Czarne złoto IT

Obniżenie kosztów utrzymania systemu, możliwość wykorzystania nowych funkcjonalności, obsługa procesów biznesowych spółki rozpoczynającej sprzedaż paliw lotniczych na lotniskach, obniżka kosztów, wspólna baza danych dla wszystkich spółek grupy, kompleksowa obsługa logistyki kolejowej dla firmy - to wybrane korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Grupie Kapitałowej LOTOS SA.

Czarne złoto IT

Tadeusz Rogaczewski, Grupa Lotos SA

Trudno jednym tchem wyliczyć wszystkie przedsięwzięcia, które koordynował i którymi zarządzał Tadeusz Rogaczewski, dyrektor Biura Zarządzania Informatyką w Grupie LOTOS. Do najważniejszych projektów zrealizowanych w 2009 r. należą:

1. ZSI (SAP) - projekt realizowany jako zadanie inwestycyjne oraz karty zmian, obejmujący spółki produkcyjno-handlowe i większość usługowych. ZSI dzieli się na wiele podprojektów.

2. Projekt Elektronicznej Wymiany Dokumentów w wybranych spółkach GK LOTOS - przystosowanie wymagań spółek do specyfiki obsługiwanych klientów/kontrahentów.

Zobacz również:

  • Jak optymalizować koszty IT w czasach pandemii

3. Projekt Elektroniczny Obieg Faktur - własny system współpracujący z SAP i Dynamics - radykalne obniżenie kosztów realizacji i przyspieszenia obsługi procesów biznesowych.

4. Projekt LIMS - jednolity, centralny system do obsługi analiz laboratoryjnych półproduktów i produktów w czasie produkcji, generowania świadectw jakości, analiz wyników laboratoryjnych, analiz kosztów badań.

5. Projekt System Logistyki Kolejowej - kompleksowa obsługa logistyki kolejowej dla spółki LOTOS Kolej, która uzyskała tytuł: Lider Transportu Szynowego 2009, m.in. za stosowanie nowoczesnych metod informatycznych w przewozach.

6. Program inwestycyjny 10+ - rozwój systemów wspierający włączenie nowej infrastruktury produkcyjnej i organizacyjnej w struktury firmy, a także wsparcie dla zarządzania procesami inwestycyjnymi.

7. Przygotowanie projektu kompleksowej modernizacji infrastruktury IT w obszarze pamięci masowych - wymiana infrastruktury w sposób optymalizujący nakłady inwestycyjne, bezpieczeństwo, ułatwienie administracji i zarządzania środowiskiem.

8. Pakiet antykryzysowy - optymalizacja i zmniejszenie kosztów i nakładów IT w celu bezpiecznego przejścia firmy przez kryzys światowy.


TOP 200