Data center w Polsce

Narodziny rynku usług data center w Polsce można datować na lata 2000–2001. Mimo początkowego ograniczonego wzrostu jest on obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów rynku ICT.

Data center w Polsce

Na rynku usług data center powstają nowe podmioty, a obecni gracze rynkowi tworzą obiekty w nowych lokalizacjach albo też rozbudowują już istniejące.

Zgodnie z systematyką usług ICT stosowaną w badaniach Audytela, usługi data center stanowią podzbiór ogólnie rozumianych usług outsourcingu ICT. Zgodnie z tą taksonomią wyróżnia się trzy grupy usług data center (rys 1.), w każdej z nich występują cztery poziomy (udostępnianie infrastruktury, zarządzanie infrastrukturą, udostępnianie usług i aplikacji oraz usługi dodane / BPO):

kolokacja – od udostępniania pomieszczeń i zasilania po usługi dodane związane z BCP;

udostępnianie rozwiązań teleinformatycznych na różnych poziomach – od wynajęcia platform sprzętowych po wynajem aplikacji biznesowych, w tym usługi chmury prywatnej i publicznej;

Zobacz również:

  • AI ma duży apetyt na prąd. Google znalazł na to sposób
  • AI a DC - oto jest wyzwanie
  • Nowe DC Atmana

• zapewnienie bezpieczeństwa ICT – od warstwy sprzętowej po zarządzanie bezpieczeństwem.

Nie wszystkie data center oferują wszystkie kategorie usług, zwykle ich zakres jest ograniczony i podporządkowany strategii marketingowej dostawcy. Z tego punktu widzenia można działające w Polsce data center podzielić na trzy kategorie:

data center należące do operatorów – koncentrują się na prostej kolokacji i najprostszych usługach dodanych, zapewniając dostęp jedynie do sieci danego operatora (np. Netia, GTS,TP);

neutralne data center – zapewniają dostęp do sieci wielu operatorów oraz, w zależności od specyfiki dostawcy usługi, mniej lub bardziej rozwinięty zestaw usług dodanych (m.in. Thinx Poland, Neutral DC);

pionowo zintegrowane data center – nie oferują zwykłej kolokacji ani usług zarządzanych, a jedynie złożone rozwiązania biznesowe o dużej wartości dodanej (np. IBM, Iteligence).

Usługi stricte informatyczne są świadczone tylko przez niektórych dostawców. Zazwyczaj są to dostawcy usług integracyjnych lub aplikacji (np. IBM, Comarch), migrujący swój model biznesowy w stronę modelu pionowo zintegrowanego dostawcy usług ICT, mającego własne data center i odpowiednie kompetencje informatyczne. Zakres oferowanych usług może obejmować jeden poziom lub wszystkie z poniższych poziomów:

1. udostępnianie infrastruktury (IaaS);

2. udostępnianie platform (PaaS);

3. udostępnianie aplikacji (SaaS);

4. zarządzanie usługami biznesowymi (BSM);

5. zarządzanie bezpieczeństwem ICT;

6. pełny outsourcing usług ICT realizowany przez data center usługodawcy.

Rynek usług data center w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały rynkowe liderów sięgają kilkunastu procent i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej. Powierzchnia większości polskich obiektów data center nie przekracza 1000 mkw. Największymi powierzchniami kolokacyjnymi w pojedynczych lokalizacjach (powyżej 3000 mkw.) dysponują: TP (Łódź), GTS Poland (Piaseczno), Network Communications (Łódź), Onet (Kraków).

Przyszłość usług data center

Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja. Oto czynnikami, które mogą przyczynić się do tego procesu:

• dążenie usługodawców do osiągnięcia efektu skali w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej

• pojawienie się nowych źródeł finansowania (fundusze VC zainteresowane rynkiem data center i kolokacji)

• rozwój oraz nowe zastosowania technologii cloud computing i wirtualizacji.

Ostatni czynnik może mieć duży wpływ na sposób funkcjonowania rynku data center w dłuższym okresie. Tradycyjne elementy składowe usługi data center (kolokacja, wynajem serwerów, zapewnienie łączności) silnie wiązały klienta z usługodawcą, a nawet z lokalizacją centrum danych. Ewentualna zmiana dostawcy (czy miejsca świadczenia usługi) była związana z fizycznym przemieszczaniem krytycznych zasobów, co łączy się z dużym ryzykiem operacyjnym. W przypadku sprzedaży zaawansowanych usług w chmurze zasoby fizyczne są oddzielone od usług, więc klient nie musi wiedzieć, gdzie odbywa się przetwarzanie jego danych. Automatyczny provisioning usług w technologii cloud stwarza nowe warunki migracji usług pomiędzy różnymi lokalizacjami fizycznymi jednego dostawcy i ułatwia przeniesienie danej usługi do innego usługodawcy.

Data center w Polsce
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200