Co cloud zmieni w biznesie i IT

Popularyzacja modelu przetwarzania w chmurze ma być jedną z najważniejszych zmian w roku 2011. Ważna będzie wiedza na temat technologii i rozwiązań stojących za cloud computing oraz umiejętność negocjacji.

Analitycy CA Technologies podkreślają, że średnio co 15 lat rozwój technologii IT dochodzi do punktu, w którym efektywne rozwiązania techniczne stykają się z istotnymi potrzebami biznesowymi. Historycznie patrząc, były to: platforma mainframe (w połowie lat 60.), technologie mikroprocesorowe (początek 80.) i początki epoki internetowej (rok 1995). Dziś takim punktem styku ma być właśnie cloud computing.

Stopniowo znikać mają czynniki ograniczające tempo popularyzacji tego rodzaju usług, m.in. w zakresie bezpieczeństwa danych. "W 2010 roku o chmurze dużo się mówiło. W 2011 zacznie się jej używać. Co więcej, do historii przejdzie jedna z największych barier utrudniających akceptację chmury obliczeniowej - obawa przed jej bezpieczeństwem. W modelu cloud computing dostępne będą już bowiem funkcje, takie jak: zaawansowane uwierzytelnianie i zapobieganie oszustwom, systemy pojedynczego logowania czy narzędzia wspierające zarządzanie tożsamością" - uważa Ajei Gopal, wiceprezes Grupy Products & Technology CA Technologies.

Zobacz również:

  • Sektor energetyczny zwiększy wydatki na chmurę
  • Chmura prywatna – opcja warta rozważenia
  • Jak cyfryzują się polskie przedsiębiorstwa
Co cloud zmieni w biznesie i IT

Największe bariery ograniczające wykorzystywanie cloud computing.

Problemów związanych z poufnością danych wykorzystywanych w ramach rozwiązań z zakresu cloud wciąż obawia się 85% specjalistów od bezpieczeństwa IT, ankietowanych przez firmę Frost & Sullivan. Problematyczne mogą okazać się też kwestie dotyczące kontroli dostępu do aplikacji oferowanych w modelu cloud (68%), ich podatności na ataki informatyczne (65%) oraz potencjalne przerwy w dostępności oprogramowania (62%). Według CA Technologies, zmiany rynkowe dotyczące rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa mają być ukierunkowane głównie na minimalizację tego rodzaju obaw. Istotnym czynnikiem sprzyjającym popularyzacji cloud computing mają być też bardziej zaawansowane systemy, m.in. do zarządzania tożsamością i dostępem, oraz postępująca specjalizacja dostawców związanych z nimi usług. Postępować ma również automatyzacja procesów związanych z zarządzaniem rozproszonymi środowiskami IT, często opartymi na wielorakich rozwiązaniach technologicznych - od wirtualizacji, aż po cloud computing.

Strukturalna zmiana

W obliczu nasilających się nacisków na zmniejszenie kosztów korporacyjnych środowisk IT, usługi z zakresu przetwarzania w chmurze mają szansę stać się kolejnym krokiem w stronę kosztowej optymalizacji organizacji IT oraz uelastycznienia infrastruktury teleinformatycznej. Eksperci CA Technologies twierdzą wręcz, że popularyzacja cloud computing przyniesie strukturalną zmianę w branży IT. Wraz z rozpowszechnieniem się chmur obliczeniowych zmienić ma się rola technologii informatycznych w biznesie oraz zadania stawiane przed korporacyjnymi departamentami IT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200