BizTalk - rozmówki w XML

Co to jest serwer BizTalk?

Mechanizm złożony z XML/XSL może być zbyt obszernym standardem, by spełniał rolę medium pośredniczącego w wymianie informacji pomiędzy różnymi aplikacjami. Konieczne są jeszcze standardy komunikacji zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych informacji i opracowanie schematów wymiany danych. Microsoft zapoczątkował inicjatywę, która pozwala tworzyć definicje schematów czy współuczestniczyć w opracowywaniu szczegółów komunikacji pomiędzy aplikacjami (w pracach uczestniczą m.in. SAP, CommerceOne, Boeing).

BizTalk jest zbiorem zasad określających sposób publikowania schematów XML i sposób, w jaki należy wykorzystywać komunikację XML do integrowania różnych aplikacji działających w przedsiębiorstwie. Microsoft zapewnia, że dzięki temu, iż jest to inicjatywa otwarta, łatwo można rozszerzać BizTalk Framework tak, by obejmował istniejące modele danych czy mechanizmy współpracy aplikacji. BizTalk Framework określa między innymi skąd można odczytać definicję schematów i precyzuje zasady tworzenia dokumentów. Określa też zasady przepływu dokumentów, włącznie z niezbędnymi translacjami.

Głównym zadaniem serwera BizTalk jest pośredniczenie w wymianie danych w formacie XML. Serwer jest odpowiedzialny za "tłumaczenie" dokumentów XML (wykorzystując np. XSL), a także za ich tworzenie na podstawie istniejących dokumentów w innej postaci. Odpowiada też za rozsyłanie dokumentów do adresatów przy użyciu określonych protokołów (HTTP czy SMTP) i za szyfrowanie danych.

Oprogramowanie serwerów BizTalk będzie pochodzić od wielu niezależnych producentów (pod koniec I kwartału 2000 r. powinien być dostępny w wersji beta serwer oparty na Windows 2000). Zakłada się, że wszystkie serwery będą obsługiwać ten sam BizTalk Framework.

Czy to coś nowego?

XML z pewnością upraszcza wymianę informacji. Dzięki elastycznej budowie wykorzystuje znaczniki i może zawierać definicję schematu, co sprawia, że jest atrakcyjnym sposobem zapisu dokumentów (nowy Office 2000 zapisuje w formacie XML). Zapewne też BizTalk będzie użytecznym pośrednikiem w wymianie informacji. Mechanizm nie jest czymś zupełnie nowym - producenci oprogramowania zwykle specyfikują postać danych wejściowych i wyjściowych do swoich systemów. Upowszechnienie XML uprości jednak wymianę i wyeliminuje konieczność wdrożenia konwersji pomiędzy wieloma różnymi formatami (często binarnymi). Jedną z funkcji serwera BizTalk jest konwersja dowolnych dokumentów do postaci XML. Jeśli więc serwer BizTalk zna format przychodzącego dokumentu, to dalszy obieg informacji nie powinien sprawić mu kłopotów.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200