Centrum danych Incenti gotowe

Całkowita powierzchnia ośrodka przetwarzania danych (data center) spółki Incenti, którego rozbudowę właśnie zakończono, powiększyła się do 500 m2.

Spółka Incenti SA zakończyła rozbudowę własnego ośrodka przetwarzania danych (data center). Całkowita powierzchnia centrum powiększyła się do 500 m2, a część produkcyjną powiększono do blisko 400 m2.

Rozbudowę centrum firma uzasadnia koniecznością zwiększenia przestrzeni produkcyjnej w związku z pozyskaniem przez spółkę nowych klientów oraz poszerzeniem zakresu oferowanych usług.

Zobacz również:

W ciągu minionego pół roku Incenti uruchomiła pierwsze projekty ASP, udostępniając między innymi aplikacje wspomagające zarządzanie, platformę e-learning oraz niedawno wprowadzoną usługę monitorowania i zarządzania siecią WAN.

Doświadczenie nabyte podczas budowy własnego ośrodka spółka zamierza wykorzystać, świadcząc usługi z zakresu doradztwa technicznego i merytorycznego dla firm zainteresowanych budową ośrodków przetwarzania danych. Usługi obejmą m.in. zarządzanie projektem, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, realizację budowy nowych obiektów oraz administrację ośrodkiem Data Cen ter.

Obecnie Incenti bierze udział w budowie centrum danych dla Grupy Kapitałowej TP SA, którego struktura ma umożliwić centralizację wszystkich kluczowych systemów operatora, a także zapewnić obsługę klientów komercyjnych. Modułowe rozwiązanie ośrodka pozwala na powiększanie powierzchni produkcyjnej nawet do kilku tysięcy metrów.


TOP 200