Dane w zasięgu ręki – chmura publiczna CTERA Portal

Jak można przechowywać firmowe dane w chmurze publicznej? Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest CTERA Portal łączący funkcjonalność chmury oraz platformy backupowej.

Całkiem niedawno jedynym sposobem na wymianę plików i pracę zespołową odległych lokalizacji było skorzystanie z oferty jednego z wielu dostawców Public Cloud Storage. Cóż, w wielu przypadkach było to niezgodne z polityką bezpieczeństwa, bo jednak pliki składowane były poza siedzibą na sprzęcie firmy zewnętrznej. Tylko kwestią czasu było pojawienie się na rynku rozwiązań do budowy własnej chmury publicznej w postaci wewnętrznej usługi, która oparta jest firmowe zasoby sprzętowe.

Od jakiegoś czasu popularność zyskują produkty firmy CTERA Networks, która bardzo dobrze radzi sobie na rynku rozwiązań Storage, skutecznie łączących lokalne przetwarzanie i składowanie danych z usługami w chmurze. CTERA Networks wypełnia tym samym lukę, jaka przez długi czas rozdzielała cloud storage od lokalnych przestrzeni dyskowych.

Zobacz również:

Wśród wielu produktów CTERA Networks na uwagę z pewnością zasługuje CTERA Portal, który łączy w sobie funkcjonalność chmury oraz platformy backupowej.

Hybrydowa platforma przetwarzania danych

CTERA Portal to prosta w administracji skalowalna platforma oparta na usłudze chmury umożliwiająca dostęp do danych przez uruchomione za jej pomocą portale oraz posiadająca funkcje backupu wybranych przez użytkownika folderów i plików wraz z ich wersjonowaniem (do 1000 wersji). Bogata w funkcje architektura CTERA Portal pozwala na dostosowanie wyglądu na potrzeby firmy (kolorystyka, logo) oraz pracę w trybie usługi chmurowej do dalszego udostępniania klientom.

Dane w zasięgu ręki – chmura publiczna CTERA Portal

CTERA Portal - strona logowania

Prostota wdrożenia i obsługi to podstawa

Żaden administrator nie lubi skomplikowanych wdrożeń lub mało intuicyjnej obsługi narzędzi, z których korzysta. CTERA Portal na szczęście posiada dwie cechy przyjazne pracownikom IT. Prostotę instalacji oraz łatwą i przyjemną administrację.

CTERA Portal dostarczany jest w postaci szablonu maszyny wirtualnej praktycznie gotowej do wdrożenia, opartej na systemie CentOS. Do uruchomienia producent zaleca co najmniej dwa procesory oraz 8GB pamięci RAM, ale redakcyjne testy pokazały, że można go uruchomić przy znacznie niższych parametrach. Wszystko jednak zależy od wielkości infrastruktury, w której będzie pracował.

CTERA Portal pozwala na dostęp do zasobów zarówno przez przeglądarkę, jak również za pomocą Agenta instalowanego na systemie, z którym się synchronizują dane. Praca z przeglądarką nie powinna sprawiać użytkownikom żadnego problemu, jednak ten sposób dostępu służyć może głównie jako storage w chmurze. Dzięki agentowi instalowanemu w systemie dostęp do danych odbywa się z poziomu wielu platform w tym urządzeń mobilnych. Dodatkowo istnieje opcja uruchomienia backupu wskazanych plików i folderów.

Panel administracyjny samej usługi również nie sprawi żadnych problemów administratorom. Na pierwszy rzut oka widać, że wszystkie elementy zostały starannie przemyślane pod kątem wygody użycia oraz funkcjonalności.

Prywatna Chmura publiczna i backup

Jak wspomnieliśmy CTERA Portal to narzędzie dedykowane do stworzenia firmowej chmury dostępnej także z zewnątrz sieci firmowej oraz platformy backupowej. Jest ono skonstruowane w taki sposób, że pozwala utworzyć wiele odrębnych portali z zasobami w chmurze, tak aby łatwo można było podzielić dostęp do folderów i plików między działy, zespoły czy nawet lokalizacje fizyczne. Oczywiście do każdego z utworzonych portali można nadać spersonalizowane prawa dostępu, a także indywidualnie skonfigurować jego parametry (przestrzeń dyskową, uprawnienia dostępu oraz zarządzanie podłączoną infrastrukturą). W sumie dzięki funkcji rozbudowy do wielu portali jest możliwość obsługi nawet 100 000 użytkowników oraz 10 000 podłączonych serwerów plików. Do tego indywidualnie można przypisać tworzone przez administratora „plany”, czyli konfiguracje dostępu do danych bezpośrednio użytkownikom, co pokazuje bogate możliwości rozbudowy oraz personalizacji. Dostęp do zasobów w modelu cloud na poziomie portalu realizowany jest w najprostszy sposób, czyli przeglądarkę. Bez żadnych problemów użytkownik może nawigować między folderami, a wgrywanie plików zostało uproszczone do zwykłego „przeciągnij i upuść”.

Dane w zasięgu ręki – chmura publiczna CTERA Portal

CTERA Portal - Dashboard

Funkcje CTERA Portal pozwalają również na pracę grupową w chmurze oraz na udostępnienie danych również dla użytkowników spoza firmowej infrastruktury przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji. Wystarczy odpowiednio skonfigurować zasoby (foldery grupowe), aby możliwe było współdzielenie i aktualizacja tych samych zasobów przez wielu użytkowników. Natomiast udostępnianie innym osobom plików i folderów odbywa się na kilka sposobów. Po pierwsze można wysłać link do pliku mailem, ale również wysłać powiadomienie SMSem. Wszystkie dane oczywiście da się udostępnić na różnym poziomie bezpieczeństwa, a także ustawić czas wygaśnięcia tego dostępu i weryfikacje zaproszenia specjalnym kodem.

Z kolei funkcja backupu zasobów z urządzeń podłączonych do CTERA Portal związana jest z zainstalowaniem agenta. Jego uruchomienie na lokalnym systemie daje szereg dodatkowych możliwości. Po pierwsze użytkownik (lub administrator – w zależności od trybu instalacji agenta) określa co ma być synchronizowane w ramach backupu. Po drugie agent pozwala identyfikować urządzenie w CTERA Portal, co znacznie ułatwia administrację podległą infrastrukturą, bez względu, czy jest to desktop, laptop, czy może urządzenie mobilne. Przy wspominaniu dostępu z poziomu urządzeń mobilnych warto zaznaczyć, ze w ramach zarządzania flotą współpracujących z systemem urządzeń mobilnych, CERA Portal umożliwia zdalne czyszczenie takiego sprzętu.


TOP 200