"Aplikacyjne" podejście do wirtualizacji

W celu polepszenia wskaźnika zwrotu z inwestycji, organizacje coraz częściej wirtualizują serwery obsługujące aplikacje krytyczne dla biznesu. Istnieje też wiele narzędzi wspomagających zarządzanie serwerami wirtualnymi, które jednak zapewniają zbyt mało informacji, dostępnych w czasie rzeczywistym, odzwierciedlających pracę wirtualizowanych aplikacji i ich współdziałanie z innymi aplikacjami oraz infrastrukturą, w której rezydują.

W celu zapewnienia transakcyjnym aplikacjom biznesowym możliwości właściwego funkcjonowania w mieszanym środowisku serwerów fizycznych i wirtualnych, koniecznym wydaje się zastosowanie w obszarze zarządzania i optymalizacji podejścia stawiającego w centralnym punkcie aplikacje. Takie podejście mogą zapewniać narzędzia nowej generacji, określane mianem Application Service Management (ASM).

Przy aplikacjach przenoszonych z serwerów fizycznych na maszyny wirtualne (VM), zespoły odpowiedzialne za wsparcia IT muszą mieć możliwość określenia, gdzie ugrzęzła aplikacja w razie pojawienia się problemów. Jednak organizacje na ogół nie dysponują możliwością monitorowania zachowań ich aplikacji wykonujących się na VM. Mogą one namierzać i raportować symptomy, ale nie mogą diagnozować przyczyn.

Zobacz również:

  • Wirtualizacja aplikacji
  • VMware Tanzu – nowoczesna platforma mikroserwisowa.

Typowe podejście silosowe do identyfikacji problemów skupia się na maszynie wirtualnej, serwerze lub sieci. Takie podejście zawodzi, kiedy trzeba rozpoznać "kondycję zdrowotną" aplikacji i kształtować jej infrastrukturę (wirtualną, fizyczną lub obie). Zapewnia ono jedynie cześć informacji dotyczących wydajności, wymaganych dla efektywnego rozwiązania problemu. Ponieważ wirtualizacja znosi typową zależność "jeden do jednego" (aplikacja - serwer), nie można zdawać się na wskaźniki wydajności maszyny w celu określenia kondycji aplikacji.

Zależności aplikacyjne muszą być odwzorowywane i monitorowane w układzie serwerów i systemów operacyjnych dostępnych w sieci całego przedsiębiorstwa. Przy podejściu zorientowanym na aplikacje i odpowiednich narzędziach ASM obrazujących wzajemne zależności - aż do poziomu procesów - właściciel aplikacji i zespoły wsparcia IT mogą utrzymać jej wydajność na właściwym poziomie. Podejście to opiera się na śledzeniu danych związanych z aplikacjami w celu efektywnego klasyfikowania problemów i rozwiązań: zależności i struktury aplikacji, używanych zasobów, wysyłanych i odbieranych bajtów oraz procesów utrzymywanych, zaniechanych czy wygasłych.

Poprzez śledzenie poziomu usług aplikacyjnych oraz wgląd w stan i wydajność każdego przejścia w łańcuchu zależności, można zanurzać się w stos serwera w celu określenia, czy są tam złe połączenia, przeciążona VM, konflikt na poziomie hostingu lub jakikolwiek innym problem związany z serwerem.

Podejście ASM powinno umożliwić odwzorowanie powiązań aplikacji w momencie ich migracji do infrastruktury wirtualnej, co pozwoli na śledzenie aplikacji i izolowanie problemów.

Narzędzia ASM mają zapewniać zespołom obsługującym aplikacje i infrastrukturę wgląd w działanie środowiska, niezbędny do zarządzania wydajnością i dostępnością aplikacji wdrażanych w wirtualizowanych centrach danych. Podejście ASM wymaga zastosowania trzech krytycznych elementów:

- rozpoznawania i odwzorowania połączeń aplikacyjnych, procesów i zależności, uwzględniającego zarówno środowisko fizyczne jak i wirtualne;

- oceny stanu poziomu usług: szczegóły dotyczące połączeń, wykorzystania aplikacji i czasu dostępu do aplikacji oraz określenia na tej podstawie kondycji złożonej aplikacji;

- selekcji problemów aplikacyjnych i serwerowych: wskaźniki wydajności określające obszary problemów, pokazujące gdzie należy skupić wysiłki zmierzające do rozwiązywania problemów i optymalizowania środowiska IT.

Ponieważ ASM kładzie nacisk na podejście "biznesowe", można będzie lepiej zgrywać zakładany poziom usług z priorytetami biznesowymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200