Asseco i Softbank czekają na zgodę akcjonariuszy

Łączące się Asseco i Softbank opublikowały wyniki finansowe. Zgodę na fuzję spółek niebawem wydadzą akcjonariusze. Grupa kapitałowa Asseco wkrótce powiększy się o kolejne zagraniczne spółki ze Słowacji, Czech i Bałkanów.

Połączenie z Softbankiem to kolejny etap rozbudowy grupy kapitałowej Asseco. Jednym z elementów połączenia jest objęcie przez Prokom akcji serii B Softbanku, za które gdyński integrator wnosi do tej spółki 100 proc. udziałów w czeskiej firmie PVT oraz wydzielony swój dział - Departament Automatyki Budynków. Fuzję Asseco z Softbankiem muszą teraz zatwierdzić akcjonariusze spółek na posiedzeniu przypadającym na 14 listopada. Nowa spółka powinna pojawić się na warszawskiej giełdzie już na początku stycznia 2007.

Plany Adama Górala, prezesa Asseco obejmują budowę kolejnych filarów grupy w krajach regionu. Wspomniane PVT zostanie przemianowane na Asseco Czech i dokona przejęcia innych tamtejszych spółek informatycznych. Rozmowy były prowadzone z trzema podmiotami, zaś do skutku dojdą na pewno dwie akwizycje. Jak informowaliśmy wcześniej pod lupą Asseco znalazła się firma produkująca oprogramowanie ERP dla sektora MSP, dostawca rozwiązań dla sektora utilities z zakresu paszportyzacji opartej na GIS, a także spółka działająca w sektorze bankowym obecna na rynkach Europy Zachodniej - kierunku w którym Asseco również planuje swój rozwój. Na rynku słowackim z kolei Asseco Slovakia planuje zakup spółki produkującej oprogramowanie ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firmy specjalizującej się w rozwiązaniach dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego, usług medycznych i publicznego. To właśnie za pozyskane z warszawskiej giełdy środki - 90 mln zł - Asseco Slovakia, posiadając w przyszłości udziały w Asseco Czech będzie rozbudowywać to ramię grupy kapitałowej. Szczegóły dotyczące pierwszej tury przejęć zostaną ujawnione w grudniu. Wówczas prezes Adam Góral ma zamiar także ujawnić plan budowy Asseco Balkans składającego się ze spółek zakupionych w Rumunii i Serbii.

Swoją pozycję Asseco jeszcze jako Comp Rzeszów zbudowało na oprogramowaniu dla bankowości i ten segment stanowi nadal dominującą grupę przychodów - po trzech kwartałach 2006 stanowi 57 proc. przychodów czyli prawie 65 mln zł. Trwająca rozbudowa grupy ma na celu zdywersyfikowanie źródeł przychodów i zwiększenie liczby oferowanych produktów. To między innymi poprzez zakup spółek Softlab oraz WA-Pro specjalizujących się w oprogramowaniu wspomagającym zarządzanie dla małych i średnich firm wyraźnie wzrosły wpływy grupy z tego sektora. Na koniec trzeciego kwartału br. sięgały one 23,4 mln zł wobec 5,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży własnego oprogramowania ERP w rynkowej strukturze sprzedaży stanowią 21 proc.

Po dołączeniu do grupy Asseco Slovakia odnotowano wzrost przychodów w sektorze instytucji finansowych, stanowiących po dziewięciu miesiącach 2006 18 proc. przychodów - 19,6 mln zł. Ogółem sprzedaż oprogramowania własnego grupy kapitałowej Asseco sięgnęła po trzech kwartałach blisko 112 mln zł. Łącznie grupa wypracowała w tym okresie przychody na poziomie 230,5 mln zł, co oznacza wzrost o 80 proc. wobec analogicznego okresu ub.r.

Jak podkreśla Adam Góral, wysoki zysk netto grupy Asseco po III kw. 2006 (46,3 mln zł) to efekt wzrostu organicznego spółki oraz skutek wprowadzenia na warszawską giełdę Asseco Slovakia.

Asseco Poland, czyli polski filar grupy w skład, którego wchodzą także Softlab oraz Wa-Pro po trzech kwartałach wypracował 129 mln zł przychodów. W produktowej strukturze sprzedaży dominuje oprogramowanie własne (49 proc. - 62 mln zł) oraz integracja (45 proc. - 58,2 mln zł). Spółki dla grupy wypracowały zysk na poziomie 16,4 mln zł. Grupa Asseco Slovakia po trzech kwartałach 2006 wypracowała przychody na poziomie 101 mln zł i 12 mln zł zysku.

Trwająca fuzja z Softbankiem zaowocuje m.in. zwiększeniem przychodów ze sprzedaży oprogramowania własnego do sektora administracji publicznej, a także wzrostem wpływów z usług serwisowych czy outsourcingu. Adam Góral wielokrotnie powtarzał, że łączą się spółki, które nigdy nie były bezpośrednimi konkurentami, posiadają natomiast uzupełniające się rozwiązania, które złożą się w jednolitą ofertę spółki powstałej w wyniku fuzji. Tymczasem po trzech kwartałach 2006 grupa Softbanku zanotowała ponad 356 mln zł przychodów oraz 45,8 mln zysku netto.