Czy AI zapewni dodatkowy miesiąc urlopu?

Większość pracowników popiera wprowadzenie generatywnej sztucznej inteligencji, ale brakuje im umiejętności w zakresie obsługi danych i bezpieczeństwa – wynika z raportu Salesforce. Szacuje się jednak, że dzięki korzystaniu z AI zaoszczędzą średnio pięć godzin tygodniowo, co daje równowartość jednego miesiąca pracy rocznie w przypadku osób zatrudnionych na pełen etat.

Czy AI zapewni dodatkowy miesiąc urlopu?

Fot. Ofspace LLC/Pexels

Najnowsze wyniki badania Generative AI Snapshot Research Series firmy Salesforce, obejmującego ponad 4000 pracowników zatrudnionych na pełny etat, pokazują, że aż 73% z nich uważa, iż generatywna sztuczna inteligencja wprowadza nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem, choć większość z badanych i tak już korzysta lub planuje korzystać z tej technologii w przyszłości. Badania wyraźnie pokazały, że niewielu pracowników wie, jak chronić swoje firmy przed tymi zagrożeniami.

Podczas gdy 61% pracowników używa lub planuje używać generatywnej sztucznej inteligencji w pracy, prawie 60% z nich nie wie, jak to zrobić korzystając z zaufanych źródeł danych lub zapewniając bezpieczeństwo danych wrażliwych.

Zobacz również:

  • Copilot Pro czyli subskrypcja na AI - wkraczamy w nową erę usług?
  • Tak znany futurolog widzi przyszłość AI
  • Nvidia AI Computing by HPE – wspólna oferta rozwiązań do obsługi środowisk AI

Pracownicy dostrzegają potencjał generatywnej sztucznej inteligencji i już ją aktywnie wykorzystują lub planują wykorzystać w najbliższej przyszłości. Wskazują oni na liczne korzyści płynące z SI, w tym lepszą obsługę klientów i oszczędność czasu, jako główne powody korzystania z tego nowoczesnego rozwiązania.

• 68% pracowników twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja pomoże im lepiej obsługiwać klientów.

• 67% twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja pomoże im lepiej wykorzystać inne technologie, takie jak inne narzędzia AI i modele uczenia maszynowego.

Pracownicy szacują, że dzięki korzystaniu z SI zaoszczędzą średnio pięć godzin tygodniowo, co daje równowartość jednego miesiąca pracy rocznie w przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat.

W miarę jak generatywna AI jest coraz szerzej stosowana, pojawiają się obawy dotyczące zaufania i bezpieczeństwa. Przy niewielkiej wiedzy na temat tego, jak odpowiedzialnie wykorzystywać to narzędzie, pracownicy ryzykują wystąpieniem nieścisłości czy incydentów bezpieczeństwa.

• 73% respondentów uważa, że generatywna sztuczna inteligencja wprowadza nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa

• 54% obawia się, że wyniki generatywnej sztucznej inteligencji nie są dokładne

• 59% respondentów obawia się, że dane generowane przez sztuczną inteligencję są nieobiektywne

Generatywna sztuczna inteligencja będzie miała większy wpływ na codzienną pracę pracowników, niż na pracę kadry kierowniczej. Jednak badania pokazują, że to kierownictwo jest zbyt pewne swojej zdolności do odpowiedzialnego wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji, co naraża poszczególnych pracowników na ryzyko.

• 83% liderów firm (z poziomu C) twierdzi, że wie, jak korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych. Dla porównania zaledwie 29% ich pracowników ma takie samo przekonanie.

Zaufane dane, bezpieczeństwo i budowanie podstaw etycznych mają kluczowe znaczenie dla ustanowienia generatywnej sztucznej inteligencji jako zaufanej technologii. Pracownicy twierdzą, że te elementy są wymagane do pomyślnego jej wykorzystania w ich organizacji.

Zatrudnieni wymieniają następujące cztery elementy, jako niezbędne do skutecznego korzystania z tej technologii na ich stanowiskach

• 60% twierdzi, że konieczny jest nadzór ludzki nad technologią

• 59% twierdzi, że należy ulepszyć środki bezpieczeństwa

• 58% twierdzi, że muszą w pełni ufać danym o swoich klientach

• 58% twierdzi, że konieczne jest wprowadzenie wytycznych dotyczących etycznego wykorzystywania SI

"Generatywna sztuczna inteligencja ma potencjał, aby pomóc firmom łączyć się z odbiorcami w nowy, bardziej spersonalizowany sposób” - mówi Paula Goldman, Chief Ethical and Humane Use Officer w Salesforce. "Ponieważ firmy już korzystają tej technologii, muszą się upewnić się, że istnieją jasne wytyczne, co do etyki wykorzystania AI”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200