CIO roku 2004

CIO roku 2004 została Dorota Poniatowska-Mańczak z Banku Zachodniego WBK SA we Wrocławiu. Projekt, który prowadziła, jest naprawdę imponujący.

CIO roku 2004 została Dorota Poniatowska-Mańczak z Banku Zachodniego WBK SA we Wrocławiu. Projekt, który prowadziła, jest naprawdę imponujący.

Wdrożenie scentralizowanego systemu transakcyjnego w Banku Zachodnim WBK SA było przedsięwzięciem ogromnym, jednym z najbardziej złożonych tego typu projektów w Polsce. Aby docenić wartość tego dzieła, trzeba pamiętać, że wdrożenie to przebiegało po części w warunkach podwójnie trudnych, bo w czasie fuzji dwóch banków.

CIO roku 2004

Dorota Poniatowska-Mańczak

Podczas prezentacji konkursowej na CIO Roku Dorota Poniatowska-Mańczak tak określiła główny cel programu o nazwie B1: "Jak najszybsze stworzenie najwyższej klasy efektywnej bankowości oddziałowej, skoncentrowanej na kliencie oraz wspierającej jednolity zbiór produktów i procesów operacyjnych w banku". Cel ten, rozbity oczywiście na cele bardziej szczegółowe, udało się zrealizować w zaplanowanym czasie 3 lat oraz nie przekraczając założonego budżetu ok. 100 mln USD. Program B1 przewidywał, że główny cel prac musi się skoncentrować na kliencie. To przede wszystkim on musi odczuć pozytywne zmiany, jakie wprowadza bank. Dorota Poniatowska-Mańczak powtarza często, że inwestowanie w IT nie ma sensu, jeśli nie jest inicjowane przez biznes, jeśli gdzieś na końcu nie dostrzega się bezpośredniej korzyści dla klienta: "Ważne są inwestycje w przebudowę modelu biznesowego, a nie same zmiany dla zmian" - mówi CIO Roku 2004.

Program B1 był prowadzony w sposób niezwykle zdyscyplinowany, zgodny z opracowanymi procedurami systemu zarządzania zmianami. Przez cały czas trwania przedsięwzięcia czuwały nad nim odpowiednie służby kontrolne, sprawujące nadzór nad kosztami i procesami. Dorota Poniatowska-Mańczak mówi, że był to dla niej projekt wyjątkowy, największe zawodowe wydarzenie w życiu, a zarazem największa nauka, i to nie tylko nadzoru nad prawidłowo przebiegającymi pracami w całym projekcie, ale i utrzymania motywacji pracowników w tak długim czasie.

Zadania CIO w programie B1:

 • w początkowych etapach B1 zarządzanie zespołem rozwoju aplikacji i infrastruktury aplikacji
 • w kolejnych etapach projektu rola członka zarządu banku odpowiadającego za IT
 • nadzór nad projektem od strony informatycznej
 • odpowiedzialność za projekty przygotowania infrastruktury technologicznej i sieciowej oraz pozostałe projekty warunkujące wdrożenie programu B1
 • przygotowanie struktury organizacji IT wraz z procesami umożliwiającymi cetralne operowanie usługami IT w oparciu o ITIL

Korzyści z projektu:

Centralna baza klientów i podpisów

 • pełna obsługa w każdej placówce
 • ułatwiona współpraca z kanałami elektronicznymi
Skonsolidowany w skali banku obraz rachunków klienta

 • ułatwiona aktywna sprzedaż i ocena zdolności kredytowej
Automatyzacja i centralizacja czynności księgowych

 • przesunięcie punktu ciężkości i realizacji transakcji na obsługę klienta i sprzedaż
 • wzrost efektywności
Centralna parametryzacja

 • szybka modyfikacja oferty w odpowiedzi na potrzeby rynku
Centralne przetwarzanie danych

 • tania w utrzymaniu i niezawodna platforma techniczna

Program B1 w statystykach:

 • czas: 3 lata
 • zainwestowano ok. 100 mln USD
 • skonwertowano 425 oddziałów banku
 • przeszkolono prawie 7000 pracowników
 • wymieniono ponad 6500 komputerów
 • skonwertowano 3 miliony rachunków bankowych
Wdrożony system objął:

 • wszystkie oddziały banku
 • 9 jednostek centralnych
 • 8170 użytkowników
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200