Citrix NetScaler 10 - cloud computing z technologią TriScale

Citrix zaprezentował NetScaler 10, "platformę chmurowej łączności sieciowej" opartą na firmowej technologii Citrix TriScale. Nowy NetScaler pozwala dostarczać publiczne i prywatne usługi cloud computing i oferuje możliwość skalowania rozwiązania na trzy (stąd nazwa TriScale) sposoby: "w górę", "na zewnątrz" i "do środka".

Opcja "skalowania w górę" ma zapewniać 5-krotnie wyższą wydajność na żądanie w prostym modelu licencjonowania "płać w miarę potrzeb". Rozwiązanie daje się także skalować "na zewnątrz" (wdrażanie urządzeń NetScaler w zunifikowanym klastrze) oraz "do środka" (konsolidowanie wielu funkcji sieciowych na pojedynczej platformie dostarczania usług NetScaler w celu uproszczenia infrastruktury sieciowej.

"Skalowanie do środka" to konsolidacja oparta na wielofunkcyjnej platformie NetScaler SDX. Jedno urządzenie może wtedy zastąpić do 40 niezależnie zarządzanych urządzeń. Z kolei opcja "skalowania na zewnątrz" realizowana jest przez proste dodawanie urządzeń do istniejących wdrożeń NetScaler, bez potrzeby konfigurowania redundantnych par urządzeń. Daje to możliwość budowania infrastruktury, która może osiągnąć wydajność 1 Tb/s.

Zobacz również:

  • 5 priorytetów, które obniżają koszty chmury i usprawniają operacje IT
  • Cyfrowa transformacja z AI - co nowego na Google Cloud Next 24

Oprócz technologii TriScale, NetScaler 10 oferuje również wiele nowych funkcji, takich jak: ActionAnalytics (monitorowanie w czasie rzeczywistym), wbudowana łączność z Citrix CloudBridge (możliwość rozszerzania korporacyjnych centrów danych na chmury zewnętrzne), NetScaler DataStream (opcja zwiększająca wydajność infrastruktury bazodanowej), udoskonalony moduł Citrix Application Firewall, który obsługuje standard Common Event Format.

Oprogramowanie NetScaler 10 (obsługiwane przez urządzenia sprzętowe NetScaler MPX, urządzenia wirtualne NetScaler VPX lub zwirtualizowane platformy sprzętowe NetScaler SDX) jest dostępne w cenie od 2000 USD. Aktualizacja oprogramowania Citrix NetScaler, dla użytkowników z ważną umową wsparcia oferowana jest bezpłatnie. Dostępność obsługi klastrów Citrix TriScale jest obecnie ograniczona. Licencje uzupełniające na klastry Citrix TriScale będzie można nabyć pod koniec drugiego kwartału 2012 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200