Alior, Rossmann, Polpharma i CUI Wrocław triumfują w Liderze Informatyki 2018

Alior Bank, Rossmann, Polpharma i Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu to zwycięzcy tegorocznego konkursu Lider Informatyki. Werdykt jury konkursu organizowanego już po raz 22. przez redakcję Computerworld został ogłoszony na konferencji 24 września.

Robert Stokłosa, lider zespołu (tribe) ryzyka, monitoringu i windykacji odbiera statuetkę Lidera Informatyki dla Alior Banku z rąk Tomasza Bitnera, redaktora naczelnego Computerworld i przewodniczącego jury konkursu.

W konkursie nagradzane są innowacyjne wdrożenia informatyczne, które przynoszą startującym przedsiębiorstwom i instytucjom wymierne korzyści biznesowe, przekładając się na ich pozycję na rynku. W tym roku jurorzy nagrodzili wdrożenia w czterech kategoriach. Równolegle najbardziej wpływowi polscy CIO-si wyróżnili najciekawsze produkty i rozwiązania informatyczne zgłoszone w części konkursu dla dostawców ICT.

Bankowość i finanse

W tej kategorii wygrał Alior Bank, który dotarł do finału konkursu wraz z Bankiem Millenium i Biurem Informacji Kredytowej.

Zobacz również:

  • Biały Dom wyda zasady dotyczące sztucznej inteligencji

Alior zgłosił projekt transformacji organizacyjnej w duchu Agile, który objął 250 osób zarówno z IT, jak i działów operacyjnych (m.in. obszary kredytów ratalnych, kredytów dla klientów indywidualnych, ryzyka i windykacji). Zasadniczą korzyścią odniesiona w wyniku wdrożenia programu Agilor było skrócenie czasu realizacji produktów o 30% w porównaniu ze wcześniejszym okresem. Odnotowano także zwiększenie jakości rozwiązań, lepsze definiowanie wymagań i możliwość szybkiej zmiany priorytetów biznesowych w reakcji na fluktuacje rynkowe.

Bank Millenium przedstawił rozwiązania do zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych i turystycznych w kanałach internetowym i mobilnym (w części oparte na rozwiązaniach ERGO Hestii, która m.in. za te projekty wygrała Lidera Informatyki w kategorii Bankowość i finanse w ubiegłym roku). Millenium rozbudowało także aplikacje mobilną o możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej i płatności za parkowanie oraz wprowadziło elementy rzeczywistości rozszerzonej do zakupu lokaty.

Biuro Informacji Kredytowej zbudowało platformę BIK Cyber Fraud Detection, która wykrywa próby nadużyć finansowych i umożliwia wymianę informacji między instytucjami z sektora finansowego. To rozwiązanie w znaczącym stopniu ogranicza ryzyko operacyjne firm korzystających z platformy.

Przemysł

Zwycięzcą tej kategorii została Polpharma, która w finale na punkty pokonała KGHM Polska Miedź i Ceramikę Paradyż.

Polpharma została nagrodzona za analitykę w pigułce: działający w chmurze system raportowo-analityczny PowerMap, który dostarcza na urządzenia różnych typów przekrojowe informacje zarządcze w czasie rzeczywistym. Dzięki zaawansowanym metodom analitycznym wskazuje trendy, anomalie, predykcje. Podczas prac projektowych udało się zbudować 100-osobową grupę, której członkowie dalej tworzą rozwiązania analityczne na potrzeby własnych działów.

KGHM Polska Miedź stworzyło system wizualizacji stacji elektroenergetycznych, który monitoruje zasilanie całego kombinatu w energię. Przy specyfice produkcji zakładów górniczych i hutniczych oraz skali działania KGHM kontrola zaopatrzenia w energię umożliwiająca szybką reakcję na jakiekolwiek zmiany ma znaczenie nie tylko dla wyników firmy, ale w sytuacjach kryzysowych także dla zdrowia, a nawet życia pracowników.

Ceramika Paradyż wdrożyła IFS Applications 9, system klasy ERP, który pomógł w budowie nowego centrum logistycznego, przyczyniając się do skrócenia czasu oczekiwania na produkty, zautomatyzowania pracy w 90% czynności i obniżenia kosztów załadunku towaru. Dodatkowo firma z Opoczna, chroniąc swoje dane operacyjne i przygotowując się na spełnienie wymogów RODO, wprowadziła nową polityką bezpieczeństwa informacji zgodną z ISO27001 wraz z odpowiednimi procedurami informatycznymi.

Handel i usługi

W finale w tej kategorii Rossmann wyprzedził kancelarię Domański Zakrzewski Palinka i Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych ProNovum.

Rossmann, który już w poprzednim roku dotarł do finału naszego z systemami informatycznymi do zakupów online i programu lojalnościowego, tym razem przedstawił akcelerator projektów, nowatorskie rozwiązanie organizacyjne wdrożone w dziale IT, którego efektem było zlikwidowanie kolejki projektów oczekujących. Przy okazji zniesiono dotychczasowy system nadawania priorytetów wybranym projektom – teraz każdy projekt uznany za wartościowy trafia do realizacji w ciągu kilkunastu dni od zgłoszenia. Informatycy w sposób symultaniczny pracują nad utrzymaniem ponad 300 funkcjonujących w firmie systemów i rozwojem 30-50 nowych pomysłów w ciągu roku.

Domański Zakrzewski Palinka, największa polska kancelaria prawnicza, wykorzystała mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do analizy dużych zbiorów dokumentów, co podniosło efektywność realizacji procesów due diligence (audytów przedinwestycyjnych). Projekt stał się platformą, która może być podstawą do wprowadzenia rozpoznawania znaczeń, „rozumienia” języka oraz uczenia się poprzez przyrost materiału w innych projektach. Kancelaria DZP wdrożyła także mechanizm do zarządzania cyklem życia dokumentów, których spółka ma w swoich archiwach ponad 8 mln oraz system ochrony przez wyrafinowanymi atakami cybernetycznymi.

ProNovum, które zdobyło już statuetkę Lidera informatyki w 2015 r., tym razem zgłosiło do konkursu Portal Bloki Pro, narzędzie wspierające elastyczna eksploatację bloków energetycznych. Gromadzi ono w jednym miejscu wiedzę o konstrukcji bloków energetycznych o mocy 100-360 MW należących do wszystkich grup energetycznych w Polsce. Zebrane informacje ułatwiają tworzenie planów remontowych poszczególnych elektrowni, pozwalają analizować przyczyny awarii, rozwiązywać problemy przy eksploatacji bloków i zapobiegać im w kolejnych elektrowniach. Drugim przedstawionym projektem był Moduł Analizy Intensywności Regulacji AIR, który pozwala uzyskać wiedzę o pracy bloków energetycznych w zmienionych warunkach eksploatacyjnych – w tzw. trybie regulacyjnym, związanym ze zmieniającym się zaopatrzeniem w energię ze źródeł odnawialnych.

Administracja i użyteczność publiczna, ochrona zdrowia

Po zwycięstwo w tej kategorii sięgnęło Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Obok niego do finału dotarły Urząd Miasta Bydgoszczy i Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu przystąpiło do konkursu z projektem Open Data Wrocław – uruchomionego w grudniu 2017 r. portalu, który zapewnia różnym grupom: obywatelom, przedsiębiorcom, naukowcom nieograniczony dostęp, także przez API, do surowych cyfrowych danych będących w posiadaniu miasta. Są one potem wykorzystywane m.in. w takich usługach jak Lokomo, JakDojade, NaviParking, Transportoid czy Wroclaw2016. Poza tym CUI zgłosiło do oceny jurorów rozwiązanie do elektronicznego obiegu faktur oraz inicjatywę Wrocław Koduje 2.0, która ma popularyzować programowanie wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich.

Urząd Miasta Bydgoszczy zwrócił uwagę jurorów nie tylko nazwą usługi OPIUM, będącej skrótem od Oświatowej Platformy Informatycznej Urzędu Miasta. To rozbudowany system komunikacyjny dla miasta oraz nauczycieli i innych pracowników szkół. Pozwala zbierać różne wnioski i dokumenty, zbiera informacje finansowe, wspiera usuwanie awarii i planowanie remontów, gromadzi podpisywane umowy czy informacje o nauczycielach poszukujących pracy.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego utworzył Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Umożliwia od sprawny dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji o przewoźnikach, co może pomóc w wyeliminowaniu nieuczciwych przedsiębiorców i poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce.

Jury konkursu

Projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Lidera Informatyki oceniało jury w składzie:

  • Szymon Augustyniak, redaktor naczelny CIO Magazynu Dyrektorów IT,
  • Dariusz Kułakowski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • Leszek Maśniak, doradca ministra cyfryzacji i Chief Data Officer Ministerstwa Cyfryzacji,
  • Marcin Maruta, radca prawny, wspólnik w kancelarii Maruta Wachta,
  • Grzegorz Mazurek, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektor Centrum Badań Transformacji Cyfrowej Cyberman,
  • Andrzej Sobczak, profesor SGH, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką SGH,
  • Marek Zamłyński, dyrektor zarządzający IDC Polska.
  • Tomasz Bitner, redaktor naczelny Computerworld (przewodniczący jury)
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200