Beacony pomogą w leczeniu

Idea budowy społeczności obywatelskiej przyświecała władzom miasta Piastowa, które wdrożyły jedyny w Polsce tak zaawansowany, system rejestracji pacjentów w publicznej przychodni zdrowia „Piastun” oraz całodobowy system interwencyjny pozwalający Urzędowi Miejskiemu pozostawać z obywatelami w nieprzerwanym kontakcie.

Miasto Piastów liczy 23 tys. mieszkańców. Priorytetem Urzędu Miejskiego jest jakość kontaktów z obywatelami, którzy oczekują od władz zaspokojenia podstawowych potrzeb i sprawnej administracji. Do niedawna kontakt obywateli z urzędem ograniczał się przede wszystkim do spraw, które trzeba było załatwić w magistracie: zameldowanie, ślub, wpłaty podatku. „Trudno jest integrować społeczność takich środowisk jak piastowskie. Ludzie spędzają 4 godziny na dobę w domach. Pracują i uczą się w pobliskiej Warszawie. Przypominają sobie o nas, kiedy dzieje się źle. Mieszkańcy dzwoniąc ze swoimi na ogół słusznymi postulatami, nie od razu trafiali do odpowiedniego wydziału. Zanim nadano sprawie bieg, upływało trochę czasu” – mówi Grzegorz Szuplewski, burmistrz miasta Piastowa. Jak w każdym mieście mieszkańcy oczekują od Urzędu Miasta sprawnego działania nie tylko dotyczącego obsługi mieszkańca w Urzędzie, ale także wywiązywania się z obowiązków w zakresie odpowiedniego utrzymania infrastruktury miejskiej oraz porządku w przestrzeni publicznej. Urząd nie jest w stanie sam monitorować całego miasta i identyfikować uchybienia, problemy lub awarie w przestrzeni publicznej. Pojawiła się potrzeba udostępnienia mieszkańcom nowoczesnych kanałów kontaktu, które zaktywizują lokalną społeczność oraz ułatwią kontakt z Urzędem.

Początek inteligentnej infrastruktury

Urząd Miasta Piastowa nominowano do tytułu „Lider Informatyki 2017” w kategorii Administracja za system e-rejestracji pacjentów Visimed w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Piastun” zintegrowany z siecią latarni radiowych Beacon. Wdrożenie wykonała Activum sp. z o.o.

Również liderowym wdrożeniem jest platforma LocalSpot, integrująca administrację i mieszkańców za pomocą urządzeń mobilnych. Projekt zrealizowany na podstawie CRM typu Oracle Siebel, CMS Liferay oraz Google API. Wdrażała go Xentivo sp. z o.o.

Urząd Miasta Piastowa wdrożył na wzór dużych miast, Warszawy i Poznania, online-owy systemu o nazwie LocalSpot, zintegrowany z portalem miejskim. Dzięki sieci teleinformatycznej i technologii chmury komunikacja administracji z mieszkańcami odbywa się szybciej, logiczniej i efektywniej. LocalSpot daje obywatelom możliwość natychmiastowego informowania Urzędu Miejskiego za pomocą urządzeń mobilnych i stacjonarnych o konieczności podjęcia interwencji. Użytkownicy fotografują nieprawidłowości. Dodają opis. Umiejscawiają na mapie. System CRM (zarządzania relacjami z użytkownikami) sprawia, że informacja natychmiast dostępna jest na ekranie komputera urzędnika we właściwym wydziale. Ten podejmuje interwencje. Sprawy niezałatwione od ręki, przypominają o sobie każdorazowo, kiedy urzędnik loguje się do LocalSpotu. „Nie wszystko da się zrobić. Kiedy ktoś żąda utwardzenia drogi, jest to wpisywane w plany inwestycyjne. Realizacja ich wymaga czasu i pieniędzy. Dziś mamy dwa takie zgłoszenia” – wyjaśnia burmistrz Grzegorz Szuplewski.

W kierunku społeczeństwa obywatelskiego

Dzięki aplikacji LocalSpot obywatel informowany jest też przez Urząd o utrudnieniach w ruchu miejskim, niedogodnościach związanych z przerwą w dostawie prądu czy nieplanowanej awarii wodociągu. Stąd też dostaje informacje o imprezach kulturalnych i sportowych, poznaje repertuar miejskiego kina.

System umożliwia też, choć jeszcze tego nie wykorzystywano, sondowanie opinii obywateli w istotnych dla miasta tematach. Rada Miejska obradując nad jakąś sprawą, szukając najlepszego rozwiązania, może zwrócić się z pytaniem do obywateli. Aby prawdziwa demokracja bezpośrednia była skuteczna, konieczny jest odpowiedni stopień upowszechnienia systemu i obycia użytkowników z systemem.

Dzięki LocalSpotowi Urząd jest bliżej obywatela. Obywatele przestali być jedynie imionami i nazwiskami z numerami PESEL. Znaczący krok w budowie obywatelskiej społeczności, która może wpływać na każdą decyzję administracji w czasie rzeczywistym, został już wykonany.

Lecznica w telefonie

Z systemu Visimed korzystają już wszyscy pracownicy podlegli urzędowi miejskiemu i wypowiadają się o nim z ogromnym uznaniem. Musimy jednak pokonać psychologiczną barierę mieszkańców, niechęć do technologii, zwłaszcza wśród ludzi starszych. Wówczas powiemy o pełnym sukcesie.

Janina Orysiak, szef Działu IT, Urząd Miejski w Piastowie.

Nowe technologie wkroczyły w Piastowie również w sferę ochrony zdrowia. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Piastun” obsługujący 20 tys. osób (tj. ok. 90% mieszkańców) potrzebował bardziej zaawansowanego systemu rejestracyjnego niż „analogowa” rejestracja telefoniczna. Poszukiwano sposobu, który wyeliminowałby ludzkie błędy i wynikłe z nich nieporozumienia. Urząd miasta wdrożył w SP ZOZ „Piastun” system Visimed, wspomagany aplikacją mobilną, umożliwiający rezerwowanie online wizyt lekarskich. Dzięki udostępnieniu zasobów poprzez aplikację mobilną pacjenci mogą dosłownie w ciągu kilkunastu sekund dokonać rezerwacji, będąc w biurze czy stojąc w kolejce w sklepie, u wybranego lekarza w wygodnym dla nas terminie. Jednocześnie poprzez aplikację można przekazać najważniejsze informacje o chorobie (objawy, natężenie bólu, temperatura i inne). Kolejnym elementem wdrożenia jest portal pacjenta, czyli aplikacja pozwalająca na gromadzenie danych o historii chorób przekazanych przez lekarzy z systemu dziedzinowego. System daje możliwość wprowadzania swoich danych o stanie chorób, zażywanych lekach. Z drugiej strony pozwala wysyłać do pacjentów SMS-y z przypomnieniem o wizycie lub o zażyciu tabletki.

W przyszłości na bazie rozwiązania powstanie też baza wiedzy pozwalająca poznać stan zdrowia społeczności w ciągu całego życia ludzi. Ma to istotny wymiar zwłaszcza z punktu widzenia badań naukowych. Obecnie do dokumentacji mają dostęp pacjent i lekarz w każdych warunkach, zgodnie z najlepszymi standardami ochrony danych osobowych oraz dóbr osobistych.

Rozwiązaniem szczególnie zasługującym na uwagę jest stworzenie sieci latarni intranetowych Beacon, zainstalowanych w piastowskim ośrodku zdrowia.

Dzięki precyzyjnemu określeniu położenia pacjenta możliwe jest sterowanie ruchem pacjenta. W przypadku pojawienia się pacjenta korzystającego z aplikacji Visimed w jednostce i rozpoznaniu go przez system, pacjent z aktywną rezerwacją zostaje poproszony poprzez powiadomienie PUSH w telefonie o skierowanie się bezpośrednio do określonego gabinetu. W tym samym czasie lekarz zostaje powiadomiony, że pacjent jest już w jednostce. Dzięki temu, jeżeli np. poprzedni pacjent nie zjawił się lub zostało jeszcze trochę czasu do kolejnej wizyty, lekarz może od razu zaprosić pacjenta do gabinetu. Tak zaoszczędza się czas pacjenta i lekarza.

Latarnie Beacon nigdy w Polsce nie były implementowane na taką skalę. To najnowszy standard transmisji danych, opierający się na miniaturowych nadajnikach sygnału radiowego, komunikujące się z urządzeniami mobilnymi w promieniu do 100 metrów przez złącze Bluetooth. Beacony są tanie, bezobsługowe, nie wymagają zasilania.

Nowe technologie na dobre zagościły już w Piastowie, wspomagając codzienne czynności mieszkańców. Wszystko jednak potrzebuje czasu, by stało się normą. „Z systemu Visimed korzystają już wszyscy pracownicy podlegli urzędowi miejskiemu i wypowiadają się o nim z ogromnym uznaniem. Musimy jednak pokonać psychologiczną barierę mieszkańców, niechęć do technologii, zwłaszcza wśród ludzi starszych. Wówczas powiemy o pełnym sukcesie”– mówi Janina Orysiak, która odpowiada za miejski Dział IT.

Liczby

Pierwsze publiczne wdrożenie sieci latarni radiowych Beacon dla masowego użytkownika.

18 tys. pacjentów uzyskało możliwość rejestracji wizyty lekarskiej online, 24 godziny na dobę.

Redukcja zadań administracji służby zdrowia o 30%.

Całodobowa łączność mieszkańców z Urzędem Miejskim.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200