na razie znacznie taniej jest zagregować kilka portów 1 GbE, niż wprowadzać technologię Ethernetu 10 Gb/s zarówno w szkielecie, jak i na brzegu sieci.

W bardzo prawdopodobnym przypadku wdrażania VoIP (komunikacja głosowa przez IP) korzystne będzie zastosowanie mniejszych modularnych przełączników także na brzegu sieci, pozwalających na użycie modułów z portami PoE (Power over Ethernet) wraz z modułami o portach nie zasilanych przez sieć komputerową. Można też zastosować trunking portów PoE dla każdego użytkownika, co pozwoli na wykorzystanie pojedynczego portu do obsługi zarówno VoIP, jak i przesyłu danych.

W znanej doskonale topologii gwiazdy szkielet sieci jest połączony z brzegowymi switchami agregującymi przynajmniej dwoma łączami. Z infrastrukturą serwerową łączy się albo przez bezpośrednie łącza miedziane, albo przez przełączniki agregujące, umieszczone w szafie. Wybór zależy od konkretnych przypadków i jest związany z ograniczeniami długości okablowania miedzianego. Bardziej elegancko jest zastosować przełączniki agregujące w każdej szafie z kilkoma tylko łączami światłowodowymi do szkieletu, niż próbować na siłę przyłączyć wszystko, co tylko się da do kilku wielkich switchy.

W dodatku użycie przełączników agregujących serwery pozwoli na skonfigurowanie połączeń typu uplink do obu przełączników szkieletowych, co wyeliminuje niebezpieczeństwo utraty połączenia z serwerami, nawet jeśli jeden szkieletowy przełącznik zawiedzie. Dlatego, jeśli tylko budżet pozwala, należy korzystać z przełączników agregujących.


TOP 200