Coraz więcej małych i średnich firm chce korzystać z wirtualiazcji

Resellerzy z regionu EMEA twierdzą, że do 2014 r. dwukrotnie więcej firm z sektora MSP będzie w znacznym stopniu korzystać z wirtualizacji. Powodem są zarówno oszczędności finansowe, jak i chęć zapewnienia ciągłości biznesowej oraz zwiększenia stopnia wykorzystania sprzętu.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Canalys wśród 350 resellerów obsługujących firmy MSP w regionie EMEA wynika, że spośród tych firm, które wdrożyły wirtualizację, 48 proc. zwirtualizowało podstawową infrastrukturę IT. W ciągu następnych dwóch lat 75 proc. małych i średnich firm chce rozszerzyć programy wirtualizacji na aplikacje krytyczne i nie tylko. Partnerzy przewidują, że 37 proc. spośród tych firm zwirtualizuje swoją działalność w ponad 80 proc., stopniowo przechodząc na model "IT jako usługa".

Najważniejszym powodem wirtualizacji są oszczędności finansowe. Niemniej ważna jest jednak chęć zapewnienia ciągłości biznesowej oraz zwiększenia stopnia wykorzystania sprzętu. Większość respondentów zgadza się, że wirtualizacja i przetwarzane w chmurze są powiązane. "Firmy MSP bez wątpienia są świadome licznych korzyści, jakie może zapewnić wirtualizacja. Sytuacja gospodarcza jest jednak trudna, organizacje ulegają wielu sprzecznym naciskom, a koszty są drobiazgowo kontrolowane. Wirtualizacja jest postrzegana jako rozwiązanie, które zapewnia oszczędności finansowe, a także szersze korzyści biznesowe" - powiedział Alastair Edwards, główny analityk w firmie Canalys.

Zobacz również:

Zdaniem partnerów zaopatrujących rynek MSP do głównych barier dalszego rozwoju należą koszty wstępne oraz niezaliczanie wirtualizacji do priorytetów krótkoterminowych. Trzecim decydującym czynnikiem jest brak zrozumienia, co sugeruje, że producenci i partnerzy powinni lepiej uświadamiać klientom, co dokładnie może zaoferować im wirtualizacja. $"Wyniki badań pokrywają się z naszymi obserwacjami na rynku polskim: wirtualizacja stała się standardem. Wiele przedsiębiorstw posiadających rozwiązania VMware i znających je, jest na etapie przenoszenia swoich kluczowych aplikacji do środowiska wirtualnego" - tłumaczy Piotr Jelski, prezes zarządu spółki Comtegra.


TOP 200