Cloud computing w sektorze publicznym

Technologia w zasięgu ręki

Model usługowy umożliwia skorzystanie z zasobów i technologii, które nie byłyby dostępne dla danego podmiotu, głównie ze względu na opłacalność inwestycji oraz dostępność specjalistów. Dotyczy to różnych aspektów, nie tylko utrzymania serwerów, systemów i aplikacji, ale także dostępu do specjalistów IT oraz bezpieczeństwa. Klasycznym przykładem jest ciągłość działania. Samodzielne wdrożenie aplikacji o planowanej dostępności na poziomie 99,99% (mniej niż godzina przerwy rocznie) spotyka się w organizacjach publicznych często i jest to sprawdzona technologia, wykorzystująca rozwiązania wysokiej dostępności, takie jak klastry. Wymaga ona jednak dużej wiedzy po stronie zespołu IT oraz zakupu specjalizowanego oprogramowania, także związanego z monitorowaniem pracy klastrów, zarządzaniem usługą oraz zasobami. W modelu usługowym to zadanie spada na usługodawcę, który może obsługiwać wielu klientów, a zatem koszty rozwiązań klasy Enterprise oraz niezbędnych specjalistów może rozłożyć na więcej niż jednego odbiorcę. W porównaniu do niedoinwestowanego i ciągle zapracowanego działu IT w jednostce budżetowej jest to radykalna zmiana na lepsze. O ile wdrożenie wirtualizacji jest w zasięgu praktycznie każdej jednostki, można przy tym wykorzystać narzędzia darmowe lub wbudowane w dzisiejsze systemy operacyjne, o tyle nie każda instytucja może sobie pozwolić na budowę dużego klastra wirtualizacyjnego, wyposażonego w narzędzia do automatyzacji, wbudowaną ochronę antywirusową i bardzo sprawny backup z krótkim czasem odtwarzania po awarii. W ten sposób usługodawca może zaoferować bezpieczeństwo, w tym także dostępność, na poziomie trudno osiągalnym dla wielu instalacji on premises.

Gotowe usługi

Jednym z aspektów związanych z wdrożeniem usług cloud computing jest standaryzacja. Usługodawca zazwyczaj oferuje konkretny zestaw usług, z których organizacja może skorzystać, a zatem przy wdrożeniu musi nastąpić dostosowanie procesów IT do tej oferty. Uporządkowanie ma pozytywny wpływ na obsługę procesów biznesowych, ponadto wprowadzenie zewnętrznego podmiotu z ustalonymi zasadami świadczenia usług sprawia, że jednostka budżetowa uczy się korzystać z zewnętrznych zasobów w możliwie sprawny sposób.

Zobacz również:


TOP 200