Bezpieczeństwo sieci przedsiębiorstwa

Rozwiązania IDS

Rozwiązania IDS

t/n/o - tak/nie/opcja, d. - dawniej, Platforma: Win NT/2000 XP/Me/9x - Windows NT/2000 XP/Me/9x, Lx - Linux, Ux - Unix, NW - NetWare; Typ produktu: NIDS - Network IDS, HIDS - Host IDS, NNIDS - Network Node IDS; Typ interfejsu GUI, CLI - linie komend, Typ zabezpieczeń - IPSec, SSL, SSH, RSA, Blowfish

Narzędzia do wykrywania luk w systemach ochrony

Narzędzia do wykrywania luk w systemach ochrony

t/n/o - tak/nie/opcja, opr. - oprogramowanie, k - karta, u. - urządzenie wolno stojące, ru - ruter, mod. - modularny, HD - dysk twardy, FZ - filtrowanie zawartości,

Win - Windows, użyt. - użytkowników

1 Zintegrowane rozwiązania ochronne

1 Zintegrowane rozwiązania ochronne

2

2

3

3

t/n/o - tak/nie/opcja, opr. - oprogramowanie, k - karta, u. - urządzenie wolno stojące, ru - ruter, mod. - modularny, HD - dysk twardy, FZ - filtrowanie zawartości,

Win - Windows, użyt. - użytkowników

Systemy antywirusowe

Systemy antywirusowe

t/n/o - tak/nie/opcja, platforma OS: NT/2000 XP/Me/9x - Windows NT/2000 XP/Me/9x, Lx - Linux, Ux - Unix, NW - NetWare; typ produktu: ga - brama dostępowa, s - ochrona serwera (hosta); ex - ochrona serwerów Exchange; ln - ochrona serwerów Lotus Notes; dp - ochrona stacji desktop


TOP 200