CeBIT 2011: technologia w służbie demokracji

Otwarte technologie, otwarte standardy i otwarte granice to główne kwestie poruszane podczas rozpoczęcia tegorocznych targów w Hanowerze.

CeBIT 2011: technologia w służbie demokracji
Pierwszego dnia tegorocznych targów w Hanowerze wątki technologiczne przeplatały się z kwestiami politycznymi. Podczas otwarcia CeBIT 2011 padło wiele odważnych słów na temat wpływu nowoczesnych technologii na wszystkie sfery życia. Nie zabrakło też odniesień do roli, jaką serwisy - takie jak Facebook i Twitter - odegrały m.in. w zakresie koordynacji antyrządowych protestów społecznych w krajach Północnej Afryki i Środkowego Wschodu. "Bez Twittera, bez możliwości swobodnej komunikacji i koordynacji działań, wreszcie bez nieustannie powtarzanych deklaracji o pokojowych zamiarach ze strony organizatorów, protesty w Egipcie nie przebiegałyby tak spokojnie" - uważa August-Wilhelm Scheer, założyciel i prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych, Telekomunikacji i Nowych Mediów (BITKOM).

Podczas otwarcia targów w Hanowerze nie brakowało też doniosłych słów o przemyśle IT. Według Sama Palmisano, dyrektora generalnego IBM nadrzędnym zadaniem przemysłu informatycznego powinno być stworzenie otwartych standardów wykraczających poza typowe rozwiązania IT. "Przemysł informatyczny powinien przewodzić w tworzeniu mechanizmów ułatwiających współpracę i wymianę informacji w różnych obszarach gospodarki - począwszy od transportu, przez energetykę, służbę zdrowia, przemysł i handel, aż po usługi publiczne" - twierdzi. Jego zdaniem, najwięksi dostawcy rozwiązań IT powinni również w większym stopniu brać pod uwagę publiczne, gospodarcze i społeczne skutki podejmowanych działań rynkowych.

Zobacz również:

  • 7 lat na szczycie. Veeam ponownie liderem Gartner® Magic Quadrant 2023

Zdaniem Sama Palmisano rewolucję w branży IT przynieść ma dalsza popularyzacja modelu cloud computing. Wtórują mu organizatorzy targów CeBIT, których zdaniem żaden inny trend technologiczny nie spotkał się w ostatnich latach z tak dużym zainteresowaniem branży IT. Model cloud computing został uznany wręcz za najważniejszy czynnik wpływający na rozwój światowych rynków IT. To także główne hasło tegorocznych targów w Hanowerze.

150 mld USD ma - wg Gartnera - być wart rynek usług cloud computing w roku 2014. Dziś jest to nieco ponad 68 mld USD.

Zdaniem analityków Gartnera, rynek usług świadczonych w chmurze obliczeniowej ma rozwijać się w tempie rzędu 16% rocznie. Eksperci prognozują, że w 2014 r. wartość tego rynku wyniesie 150 mld USD! Dziś jest to nieco ponad 68 mld USD. "Podczas, gdy popularyzacja usług przetwarzania w chmurze nabiera tempa, analitycy widzą w nim początek kolejnej rewolucji w całym sektorze IT" - uważa Ernst Raue, członek zarządu Deutsche Messe organizującej targi CeBIT.

Nie obyło się również bez protestów towarzyszących przemówieniu premiera Turcji, oficjalnego partnera tegorocznych targów. Zgromadzeni w pobliżu hanowerskiego centrum wystawowego przedstawiciele mniejszości kurdyjskiej nawoływali m.in. za utworzeniem niepodległego państwa Kurdystan. Premier Turcji mówił natomiast m.in. o podejmowanych przez jego rząd inicjatywach mających na celu pobudzenie tureckiej gospodarki w sektorze IT. Turcja chce m.in. 4-krotnie (do 20%) zwiększyć eksport usług i rozwiązań teleinformatycznych. Obecnie przychody z tego tytułu stanowią ok. 5% tureckiego eksportu. Turcja zwiększa również nakłady na prace naukowe, informatyzuje szkoły i inwestuje w rozwój szerokopasmowej infrastruktury dostępu do Internetu.

CeBIT 2011: technologia w służbie demokracji

Zgromadzeni w pobliżu hanowerskiego centrum wystawowego przedstawiciele mniejszości kurdyjskiej nawoływali m.in. za utworzeniem niepodległego państwa Kurdystan. Turcja jest partnerem targów CeBIT 2011.

Silniejszą niż do tej pory reprezentacją pochwalić może się również Polska, która stara się o uzyskanie statusu partnera targów CeBIT 2012. Poza niemal 40 polskimi firmami, w charakterze wystawcy i promotora Polski jako godnego zaufania dostawcy rozwiązań IT, wystąpiło również Ministerstwo Gospodarki.

Tematyka tegorocznych targów obejmowała kwestie związane m.in. z budową inteligentnych sieci, rozszerzoną rzeczywistością i rozwiązaniach mobilnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200