Biznes bliżej uczelni

Studia stają się czasem nie tylko edukacji, ale również zdobywania praktyki zawodowej i poznawania przyszłych pracodawców. Takie podejście przynosi korzyści uczelni i pracodawcom.

Zadowoleni są przede wszystkim studenci, którzy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy mają szansę szybkiego znalezienia pracy zgodnej ze swoim wykształceniem, zdobycia umiejętności wymaganych przez pracodawcę i rozwijania swoich zainteresowań.

Analitycy badający trendy w zatrudnieniu w ogóle zauważają, że wprawdzie rynek pracy informatyków jest wciąż chłonny i daje ogromne możliwości rozwoju kariery, zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym, ale staje się też rynkiem coraz bardziej wymagającym.

Już 45% pracodawców z branży IT deklaruje, że ma problem ze znalezieniem potrzebnych specjalistów. Z drugiej strony coraz więcej miejsc pracy dla informatyków tworzy się w instytucjach publicznych, administracji wszystkich szczebli, mediach i NGO-sach. Wszystkie te instytucje coraz chętniej nawiązują współpracę z uczelniami. Jak wynika z prezentowanego obok zestawienia praktycznie na każdej uczelni, która prowadzi kierunki informatyczne obecne są firmy. Począwszy od małych pracowni projektujących gry do największych koncernów. Największa uczelnia techniczna w Polsce, która kształci informatyków aż na trzech wydziałach może się poszczycić współpracą z 1800 firmami. Na większości uczelni są organizowane cyklicznie dni kariery i targi pracy, na które firmy przysyłają specjalistów nie tylko od HR, ale również marketingu, żeby jak najlepiej zaprezentować ofertę pracy i znaleźć nowy narybek.

Współpraca z uczelniami może przybierać bardzo różne formy. Począwszy od oferowania praktyk i staży, poprzez akredytowane programy studiów, akademie i warsztaty aż po wspólne badania i komercjalizowanie wyników prac naukowych.

Bardzo cenioną formą współpracy jest organizowanie różnego rodzaju konkursów, dzięki którym studenci i doktoranci mogą się wykazać wiedzą oraz umiejętnością jej praktycznego wykorzystania, zyskując w zamian nagrody finansowe lub miejsca stażowe.

Przedstawiciele praktyki gospodarczej są już nie tylko gośćmi organizowanych przez uczelnię konferencji, targów pracy, czy spotkań w biurach karier, ale również wykładowcami, na co dzień przygotowującymi kadry dla swoich firm. Zasiadają już nie tylko w organach opiniodawczo-doradczych, ale również w statutowych organach uczelni. Wszystko po to, żeby absolwenci szkół wyższych byli lepiej przygotowani do funkcjonowania w realiach, zarówno polskiej, jak i globalnej gospodarki.

Współpraca uczelni z firmami


TOP 200