Czas wzajemnego poznawania

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA zakończył najważniejszą - z punktu widzenia informatyki i klientów - część projektu fuzji banków BPH i PBK.

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA zakończył najważniejszą - z punktu widzenia i klientów - część projektu fuzji banków BPH i PBK.

<b>Henryk Baniowski</b>, dyrektor zarządzający obszarem informatyki w BPH PBK SA, kierownik projektu fuzji technologicznej

<b>Henryk Baniowski</b>, dyrektor zarządzający obszarem informatyki w BPH PBK SA, kierownik projektu fuzji technologicznej

Projekt połączenia systemów dawnego Banku Przemysłowo-Handlowego SA i Powszechnego Banku Kredytowego SA trwał dziewięć miesięcy. "Prawdopodobnie właśnie krótki czas jego trwania i ściśle określony cel pozwolił nam skoncentrować się na nim i zakończyć sukcesem ten skomplikowany projekt. Sukces nie byłby możliwy bez profesjonalnego przygotowania i ogromnego zaangażowania w projekt wszystkich jego uczestników, dla których te 9 miesięcy było okresem bardzo intensywnej pracy" - wspomina Henryk Baniowski, dyrektor zarządzający obszarem informatyki w BPH PBK SA, kierownik projektu fuzji technologicznej.

Wybór platformy

Decyzję o wyborze, jako docelowej, platformy działającej w dawnym banku BPH - Profile 5.1 (firmy Sanchez Computer Associates) - podjęto jeszcze w sierpniu 2001 r. "Po drodze miały miejsce pewne perturbacje natury organizacyjnej. Musieliśmy zreorganizować dwie niezależne organizacje informatyczne o zupełnie innej kulturze i organizacji pracy w jeden sprawny zespół i jednocześnie przygotować się do zakończenia roku finansowego, w tym zakończenia fuzji BPH i PBK od strony prawnej" - mówią przedstawiciele banku.

Wybór systemu centralnego działającego w BPH był podyktowany kilkoma względami. Przede wszystkim bogatszą funkcjonalnością systemu wdrożonego trzy lata wcześniej niż w PBK. Wprowadzono w nim dodatkowe funkcje - np. współpracy z call center i systemami bankowości elektronicznej czy obsługi drukarek wyciągów. Ta wersja systemu Profile miała także więcej zdefiniowanych produktów. BPH miał również zespół programistów, którzy od kilku już lat pracują nad rozwojem systemu centralnego.

Kolejnym argumentem za wersją Profile 5.1 były niższe koszty wdrożenia. Może ona bowiem pracować w trybie znakowym. Umożliwia to szybszą i efektywniejszą pracę systemu bankowego.

Konwersja danych

Plan fuzji IT w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA

Plan fuzji IT w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA

Finał konwersji bazy danych klientów z systemu Profile 5.3 działającego w dawnym PBK na Profile 5.1 trwał cztery dni (11-14 października br.). Na czas startu banku w jednym systemie - 15 października i kilka dni następnych - utworzono system oddziałów wspierających. Pracownicy dawnego BPH wspierali osoby pracujące dotychczas w starym systemie w placówkach PBK.

Przed ostatecznym terminem zakończenia projektu odbyły się cztery oficjalne testy konwersyjne, a następnie dwa tzw. masowe z rzeczywistymi użytkownikami (ostatni we wrześniu 2002 r.), sprawdzające obciążenie systemu centralnego. "Zdarzało się, że w ciągu trzech minut logowało się jednocześnie 4 tys. użytkowników. Obciążenie serwerów Alpha w godzinach szczytu jest na poziomie 60-70%" - mówi Henryk Baniowski. Podczas testów monitorowano również prawidłowe działanie sieci. Przedstawiciele działu IT dawnego BPH stworzyli w tym celu własne narzędzia kontroli i zarządzania siecią banku - IPView 2000.

Ludzie i technologia

Główny ciężar prac przy fuzji IT spoczywał na specjalistach z zespołów informatycznych banku. Dotyczy to zarówno infrastruktury, reorganizacji sieci, jak i przygotowania narzędzi konwersyjnych dla systemu Profile. Z kolei opracowanie założeń biznesowych dla konwersji odbyło się z dużym udziałem departamentów biznesowych i księgowych banku.

Przed ostateczną migracją dokonano także tzw. tuningu systemu. Pomagali w tym specjaliści z Sanchez Computer (w zakresie systemu Profile) i Hewlett-Packard Polska (platforma sprzętowa i systemowa). Dotyczyło to m.in. optymalizacji kodu źródłowego w wersji OpenVMS 7.31.

"Zmiany w tej wersji OpenVMS dotyczyły m.in. lepszego wsparcia serwerów wieloprocesorowych Alpha WildFire, w tym zarządzania pracą procesorów. Do tej pory tzw. procesor zerowy odpowiadał za zarządzanie na najniższym poziomie komunikacją sieciową oraz zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi. To stanowiło wąskie gardło, zwłaszcza w przypadku wykorzystania go jako platformy dla systemu centralnego. Teraz funkcje te można rozłożyć na pozostałe układy. Z naszym systemem centralnym komunikują się 152 serwery oddziałowe, a korzysta z niego ponad 500 oddziałów i 10 tys. użytkowników" - mówi Henryk Baniowski. "Zmiana systemu operacyjnego na serwerach Alpha zwiększyła ich wydajność o 20-30%" - dodaje.


TOP 200