Bez lęku. IT w finansach

Wyzwaniem dla Thomasa Ruedesheima, CIO Allianz Polska, jest budowa nowoczesnego, interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania IT. Firma jest widziana jako całość, a nie zbiór izolowanych funkcji.

Bez lęku. IT w finansach

Czy wyzwania, przed którymi stają CIO z firm sektora finansowego, są wyjątkowe? Ankieta towarzysząca "Koronie IT" wskazała na wyraźnie rysujące się trendy oszczędnościowe, redukcję nakładów na rozwój i pracowników. Jednocześnie do swoich priorytetów CIO zaliczyli współpracę z biznesem i proinnowacyjność. Poprosiliśmy szefów IT o przykłady konkretnych działań i osiągnięć.

Optymalizacja? Odpowiedź to konsolidacja wertykalna

Thomas Ruedesheim od 2006 r. pełni funkcję CIO w Allianz Polska, równolegle Key Account Manager CEEMEA. W tej pierwszej roli działa na rzecz konsolidacji IT w obrębie polskiej Grupy Allianz. Równolegle - jako Key Account - działa na rzecz konsolidacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. "Kiedy rozpoczynałem pracę w Allianz Polska, mieliśmy bardzo zróżnicowane środowisko technologiczne. Praktycznie każda linia biznesowa posiadała własny system. Z tym wiązał się oczywiście problem wymiany danych pomiędzy nimi. Ale także problem wysokiego kosztu takiej architektury. Dlatego rozpoczęliśmy i kontynuujemy konsolidację. Docelowo chcemy mieć dwa-trzy kluczowe systemy. Nie chodzi o duże, monolityczne monstra, ale raczej elastyczne aplikacje, które dostarczają usługi najważniejsze w danym momencie dla biznesu i klientów" - mówi Thomas Ruedesheim.

Zobacz również:

Na przestrzeni dekady w Allianz Polska doszło do wyraźnej konsolidacji IT. Udało się ograniczyć liczbę kluczowych systemów do sześciu. "Taką pracę mają przed sobą wszyscy wielcy uczestnicy rynku ubezpieczeń w Polsce. Ale obecnie, jak mi się wydaje, są krok za nami, ponieważ posiadają przeciętnie po 10 takich systemów" - zaznacza Thomas Ruedesheim.

Podobne wyzwania dotyczą także całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. "Mamy wspólny system Opus i lokalne rozwiązania w Rumunii, w Polsce, w Rosji, np. wspierające sprzedaż. Region także chcemy konsolidować. Przed czterema laty zapoczątkowaliśmy outsourcing platformy komunikacyjnej dla całego regionu, jego działaniem i bezpieczeństwem zarządza T-Systems. Obecnie w regionie prowadzona jest natomiast konsolidacja data center" - opowiada Thomas Ruedesheim.

Prowadzona konsolidacja systemów ma charakter wertykalny. Wybór takiego podejścia wymaga wyjaśnienia. "Widziałem wielokrotnie na przestrzeni ostatniej dekady, że banki dokonywały całościowej, horyzontalnej konsolidacji. Powstawał moloch, gigantyczny system ‘do wszystkiego’. Nie działał jednak zwykle tak, jak należałoby oczekiwać. Dlatego teraz banki prowadzą raczej wertykalną konsolidację, np. jeden system dla obszaru treasury we wszystkich krajach, jeden do drukowania. My także idziemy tą drogą. Mamy już jeden system dla spraw kadrowych, jeden dla księgowości finansowej itd. Docelowo będą to systemy obsługiwane z regionalnego centrum danych" - mówi Thomas Ruedesheim. Obecnie rozpoczęła się już migracja kolejnych oddziałów krajowych Allianz w Europie Środkowej do tego ośrodka. Od marca br. co kwartał dołączają kolejne kraje.


TOP 200