Czarne złoto IT

Motywacja przez samorealizację

Zdaniem Tadeusza Rogaczewskiego, najważniejsza jest możliwość osobistego rozwoju. "Opieramy się na standardach zarządzania zespołem, budując dobre, przyjazne relacje. Stabilność zespołu oraz wyniki pokazują, że to najlepsza praktyka". Dlatego też w badaniu IT Governance LOTOS znajduje się w kategorii: "Dobra współpraca i zaufanie pomiędzy biznesem a IT, znajomość biznesu przez IT".

Sylwetka zawodowa

Od 30 lat pracuje w Grupie LOTOS (poprzednio Rafineria Gdańska). Do najważniejszych osiągnięć zalicza:

• państwowe odznaczenie "Za zasługi dla energetyki" 2009;

• wyróżnienie CIO 2008;

• wyróżnienie za twórcze wykorzystanie informatyki w strategii firmy (ASSECO Poland, 2009);

• finał IV edycji Lider Wsparcia w kategorii przedsięwzięcie roku (Help Desk Institute, 2009);

• nagrodę dla LOTOS Kolej: Lider Transportu Szynowego 2009;

• tytuł Lider Informatyki w kategorii przemysł (Computerworld, 2008);

• tytuł Przyjazna Firma 2006 i 2007;

• nagroda za najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo w kategorii przemysł wydobywczy, paliwowy i handel paliwami (Teleinfo, 2005);

• nagroda za pierwsze kompleksowe wdrożenie rozwiązania branżowego SAP for Oil&Gas (SAP Polska, 2004).

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej.

Zobacz również:

  • Jak optymalizować koszty IT w czasach pandemii

TOP 200