Aplikacja w chmurze - wybór i przygotowywanie

Wybranie i przygotowywanie aplikacji do działania w chmurze nie jest zadaniem prostym. Transformacja i migracja nowych oraz istniejących usług aplikacyjnych do rzeczywistych usług w chmurach wymaga starannego przygotowania.

Usługi w modelu cloud computing nie wprowadzają nowych technologii, a raczej zmieniają sposób wykorzystania już istniejących. Najbardziej oczywistą korzyścią, jaką wnoszą, jest możliwość skorzystania z elementów infrastruktury klasy enterprise po kosztach bezpośrednio odzwierciedlających wartość ich możliwości operacyjnych. Dla małego biznesu, który potrzebuje niewielu serwerów i stosunkowo niewielkiej pamięci masowej dla swoich aplikacji, usługa w chmurze oferuje zazwyczaj coś znacznie tańszego niż jakakolwiek opcja "on-premise" nawet w dłuższym okresie. Niewielkie obciążenia nie zapewniają pełnego wykorzystania sprzętu i oprogramowania, w które trzeba zainwestować przy wdrożeniach własnych.

Sukces chmur publicznych zachęca wiele organizacji do skorzystania z tej techniki dostarczania usług i coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie projektów cloud services. Uruchomienie usług w chmurze (prywatnej lub publicznej) może zapewnić zarówno nowy strumień zysków, jak i wygodną samoobsługę dla klientów firmy, przy minimalnych nakładach na rozszerzenie istniejącej infrastruktury.

Jednak "wejście w chmurę" nie jest takie proste. Konieczne jest wytypowanie aplikacji, które staną się cloud enabled, opierając się na przemyślanym zbiorze kryteriów. Konieczne jest także opracowanie lub zmodyfikowanie interfejsów usług lub API oraz uwzględnienie zagadnień zarządzania i bezpieczeństwa. Ponadto trzeba zapewnić sobie możliwość śledzenia użytkowania i obciążania użytkowników.

Wybór właściwych aplikacji

W każdej organizacji są aplikacje, które z pozoru wydają się być stworzone do przeniesienia w chmurę. Często jednak wnikliwa analiza wykazuje coś wręcz przeciwnego. Dla uzasadnienia projektu utworzenia z pojedynczej aplikacji lub grupy aplikacji usługi (usług) w chmurze konieczne jest więc dokładne jego opisanie w terminach kosztów i korzyści. Aby określić rzeczywistą korzyść dla biznesu z aplikacji przeniesionej w chmurę, trzeba wziąć pod uwagę warunki techniczne, a w szczególności koszty migracji i problem wydajność. Korzyści mogą być różnorakie. Przykłady: klienci zewnętrzni mogą sprawdzać informacje o zamówieniach - stan zamówienia, opóźnienia czy modyfikacje; wynajmując usługę kontroli inwentaryzacji dowolnej liczbie firm zewnętrznych można generować dodatkowe zyski; różne oddziały firmy mogą walidować dane używając usługi w chmurach (w relacjach człowiek - maszyna lub maszyna - maszyna), co może zapewnić lepszą jakość danych.

Zdefiniowanie problemów, które mają rozwiązywać potencjalne cloud services to pierwszy krok w określaniu korzyści, jakie przedsięwzięcie to może wnieść do biznesu. Trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczne może być przeniesienie całych aplikacji, w innych potrzebne będzie tylko kilka prostych usług (eksponowanych np. przez protokół web services).

Po ustaleniu celu i rodzaju zastosowania cloud services, trzeba określić, jak zostaną wykorzystane i ile to będzie kosztować. Koszty migracji zależą od stanu istniejących aplikacji, ich architektury oraz zakresu prac niezbędnych do wykonania, aby udostępnić ich funkcjonalności w chmurze.

Ocena kosztów w dużej mierze zależy od aplikacji i usług, które zamierza się udostępniać w chmurze. Do podstawowych składowych takiej oceny można zaliczyć: ocenę stanu istniejących aplikacji, ocenę istniejących projektów interfejsu użytkownika, ocenę istniejącego projektu bezpieczeństwa, określenie, jak ma być zaimplementowane rozliczanie użytkowania, oszacowanie zakresu zmian w podstawowych aplikacjach oraz dodatkowych zadań związanych z ich przeprojektowaniem.


TOP 200