Do Webadrogą na skróty

Po burzliwym rozwoju pajęczyny serwerów World Wide Weba przyszła kolej na wykorzystanie technik internetowych do wewnętrznej komunikacji w przedsiębiorstwach. Intranet jest interesującą alternatywą dla innych systemów wewnętrznej dystrybucji dokumentów on-line. Wszędzie - w intranetach i globalnym Internecie - stosowany jest język opisu strony HTML, rozpoznawany przez przeglądarki.

Po burzliwym rozwoju pajęczyny serwerów World Wide Weba przyszła kolej na wykorzystanie technik internetowych do wewnętrznej komunikacji w przedsiębiorstwach. Intranet jest interesującą alternatywą dla innych systemów wewnętrznej dystrybucji dokumentów on-line. Wszędzie - w intranetach i globalnym Internecie - stosowany jest język opisu strony HTML, rozpoznawany przez przeglądarki.

Konwertery HTML to nowa klasa produktów służących do tworzenia publikacji WWW, dzięki której znacznie upraszczony jest proces przygotowania dokumentów w tym formacie. Może być on bowiem dokonany dzięki zautomatyzowaniu konwersji plików pochodzących z różnych aplikacji - takich jak edytory tekstów, programy graficzne i projektowe. Zazwyczaj konwertery są dostarczane jako dodatki do edytorów. Ułatwia to prosta i przejrzysta struktura języka HTML. Najczęściej jednak narzędzia tworzone w ten sposób ukierunkowane są na jeden konkretny format konwertowanych plików (np. Word for Windows).

W procesie konwersji największym problemem jest zachowanie stylu dokumentu, czyli wszystkich atrybutów towarzyszących tekstowi bądź grafice. Wydaje się, że zinteresowanie rynku na tego typu narzędzia będzie ogromne. Wiele firm planuje opublikowanie swych dokumentów na serwerach WWW. Zastosowanie w przedsiębiorstwach intranetu jako medium komunikacji wewnętrznej jeszcze bardziej zwiększy popyt na konwertery HTML.

Redakcja amerykańskiego tygodnika InfoWorld przeprowadziła testy aplikacji, służących do konwersji plików na HTML. Do próby wybrano narzędzia obsługujące powszechnie stosowane formaty plików, zapewniające (przynajmniej w teorii) odwzorowanie atrybutów konwertowanych dokumentów oraz mogące pracować w trybie wsadowym. Bezapelacyjnym zwycięzcą został HTML Transit z firmy InfoAccess, który cechował się dużą liczbą formatów plików podlegających konwersji, prostotą użycia oraz największą szybkością dokonywania konwersji.

HTML Transit 2.0

Aplikacja HTML Transit w wersji 2.0 jest wyspecjalizowanym narzędziem służącym do konwersji plików na format HTML. Umożliwia przy tym dodawanie nowych elementów do tworzonego dokumentu oraz tworzenie wzorców. Będąc aplikacją uruchamianą w trybie wsadowym, HTML Transit umożliwia przetwarzanie dokumentów po kolei. Narzędzie obsługuje wiele formatów tekstowych i graficznych, pochodzących z większości znanych aplikacji - np. Word, WordPerfect, WordPro i FrameMaker. Obsługiwane są też formaty RTF i ASCII. Na liście nie znalazły się pliki Excela, Lotusa i PowerPointa. Pliki graficzne są automatycznie przetwarzane na formaty GIF bądź JPG, a następnie dołączane do pliku końcowego.

HTML Transit może dokonywać konwersji w trybie zautomatyzowanym lub za pomocą kreatora. Ten ostatni zmniejsza nieco możliwość konwersji (zwłaszcza liczbę wykorzystanych elementów graficznych), niemniej korzystanie z aplikacji staje się dużo łatwiejsze. Program zaopatrzony został także w interaktywny podręcznik, ułatwiający poruszanie się w środowisku WWW. Nową cechą w stosunku do poprzedniej wersji jest tworzenie tabeli z odniesieniami do dokumentów źródłowych. Jak większość aplikacji tego typu, HTML Transit 2.0 nie pozwala na tworzenie źródłowego dokumentu ani wyświetlenie przetworzonego. Do drugiej operacji trzeba użyć przeglądarkę WWW.

Program sprawdził się znakomicie w przypadku zachowania wszystkich atrybutów przetwarzanego dokumentu. Ważną odnotowania jest także możliwość dodawania w trakcie konwersji własnych elementów, włącznie z użyciem nietypowych znaczników HTML. Rozwiązuje to sytuacje wynikłe podczas stosowania przeglądarek, które korzystają z różnych standardów tego języka. W przypadku użycia odpowiednich znaczników można bowiem stworzyć stronę WWW, która całkowicie wykorzysta możliwości przeglądarek Netscape'a i Microsoftu. HTML Transit wyposażony jest w ikonki oferujące funkcje kontrolne, definiujące dowiązania, a także określające używane formaty. Do aplikacji dołączono bogatą bibliotekę ikon. Program, którego pierwsza wersja gości na rynku ok. roku, jest nadal dynamicznie rozwijany. Pierwszą wersję produktu (pod nazwą WebTransit) zakupił Corel w celu włączenia jej do programu Web.Designer. Należy wspomnieć, że wytwórca HTML Transit - firma InfoAccess ok. 10 lat temu (pod nazwą OWL International) opracowała pierwszą na świecie komercyjną aplikację, wykorzystującą technologię hipertekstu.


TOP 200