Bezrobotnym zaświeci SYRIUSZ

Urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej czeka rewolucja. Nowy SYRIUSZ zintegruje systemy PULS i POMOST, umożliwiając - w ocenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - skuteczny przepływ informacji o beneficjantach instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.

Urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej czeka rewolucja. Nowy SYRIUSZ zintegruje systemy PULS i POMOST, umożliwiając - w ocenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - skuteczny przepływ informacji o beneficjantach instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.

Cztery lata temu Józef Bakuła, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (28-proc. stopa bezrobocia na koniec czerwca br.), zdecydował, że nadal będzie korzystał z systemu informatycznego Bezrob miejscowej firmy Progres 2000. Jego koledzy z innych powiatów zgodzili się na wdrożenie systemu PULS stworzonego przez ComputerLand w ramach projektu Banku Światowego - ALSO (Automation of the Labour and Social Welfare Organisation - Automatyzacja Systemu Urzędów Pracy i Organizacji Pomocy Społecznej). Jednak tenże nie zdobył zaufania radomskich urzędników. W testach wypadł gorzej niż dotychczasowy. "Jeśli bezrobocie nadal będzie tak wysokie, zarówno PULS, jak i Bezrob zatkają się. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznie działać SYRIUSZ" - twierdzi Józef Bakuła.

Na niedomagania systemu PULS zwraca uwagę również Leonard Jedliński, informatyk z Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu (13,6% bezrobocie). "Przyjęta architektura klient-serwer sprawia, że przetwarzanie danych odbywa się na stacji roboczej. Powinna być ona zatem jak najsilniejsza, ale niestety baza danych Progress z 1996 r. nie radzi sobie z najnowszymi procesorami" - wyjaśnia.

Ponadto PULS najlepiej działa w środowiskach Windows 3.11 i Windows 95. ComputerLand dopuścił też używanie Windows 98 oraz Windows 2000, ale urzędów nie stać na unifikację oprogramowania. "Gdybym mógł wybierać, zdecydowałbym się na środowisko open source. Licencja na bazę Progress - notabene wkrótce jej producent przestanie ją serwisować - kosztuje rocznie ok. 1200 zł. Za nowy Windows w wersji OEM trzeba zapłacić 720 zł" - mówi Mariusz Smółka, informatyk z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu (32-proc. bezrobocie). To są konsekwencje wyboru przed laty oprogramowania szytego na zamówienie i niestandardowej bazy danych. Zleceniodawca jest uzależniony całkowicie od wykonawcy i zaproponowanych wówczas rozwiązań.

Bezrobotnym zaświeci SYRIUSZ

Zbigniew Olejniczak, dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

"Nie narzekam na PULS. Proszę jednak pamiętać, że inaczej sytuacja wygląda w dużych urzędach pracy, inaczej w małych, gdzie jest więcej czasu na obsługę interesanta" - mówi Anna Słotwińska-Plewka, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim (15,6% bezrobocie).

Na prawo patrz

Na zadania urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznych największy wpływ wywierają regularne zmiany w prawie. Posłowie debatują właśnie nad projektem ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wreszcie ujednolici system pozaubezpieczeniowych świadczeń rodzinnych (np. zasiłków rodzinnych i macierzyńskich). Od 2006 r. jedynym ich gestorem staną się gminy. W związku z tym urzędy pracy nie będą już ich wypłacały. Muszą się tym zająć urzędy gminne. Ustawa przewiduje homologację systemów informatycznych w zakresie świadczeń społecznych, aby zapewnić jednolitość stosowania prawa i monitorowania wydawania pieniędzy budżetowych.

Gotowe są też założenia do ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy. Ta zaś ma usprawnić funkcjonowanie systemu publicznych służb zatrudnienia, które zostały rozproszone po reformie samorządowej w 1999 r. Mają one stać się gotowe "do efektywniejszego i kompleksowego rozwiązywania problemów społecznych wymagających interwencji państwa, zwłaszcza takich, jak bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne, również w związku z reformą systemu zabezpieczenia społecznego". Wreszcie te instytucje mają się skupić na promocji zatrudnienia, nie zaś na wypłatach zasiłków. Zarazem muszą spełniać unijne standardy w zakresie Europejskiej Strategii Zatrudnienia i być gotowe do skutecznej absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za tymi zmianami w prawie muszą nadążyć systemy informatyczne.


TOP 200