Cel podstawowy: być stale online!

QXL Poland aż 10% przeznacza na inwestycje w IT. Wszystko po to, aby zagwarantować nieprzerwane działanie serwisów, w tym najważniejszego Allegro.pl.

Cel podstawowy: być stale online!
Wróć do sekcji Lider informatyki QXL Poland realizuje obecnie całą gamę projektów mających na celu usprawnienie organizacji, środowiska IT oraz sprostanie oczekiwaniom dojrzewającego rynku e-commerce. Serwisy należące do Grupy Allegro notują ok. 0,5 mld odsłon dziennie. W Europie Środkowo-Wschodniej korzysta z nich zaś ponad 15 mln aktywnych użytkowników. Każdego dnia przybywa kolejne 10 tys. nowych. Od 2007 r. obowiązki CIO w QXL Poland pełni Christian Maar. Jednym z jego priorytetów jest budowanie kompetentnego zespołu specjalizującego się w nowych technologiach.

Ważny zespół i kompetencje

Jeszcze dwa lata temu dział IT w QXL Poland był traktowany jako dostawca usług informatycznych. "Odpowiadał za podstawy niezbędne do prowadzenia działalności, ale nie miał większego wpływu na biznes. Udało nam się jednak zmienić formę współpracy z biznesem i określić swoją w nim rolę" - mówi Christian Maar. Jako CIO dysponuje on dużą swobodą podejmowania decyzji, co praktycznie uniezależnia dział IT od bieżących działań biznesowych. "Technicznie zarządzam całością IT. Mam możliwość podpisywania kontraktów o wartości przewyższającej 1 mln euro. Taka niezależność daje duże możliwości rozwoju i nie ogranicza innych" - podkreśla. Jak twierdzi, nie oznacza to jednak braku konieczności wnikliwego analizowania i uzasadniania konkretnych decyzji. Za przykład takiej analizy można uznać m.in. testy porównawcze związane z wyborem kompleksowego rozwiązania dla hurtowni danych. Ostatecznie QXL Poland - jako pierwsza firma na świecie - zakupiła kompleksowe środowisko bazodanowe HP Oracle Database Machine.

Christian Maar, jako CIO QXL Poland dysponuje dużą swobodą podejmowania decyzji, co praktycznie uniezależnia dział IT od bieżących działań biznesowych.

Dziś nad platformą QXL Poland czuwa ponad dwukrotnie liczniejszy zespół niż dwa lata temu. Mimo to, zapytany o typowe problemy Christian Maar w pierwszej kolejności wymienia trudności w poszukiwaniu pracowników z odpowiednimi kompetencjami - zwłaszcza z doświadczeniem w wykorzystywaniu najnowszych technik programistycznych i technologii IT. Odrębną sprawą są kwestie finansowe. Obecnie prawie połowę budżetu działu IT pochłaniają koszty personelu. Jedna piąta to koszt stworzenia i utrzymania hurtowni danych. Innym zasadniczym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych, w co zaangażowany jest co ósmy pracownik IT.

CIO QXL Poland sygnalizuje obawy związane ze spadkiem tempa wzrostu rentowności w miarę kolejnych wydatków na IT. "Jeszcze nie musimy ograniczać kosztów, a wszystkie zakupy finansujemy na bieżąco. Kwestie te stają się jednak coraz istotniejsze" - mówi Christian Maar. Według niego w miarę dojrzewania rynku, rozwiązania informatyczne - choć konieczne - przestają być czynnikiem napędzającym wzrosty z punktu widzenia biznesu. "Jeden procent wzrostu nakładów na IT nie przekłada się już na jeden procent wzrostu efektywności biznesu" - podkreśla. Dziś inwestycje mają więc na celu przede wszystkim rozbudowanie funkcjonalności serwisów Grupy Allegro.

Dla każdego coś nowego

Strategia rozwoju środowiska IT QXL Poland jest ukierunkowana na podtrzymanie wzrostu biznesu i dywersyfikację usług. "Chcemy znacznie poszerzyć działalność na rynku mobilnym i w sektorze płatności internetowych" - mówi Christian Maar. Z kolei zmiany bezpośrednio dotyczące portalu aukcyjnego mają koncentrować się na nowych funkcjonalnościach, m.in. wprowadzeniu koszyka zakupów, dodatkowych usług dla sprzedawców i modyfikacji systemu naliczania opłat. Pojawią się także nowe funkcje związane z obsługą klienta.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200