Czym jest MSP? O strategicznym outsourcingu usług IT

MSP – managed service provider, czyli po polsku dostawca usług zarządzanych – to strategiczni partnerzy outsourcingowi, którzy zdalnie zarządzają lub dostarczają usługi IT, dzięki umiejętnościom i technologiom, których brakuje większości przedsiębiorstw.

Czym jest MSP? O strategicznym outsourcingu usług IT

Fot. Tim Miroshnichenko, Pexels

Dostawca usług zarządzanych (MSP) to firma outsourcingowa, której zlecono zdalne zarządzanie lub świadczenie usług informatycznych, takich jak zarządzanie siecią, aplikacjami, infrastrukturą lub bezpieczeństwem na rzecz firmy klienta. MSP przejmuje pełną odpowiedzialność za te usługi i określa, jakie technologie i usługi są potrzebne do zaspokojenia potrzeb klienta.

Usługi świadczone przez MSP są dostarczane przez pracowników zlokalizowanych w siedzibie klienta lub w innym miejscu. W ramach swojej oferty MSP może również oferować sprzęt, oprogramowanie lub technologię chmury.

Zobacz również:

  • Sprzedaż zarządzanych usług IT jest coraz bardziej opłacalna
  • Czym jest dostawca usług zarządzanych? Strategiczny outsourcing usług IT

Model biznesowy MSP

MSP oferują usługi technologiczne taniej niż kosztowałoby to przedsiębiorstwo, na wyższym poziomie jakości oraz z większą elastycznością i skalowalnością. Osiągają to także dzięki automatyzacji, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu, a więc technologiom, co do których firmy klienckie mogą nie mieć kompetencji do samodzielnego wdrożenia.

To, co odróżnia dostawców usług zarządzanych od tradycyjnych firm outsourcingowych, to fakt, że kiedy przedsiębiorstwo zleca na zewnątrz dział lub funkcję IT, firma outsourcingowa albo przejmuje tych pracowników, albo zastępuje ich mniej więcej taką samą liczbą pracowników w innym miejscu. Natomiast MSP skupia się nie na samych zadaniach, ale na efektach końcowych, których potrzebuje klient. Na przykład, przedsiębiorstwo może zlecić MSP obsługę zgłoszeń do pomocy technicznej, przyjmując określony poziom satysfakcji i czasu reakcji. Tak długo, jak MSP spełnia te kryteria, nie ma znaczenia, czy korzysta z personelu, automatyzacji lub innego systemu do obsługi połączeń dla tego klienta.

Usługi zarządzane różnią się również od tradycyjnych rozwiązań konsultingowych w zakresie IT tym, że konsulting jest zazwyczaj oparty na projektach, natomiast usługi zarządzane to ciągłe subskrypcje.

Do kluczowych graczy na rynku usług zarządzanych należą Accenture, Fujitsu, IBM, Cisco Systems, Ericsson, Lenovo, DXC i Hewlett Packard Enterprise Development, według Grand View Research.

Dostawcy usług zarządzanych organizują swoją działalność w taki sposób, aby oferować usługi technologiczne taniej niż organizacja ich we własnym zakresie kosztowałaby przedsiębiorstwo, na wyższym poziomie jakości oraz z większą elastycznością i skalowalnością. Osiąga się to dzięki korzyściom skali, ponieważ MSP jest w stanie zatrudnić specjalistów, na zatrudnienie których mniejsze przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić oraz dzięki automatyzacji, sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu – technologiom, których firmy klienckie mogą nie mieć kompetencji do samodzielnego wdrożenia.

To, co odróżnia dostawców usług zarządzanych od tradycyjnych firm outsourcingowych, to fakt, że kiedy przedsiębiorstwo zleca na zewnątrz dział lub funkcję IT, firma outsourcingowa albo przejmuje tych pracowników, albo zastępuje ich mniej więcej taką samą liczbą pracowników w innym miejscu. Natomiast MSP skupia się nie na samych zadaniach, ale na efektach końcowych, których potrzebuje klient. Na przykład, przedsiębiorstwo może zlecić MSP obsługę zgłoszeń do pomocy technicznej na określonym poziomie satysfakcji i czasu reakcji. Tak długo, jak dostawca usług zarządzanych spełnia te kryteria, nie ma znaczenia, czy korzysta z dedykowanego personelu, automatyzacji lub innego systemu do obsługi połączeń dla tego klienta; decyduje o tym MSP.

Definicje te jednak w znacznym stopniu się pokrywają i wiele firm, które tradycyjnie uważane były za oferujące outsourcing procesów biznesowych, obecnie działają raczej jako dostawcy usług zarządzanych.

Usługi zarządzane różnią się również od tradycyjnych rozwiązań konsultingowych w zakresie IT tym, że konsulting jest zazwyczaj oparty na projektach, natomiast usługi zarządzane to ciągłe subskrypcje.

Do kluczowych graczy na rynku usług zarządzanych należą Accenture, Fujitsu, IBM, Cisco Systems, Ericsson, Lenovo, DXC i Hewlett Packard Enterprise Development, według Grand View Research.

Główne usługi oferowane przez MSP obejmują zarządzanie: centrami danych, siecią, mobilnością, infrastrukturą, kopiami zapasowymi i odzyskiwaniem danych, komunikacją oraz bezpieczeństwem.

MSP Alliance, międzynarodowe stowarzyszenie dostawców usług w chmurze i zarządzanych, szacuje, że na całym świecie działa około 150 000 MSP. Niektórzy dostawcy MSP specjalizują się w konkretnych obszarach, takich jak zarządzanie siecią lub zarządzanie chmurą, podczas gdy inni oferują kompleksową obsługę. Według MSPAlliance, dostawcy MSP zazwyczaj oferują usługi centrum operacyjnego sieci, narzędzia do zdalnego monitorowania i zarządzania oraz funkcje service desk.

Ostatnio MSP coraz częściej oferują usługi wspierających strategiczne i długoterminowe planowanie biznesowe, w tym doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej, audyty zgodności, mapy drogowe technologii i oceny potrzeb.

Innym obszarem wzrostu dla dostawców usług MSP jest świadczenie usług w zakresie Internetu rzeczy (IoT), przy czym według CompTIA 50% dostawców usług MSP postrzega IoT jako znaczącą możliwość uzyskania przychodów.

Korzyści z usług MSP

Jak wynika z globalnego badania na temat usług zarządzanych przeprowadzonego przez firmę NTT w 2021 roku, najważniejsze korzyści wynikające z korzystania z usług dostawcy usług zarządzanych to poprawa bezpieczeństwa, większa elastyczność i skalowalność, dostęp do najlepszej wiedzy technicznej i branżowej oraz obniżenie kosztów.

MSP może również oferować zmienne modele rozliczeń w oparciu o różne miary. Zmienne naliczanie może zapewnić dodatkowe możliwości przychodów dla MSP, oferując jednocześnie dużą elastyczność i skalowalność dla klienta. Na przykład, przedsiębiorstwo, które poczyniło duże inwestycje w sprzęt i oprogramowanie, nie może po prostu odwrócić tych inwestycji w czasie spowolnienia. Podobnie, zwolnienia mogą być bardzo kosztowne i powodować długotrwałe szkody, gdy firma się odbuduje, jeśli pracownicy znaleźli już inną pracę. Podobnie, zwiększanie wydajności podczas tymczasowych skoków biznesowych może być trudne.

MSP mogą również inwestować w technologie i wiedzę specjalistyczną w sposób, w jaki pojedyncze firmy, zwłaszcza mniejsze, nie mogą tego robić; w efekcie MSP są bardziej skuteczne i wydajne.

MSP mogą również pomóc w wypełnieniu luk w kompetencjach. Weźmy na przykład starsze systemy. W miarę jak starsi pracownicy odchodzą na emeryturę, młodzi ludzie coraz bardziej niechętnie uczą się przestarzałych języków i technologii. MSP może nie tylko zatrudnić osoby posiadające „historyczne” już umiejętności, ale także przeszkolić je w tym zakresie, biorąc pod uwagę ich duże bazy klientów.

Przedsiębiorstwa mogą również zwracać się do dostawców usług zarządzanych w sprawie nowatorskich aplikacji, aby przyspieszyć ich wdrażanie, nawet jeśli nie dysponują personelem, który mógłby korzystać z tych technologii lub je wdrażać.

Obecny stan rynku MSP

Według firmy Mordor Intelligence, rynek usług zarządzanych wzrośnie do 274 miliardów USD do 2026 roku, z poziomu 152 miliardów USD w 2020 roku, do czego przyczyni się wzrost popularności tego modelu, przy czym wiele firm zwróciło się do dostawców usług zarządzanych, aby złagodzić skutki pandemii. Mianowicie, odsetek firm korzystających z usług MSP do zarządzania ponad połową swoich potrzeb informatycznych wzrósł z 25% w zeszłym roku do 38% w 2021 roku, według globalnego badania usług zarządzanych NTT na rok 2021.

Pandemia przyczyniła się do skokowego wzrost popytu na rozwiązania oparte na chmurze oraz wzmożone dążenie do przyspieszenia transformacji cyfrowej, przy czym zapotrzebowanie klientów przesunęło się z usług integracji systemów i usług help desk na wsparcie pracy zdalnej i cyberbezpieczeństwo (jak wynika z niedawnego badania Acronis przeprowadzonego wśród MSP).

Z kolei z badania przeprowadzonego przez firmę Kaseva wynika, że 54% dostawców usług zarządzanych odnotowało w ubiegłym roku wzrost przychodów z zarządzania chmurą, a 65% zwiększyło swoje przychody z usług cyberbezpieczeństwa, nawet w czasie globalnej recesji gospodarczej.

W miarę jak firmy wysyłały pracowników do pracy w domu i reorganizowały swoje modele biznesowe, dostawcy usług zarządzanych znajdowali się w wyjątkowej sytuacji, aby pomóc, ponieważ posiadali już gotową infrastrukturę, a praca zdalna była raczej normą niż wyjątkiem.

MSP inwestują również w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, biorąc pod uwagę potencjał wzrostu ich bazy klientów.

Tekst pochodzi z CIO.com

Tłumaczenie i opracowanie: Anna Ładan

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200