Backup w systemach zwirtualizowanych

Nowe, zaawansowane funkcje oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych przybliżają administratorów IT do wymarzonej sytuacji, gdy procesy backupu staja się efektywne, niezawodne i w znacznym stopniu zautomatyzowane. Ale to wymaga skorzystania z najnowszych wersji narzędzi umożliwiających integrację ich funkcji z platformami wirtualizacyjnymi.

Backup od dawna był regularnie wymieniany wśród trzech największych bolączek trapiących administratorów systemów IT. W praktyce okazuje się bowiem, że trudno polegać na kopiach zapasowych, bo gdy pojawi się konieczność odtworzenia systemu, aplikacji lub danych, często stwarza to nieoczekiwane problemy.

Jedną z technologii, która wymaga poważnej zmiany podejścia do strategii zabezpieczania danych jest wirtualizacja. W dzisiejszych czasach właściwie wszystkie centra przetwarzania danych wykorzystują tę technologię.

Czy wdrożenie wirtualizacji pociągnęło za sobą modyfikację również innych ważnych elementów systemu IT, takich jak rozwiązania służące do backupu? Niestety, jak wynika z badań rynku, prawie w połowie działających obecnie centrów danych stosowane są mechanizmy tworzenia kopii zapasowych, które były nowością, ale 20 lat temu. W efekcie, procesy backupu nie są w nich tak niezawodne i efektywne, jak być powinny.

Obecnie większość aplikacji, choć nie wszystkich o krytycznym znaczeniu dla działania biznesu, pracuje na wirtualnych serwerach. A w przypadku procedur służących do tworzenia kopii zapasowych danych nie wolno ignorować różnic między infrastrukturą fizyczną i wirtualną. Pod tym względem potraktowanie serwerów wirtualnych podobnie jak maszyn fizycznych jest poważnym błędem.

Wirtualizacja może znacznie ułatwić ochronę danych i aplikacji przed awariami, ale tylko wtedy, gdy zostanie dobrze wdrożona.

Dlatego warto zwrócić uwagę na funkcje pojawiające się w najnowszych wersjach oprogramowania przeznaczonego do backupu danych w systemach zwirtualizowanych.

Na przykład mechanizmy CBT (Change Block Tracking) umożliwiają szybkie tworzenie kopii lub odtwarzanie tylko pojedynczych bloków ze zmienionymi danymi zapisanych na dyskach wirtualnych. A rozwiązania do backupu, które nie wymagają programów agenckich z reguły redukują obciążenie systemu operacyjnego działającego w maszynie wirtualnej i hosta.

Zaprezentowane niżej funkcje oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych i aplikacji w serwerach wirtualnych mają podstawowe znaczenie i należy zwrócić uwagę, czy ma je rozwiązanie do backupu, które ma być wdrożone.

Warto też sprawdzić, czy aplikacja do backupu jest przystosowana do pracy w istniejącej lub planowanej wirtualnej infrastrukturze i umożliwia wykorzystanie oferowanych przez producenta oprogramowania wirtualizacyjnego bibliotek API (takich jak np. VADP – VMware API for Data Protection). Bo choć możliwe jest zainstalowanie w hostach lub maszynach wirtualnych programów agenckich przeznaczonych do obsługi backupu serwerów fizycznych, to z reguły zmniejsza to wydajność i marnuje się dostępne zasoby.

Choć bezpośrednie przystosowanie oprogramowania do pracy w systemie zwirtualizowanym ma znaczenie kluczowe, warto też pamiętać o innych funkcjach, które mogą istotnie zwiększyć efektywność systemu do tworzenia kopii zapasowych. Przede wszystkim dotyczy to deduplikacji, która z reguły pozwala na przynajmniej 10-krotne zmniejszenie liczby danych zapisywanych do kopii zapasowych, co wpływa na zmniejszenie wymagań na pojemność pamięci masowych oraz może zminimalizować obciążenie sieci LAN lub WAN.


TOP 200