Analizatory sieci - sposób na problemy

Zarządzanie siecią LAN, rozwiązywanie problemów, tworzenie wydajnej infrastruktury pod wymagające aplikacje lub szybki audyt bezpieczeństwa - do skutecznej realizacji tych zadań potrzebujemy dobrego analizatora sieci.

W pracy każdego administratora często zdarzają się sytuacje, gdy sieć nie pracuje, tak jak powinna. Rozwiązywanie problemów przebiega wtedy w trzech etapach: monitorowania, analizy oraz właściwego rozwiązania problemu. Dzięki analizatorom sięgamy możliwie najgłębiej do wnętrza sieci. Najczęściej jest to analiza warstwy fizycznej oraz protokołów sieciowych.

W jaki sposób analizator sieci może pomóc w rozwiązywaniu problemów z siecią? Doświadczony administrator zna odpowiedź na to pytanie. Za jego pomocą można przechwytywać i dekodować ruch sieciowy. Analizatory mogą pomóc również początkującym administratorom w zrozumieniu zasad działania protokołów internetowych oraz sieci LAN.

Czym jest analizator sieci?

Analizatory sieci stanowią samodzielne oprogramowanie lub funkcjonujące w połączeniu ze specjalnym sprzętem, które potrafi przechwytywać ruch pochodzący z różnych form cyfrowej komunikacji. Analizator powinien umożliwiać dekodowanie wszystkich protokołów z różnych typów sieci wykorzystywanych w przedsiębiorstwach (Ethernet, Wi-Fi, ATM itp.). Do przechwytywania przeznaczono wiele interfejsów zewnętrznych oraz różnego rodzaju sondy. Te ostatnie mogą być instalowane w różnych punktach sieci.

Analizatory sieci - sposób na problemy

Analizatory w postaci sprzętowej to specjalizowane komputery, z odpowiednim oprogramowaniem oraz interfejsami.

Analizator powinien charakteryzować się swoistym rozproszeniem funkcji, co daje możliwość analizy segmentów i agregacji ruchu różnych segmentów sieci. Zgromadzone dane są dekodowanie i analizowane zgodnie ze standardami i specyfikacjami. Dekodowanie przeprowadzane jest w celu przetłumaczenia zebranych danych. Na podstawie analizy możemy wyciągać wnioski dotyczące określonych problemów sieciowych, przy czym analiza może odbywać się nawet w czasie rzeczywistym. Część detektorów potrafi również generować ruch, co jest pomocne w testowaniu infrastruktury. Nieoceniona jest również rola analizatorów przy ocenie bezpieczeństwa sieci.


TOP 200