Co cloud zmieni w biznesie i IT

Nowym zadaniem dla CIO stanie się strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw IT poprzez wykorzystywanie zasobów w miarę pojawiających się potrzeb biznesowych. Strategiczną rolą departamentów IT będzie zaś harmonizacja informatyki z działalnością biznesową i wybór konkretnych rozwiązań, warunków ich wykorzystania oraz dostawców. Podobne wnioski wynikają z badania Frost & Sullivan. Zdaniem 50% ankietowanych, niebawem kluczowe znaczenie dla sprawności środowiska IT będą mieć umiejętności negocjacji warunków świadczenia usług cloud computing. Sztuka prowadzenia negocjacji stanie się więc jedną z istotniejszych kompetencji zespołów IT. Ważniejsza będzie jedynie znajomość specyfiki usług przetwarzania w chmurze oraz szczegółowa wiedza na temat technologii wykorzystywanych przez dostawców usług zaliczanych do modelu cloud. Warto dodać, że 58% uczestniczących w badaniu ekspertów z zakresu bezpieczeństwa IT przyznaje, że w ich firmach wykorzystywane są już rozwiązania oferowane w modelu cloud. Niecałe 16% korzysta z tzw. publicznych usług cloud computing.

Na przekór CFO

Warto dodać, że według analiz SunGard, za wykorzystaniem usług zaliczanych do modelu cloud computing zdecydowanie opowiada się tylko 15% dyrektorów ds. finansowych. Zdaniem większości osób odpowiedzialnych za finanse, ryzyko dotyczące bezpieczeństwa informacji przewyższa potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania chmury obliczeniowej. Ostatnim rozwiązaniem, które ankietowani dyrektorzy finansowi byliby skłonni przenieść do modelu cloud, są systemy finansowo-księgowe. Szczególny nacisk ma tu być położony na poufność i bezpieczeństwo informacji finansowych oraz danych klientów. Jednocześnie 75% dyrektorów finansowych chętnie zrezygnowałoby z utrzymywania własnych centrów danych. Tylko 25% spodziewa się jednak, że nastąpi to w ciągu 5 lat.

Zobacz również:

  • Google ostrzega przed monopolem Microsoftu w chmurze
  • Snowflake - nowy szef, nowe usługi
  • 5G - rozwój jeszcze przed nami, 6G - tuż tuż, za rogiem

Popularyzacja modelu cloud computing wpłynie również na rozwój korporacyjnych środowisk bazodanowych. Z przeprowadzonego na zlecenie firmy Embarcadero badania "Database Trends Survey" wynika, że zdaniem 33% specjalistów z zakresu baz danych to właśnie technologie związane z modelem przetwarzania w chmurze będą w największym stopniu wpływać na kierunek rozwoju środowisk bazodanowych oraz codzienne obowiązki osób zarządzających nimi. Natomiast 25% administratorów baz danych twierdzi, że motorem zmian w zakresie baz danych będą technologie wirtualizacyjne.


TOP 200