Cloud computing w sektorze publicznym

Składowanie i przetwarzanie danych w chmurze to standard wykorzystywany lub choćby rozważany przez wiele firm. Z tej technologii mogą skorzystać także podmioty z sektora publicznego.

Cloud computing w sektorze publicznym

Usługi cloud computing mają kilka istotnych cech, które wskazują na przydatność w różnych podmiotach, a szczególnie w sektorze publicznym. Instytucje te, w odróżnieniu od dynamicznych firm komercyjnych z sektorów ściśle związanych z technologią, pozostawały dotąd w cieniu rozwoju i często były traktowane po macoszemu. Obecnie świadczą coraz więcej usług drogą internetową, a zmiany technologiczne związane z dostarczaniem usług wymuszają wdrażanie coraz nowszych rozwiązań także w firmach z tego sektora. Usługi dostępne z chmury mogą pomóc firmom z sektora publicznego dzięki kilku ważnym zaletom: łatwości wdrożenia, zerowym kosztom inwestycji, prostocie rozliczeń z kosztów eksploatacyjnych, a także możliwości użycia technologii, których dany podmiot w żaden inny sposób nie mógłby uzyskać.

Nie trzeba kupować sprzętu

Jednostki budżetowe od dawna mają problemy z pozyskaniem specjalistów technologicznych. Problem wynika nie tylko stąd, że przez wiele lat kojarzono podobne instytucje z niskim poziomem płac, ale także dlatego, że przez lata w jednostkach pokutował model IT, który obsługuje wszystko, co jest związane z komputerami, w tym także osobistymi urządzeniami kierownictwa. Nieoficjalne zarzuty dotyczą nie tylko tego, czego się wymagało od IT w jednostkach budżetowych, ale także jak rozkładano priorytety tych zadań. Chociaż to stwierdzenia nieoficjalne, są powszechnie znane wśród polskich specjalistów IT.

Zobacz również:

  • Kubescape zwiększa możliwości skanowania Kubernetes
  • DJI prezentuje nowe drony. Posłużą między innymi w Smart Cities

Ze względu na ograniczenia budżetowe pracownik IT w takiej jednostce nie mógł zakupić wielu niezbędnych narzędzi, mnóstwo procesów związanych z systemami i aplikacjami obsługiwał ręcznie lub musiał opracowywać narzędzia samodzielnie. Nie jest to związane jedynie z wielkością danego podmiotu, dotyczy raczej problemów z planowaniem rozwoju. Niektóre podmioty ze względów prawnych lub politycznych nie mogły zaplanować budowy systemów z prawdziwego zdarzenia, pośród przeszkód wymienia się ograniczenia związane z przetargami na sprzęt i oprogramowanie.

Być może właśnie chmura publiczna lub prywatna oraz centra świadczenia usług dla jednostek budżetowych mogą okazać się wyjściem z tego impasu, gdyż mają istotną zaletę: nie wymagają rozległych inwestycji po stronie organizacji, która ma z nich skorzystać. Przestaje istnieć zatem najważniejsza z przeszkód - duże inwestycje niezbędne dla uruchomienia projektu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200