Dopalacze ośrodków webowych

Zestawy narzędzi poprawiające osiągi ośrodka webowego obejmują regulatory ruchu pakietów, urządzenia buforujące i rozdzielacze obciążeń.

Zestawy narzędzi poprawiające osiągi ośrodka webowego obejmują regulatory ruchu pakietów, urządzenia buforujące i rozdzielacze obciążeń.

Na sukces ośrodka handlu elektronicznego składa się coś więcej niż tylko efektownie eksponowana witryna webowa. Chociaż układ zawartości i błyskotliwa grafika przykuwają uwagę odwiedzających ośrodek webowy, to jednak podstawowym czynnikiem zachęcającym wizytujących i kupujących do powrotu jest jakość usług sieciowych. Cechą charakterystyczną ośrodków handlu elektronicznego, cieszących się dużym powodzeniem, jest rozsądny czas odpowiedzi, solidne usługi i zgodność z oczekiwaniami klientów.

Istnieje całe mnóstwo dostępnych produktów wspomagających efektywne przenoszenie ruchu do/z ośrodka webowego. Produkty te można zaliczyć do trzech podstawowych kategorii: regulatory ruchu webowego, urządzenia buforujące dane webowe i rozdzielacze obciążeń - rozdzielające obsługę zleceń webowych na poszczególne serwery webowe.

Dopalacze ośrodków webowych

Przyśpieszanie / wstrzymywanie - kierowanie ruchem w ośrodku webowym

Technologie te mogą - każda z osobna - poprawić czas odpowiedzi i zapewnić większą dyspozycyjność usług w ośrodku. Kształtowanie ruchu, wykonywane przez regulatory ruchu, łagodzi problem wąskich gardeł na połączeniach LAN, często przeciążanych ruchem nie mającym zasadniczego znaczenia dla biznesu. Równolegle z kształtowaniem ruchu można zastosować urządzenia buforujące, oszczędzające pasmo przez ograniczenie przesyłania powtarzających się zleceń przez Internet, gdy mogą być obsłużone lokalnie. I w końcu narzędzia rozdzielania obciążeń, zapewniające skrócenie czasu reakcji, tolerancję uszkodzeń i wysoką dyspozycyjność usług.

Chociaż każda z tych trzech technik samodzielnie może zapewnić wymierne korzyści, zalecane jest używanie kombinacji wszystkich trzech kategorii, ponieważ ich cechy wzajemnie się uzupełniają.

Kształtowanie ruchu

Kształtowanie ruchu można uważać za niezwykle istotny, pierwszy krok prowadzący do takiego zarządzania pasmem, aby aplikacje, które nie są krytyczne, nie dławiły ciągów komunikacyjnych prowadzących do serwerów webowych i nie ograniczały ustanawiania sesji dla transakcji handlu elektronicznego.

Organizacje zaangażowane w handel elektroniczny często wdrażają silne, wieloprocesorowe serwery i przełączniki o dużej przepustowości w celu zapewnienia lepszej dyspozycyjność usług oferowanych przez Internet. Jednak ta cała moc obliczeniowa jest często zdana na łaskę połączeń, stanowiących główny trakt wejściowy do korporacyjnych ośrodków webowych. Niezależnie od tego, czy trakt taki jest łączem klasy E-1 czy E-3, jeżeli „rura” ta zostanie wypełniona ruchem nie związanym z relacjami klient/sklep, wszystkie wymyślne przełączniki i dziesiątki serwerów na nic się zdadzą. Potrzebna jest aktywna kontrola pasma w celu zapewnienia pewnego poziomu gwarancji pasma dla ruchu o najwyższym priorytecie. Regulatory ruchu mogą zarządzać użytkowaniem takich łączy i zapobiegać ich „przegrzaniu” (nawet jeżeli zdarzać by się to miało tylko raz w miesiącu).

Organizacje z ograniczonym pasmem połączeń WAN, prowadzących do podstawowych ośrodków webowych, mogą na przykład decydować, jakie pasmo otrzymają każda aplikacja lub użytkownik. Bez takiej kontroli może nastąpić przepełnienie bufora routera lub przełącznika i arbitralne odrzucenie pakietów aż do momentu, kiedy protokół sesji wykryje ten fakt i powtórzy je. W przypadkach, w których ruch intensywnie konsumujący pasmo nie jest ruchem o istotnym znaczeniu dla biznesu (np. ruch FTP), jego nadmierne nasilenie ogranicza przepływ bardziej krytycznych (z punktu widzenia biznesu) informacji, takich jak np. pozycje zamówień.

Dwa prezentowane w tym artykule typy regulatorów kształtujących ruch pakietów to: tzw. zarządca bufora (znany także jako „drybler bitów”), reprezentowany przez produkt WiseWan firmy NetReality, oraz regulator pakietów, obsługujący sterowanie tempem sesji TCP/IP, reprezentowany przez PacketShaper firmy Packeteer.

WiseWan 200 obsługujący połączenia frame relay jest umiejscawiany poza routerem i umożliwia administratorowi sieci budowanie kolejek obsługiwanych przez urządzenia kształtowania ruchu. WiseWan 200 obsługuje kolejki ruchu wypełniane danymi wysyłanymi przez stacje końcowe. WiseWan 200 może być skonfigurowany do przydzielania pasma dla ruchu w oparciu o typ protokołu. Pakiet nie tłumi całkowicie ruchu o niskim priorytecie, zmniejsza tylko dostępność pasma dla takiego ruchu, preferując strumienie transmisyjne o wyższym priorytecie.


TOP 200