Bezpieczeństwo sieci przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo sieci przedsiębiorstwa

1 Sieci VPN (moduły)

Bezpieczeństwo sieci przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo sieci przedsiębiorstwa

t/n/o - tak/nie/opcja, TR - Token Ring, FR - Frame Relay, E - Ethernet, GE - Gigabit Ethernet, rozszerz. - rozszerzenie/a, Win - Windows, opr. - oprogramowanie, Lx - Linux

Bezpieczeństwo sieci przedsiębiorstwa

Systemy zarządzania dostępem (tożsamością)

t/n/o - tak/nie/opcja, Platforma OS: Win NT/2000 XP/Me/9x - Windows NT/2000 XP/Me/9x, Lx - Linux, Ux - Unix, NW - NetWare; Wykorzystanie usług katalogowych: AD - Active Directory, NT - domeny NT, eD - eDirectory; Metody uwierzytelniania: pswd - hasła, tk - tokeny, sc - smart card, jpswd - hasła jednorazowe, biom - systemy biometryczne

Bezpieczeństwo sieci przedsiębiorstwa

Narzędzia do zarządzania desktopami

t/n/o - tak/nie/opcja, OS serwera, OS klienta: Win NT/2000 XP/ME/9x - Windows NT/2000 XP/ME/9x, Lx - Linux, Ux - Unix, NW - NetWare; Obsługiwane urządzenia - Nt - notebook, PC - desktopy PC, PPC - pocket PC HCE - handheld z Windows CE, Plm - urządzenia z Palm OS, Tk - telefony komórkowe z dostępem do Internetu; Dystrybucja plików: Bp - bezpośrednia, na żądanie administratora, Lg - po zalogowaniu użytkownika, Urq - na żądanie użytkownika, Tm - w określonym czasie; Raport inwentaryzacji: r-t - w czasie rzeczywistym, hist. - w ujęciu historycznym, tekst. - tekstowy, graf. - graficzny, cust. - kastomizowalny

Bezpieczeństwo sieci przedsiębiorstwa

Serwery konsoli do zdalnego zarządzania sieciami LAN

t/n/o - tak/nie/opcja, in-band (w ramach pasma, przez Internet/Ethernet), out-of-band (poza pasmem, przez modem), E - Ethernet, FE - Fast Ethernet, CLI - Command Line Interface, HTTP - interfejs webowy, SSH - Secure Socket Layer, LDAP - Lightweight Directory Access Protocol, PAP - Password Access Protocol, CHAP - Challenge Handshake Access Protocol, ACL - Access Control List, firm. - firmowy, Lx - Linux, Win - Windows, dow. - dowolny


TOP 200