Czego ode mnie chcesz, systemie ERP?

Inną korzyścią jest możliwość zachowania poczynionych w system ERP inwestycji, co dzieje się dzięki standaryzacji. Widać to choćby w wymianie informacji między systemem ERP a innymi rozwiązaniami. Mówiąc najprościej, kolejne powiązania wymagają pracy zespołów dedykowanych do obu łączonych rozwiązań. Widać wtedy, jak różni się poziom zaangażowania po obu stronach: w przypadku systemu ERP pracochłonność kolejnych powiązań maleje dzięki standaryzacji i użyciu usług SOA przy wymianie danych. W systemach niestandardowych, z którymi system ERP się łączy - analogiczne prace mogą wymagać coraz to większych nakładów, często rosnących wykładniczo.

Ponieważ dobre narzędzia bronią się same, jestem spokojny, myśląc o obszarach obsługiwanych systemami ERP wybranymi z pobudek czysto biznesowych, tak samo jak jestem spokojny o to, że ludzkość nigdy nie przestanie jeździć samochodami, nawet po wyczerpaniu pokładów ropy naftowej. Dlaczego? Bo nikt nie chciałby zrezygnować z takiego środka lokomocji. Mamy alternatywę w postaci napędu elektrycznego, zaś już od czasów II wojny światowej znane są metody produkcji paliw bez użycia ropy.

Podobnie jest z rozwiązaniami ERP. Gdy na wszystkich poziomach organizacyjnych przedsiębiorstwa widać dążenie do wykorzystania pełni możliwości systemu ERP, to z dużym prawdopodobieństwem można przewidywać sukces. W erze coraz większej konkurencji w sektorze użyteczności publicznej wymaga to przygotowania przyszłych użytkowników do zmian, a potem wprowadzenia narzędzi usprawniających realizację procesów. I tu jestem optymistą. Zarządy coraz skuteczniej radzą sobie z tym zadaniem, m.in. dzięki komunikacji celów i kierunku rozwoju. Po prostu, mówmy użytkownikom, co chcemy osiągnąć i jak narzędzie w postaci systemu informatycznego ma nam w tym pomóc. Dotyczy to przecież wszystkich pracowników bez wyjątku, niezależnie od sprawowanej przez nich funkcji.

Bartosz Gonczarek doradza klientom sektora utilities w wyborze i zastosowaniu rozwiązań IT. Z ramienia firmy specjalizuje się w przeprowadzaniu projektów zmian procesów biznesowych z wykorzystaniem systemów ERP.


TOP 200