Dostawcy ICT w konkursie Lider Informatyki 2018

Znamy laureatów Lidera Informatyki. W tym roku po raz pierwszy nagrody zostały przyznane również dostawcom technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Bez nich niemożliwe byłoby przecież transformowanie przedsiębiorstw.

Lider Informatyki nieprzerwanie odbywa się od 22 lat. To konkurs z najdłuższą tradycją na rynku, który przez lata wypracował sobie renomę i prestiż w środowisku menedżerów zarządzających informatyką w przedsiębiorstwach. Lider Informatyki co roku wyłania i nagradza organizacje, których rozwiązania informatyczne wyróżniają się na rynku i nadają ton cyfrowej transformacji, skutecznie wpływają na biznes klientów i przyniosły korzyści biznesowe. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na zmianę formuły wydarzenia. Do konkursowej rywalizacji w poszczególnych kategoriach rynkowych (bankowość i finanse, przemysł, handel i usługi, administracja, użyteczność publiczna i ochrona zdrowia) obok organizacji, które zgłaszały konkursowe projekty i wdrożenia, stanęli również po raz pierwszy dostawcy ICT. Mimo, że ta część konkursu nie miała za sobą wieloletnich rekomendacji, do jury, składającego się z członków redakcji Computerworld i CIO Magazyn Dyrektorów IT oraz menedżerów z listy CIO TOP100, wpłynęło kilkadziesiąt ankiet konkursowych. Które ze zgłoszeń zostały zauważone przez kilkudziesięcioosobowe jury?

Dostawcy ICT w konkursie Lider Informatyki 2018

Bankowość i Finanse

Tytuł Lidera Informatyki 2018 otrzymała firma First Byte Sp z o.o. za narzędzie klasy RPA (Robotic Process Automation) Wizlink. To pierwsze i jedyne polskie narzędzie tej klasy przeznaczone dla użytkowników biznesowych, a nie programistów (tzw. zero-code). Robot napisany w Wizlink nie wymaga specjalnych uprawnień w środowisku, w którym pracuje (uprawnienia są takie same jak dla zwykłego pracownika). Przy wykorzystaniu zwinnych technik (tzw. agile), może być w pełni wdrożony już w kilka dni i nie wymaga żadnych zmian po stronie aplikacji biznesowych, które są przedmiotem robotyzacji. Wizlink jest narzędziem łatwo aplikowalnym i prostym w użyciu (drag-and-drop). Ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z powtarzalnymi, rutynowymi czynnościami wykonywanymi przez człowieka, ponieważ skraca czas pracy przeznaczony na przepisywanie lub kopiowanie danych pomiędzy aplikacjami, eliminuje błędy przy wprowadzaniu danych i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pracownika. Jak zapewniają twórcy, z pomocą Wizlink można modyfikować istniejące procesy bądź tworzyć nowe bez modyfikacji systemu podstawowego. Można tchnąć nowe życie w stare aplikacje, co jest szczególnie istotne kiedy biznes oczekuje natychmiastowego wdrożenia zmian, aby nie pozostawać w tyle za konkurencją chociażby z powodu zaciągniętego długu technologicznego. Wizlink ma szanse sprawdzić się zarówno w firmach z sektora MSP jak i dużych korporacjach, przy czym branża nie ma tutaj znaczenia (zgłoszenie konkursowe dotyczyło narzędzia wdrożonego w firmie ubezpieczeniowej). Dzięki Wizlink usprawnieniu mogą ulec takie procesy jak na przykład: onboarding klienta, otwieranie i zamykanie rachunku bankowego, obsługa wniosku kredytowego, obsługa szkody , weryfikacja spójności danych w różnych systemach.

W tej kategorii konkursowej zostały również przyznane dwa wyróżnienia.

Pierwsze z nich otrzymał Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. za system uwierzytelniania biometrycznego Novum eNBio, umożliwiający potwierdzanie tożsamości oraz realizację (autoryzację) transakcji w urządzeniach bankomatowych i placówkach bankowych z wykorzystaniem metody opartej o biometrię dłoni (PalmSecure). To autorski projekt NOVUM, sprzedawany na polskim rynku od czterech lat i dedykowany specjalnie sektorowi bankowemu (system w różnych konfiguracjach wykorzystywany jest przez 38 banków). Novum eNBio wykorzystywany jest nie tylko w urządzeniach bankomatowych, ale również w placówkach banku do uwierzytelnienia klienta jak również w celu identyfikacji pracownika banku (pracownicy banku wykorzystują metodę biometrii dłoni do logowania w systemach informatycznych oraz do zatwierdzania transakcji. Wszystkie działania w systemach informatycznych są jednoznacznie przypisane do wykonującego je pracownika).

Dostawcy ICT w konkursie Lider Informatyki 2018
Dostawcy ICT w konkursie Lider Informatyki 2018
Drugie wyróżnienie trafiło do firmy FancyFon SA, która zgłosiła do konkursu system FAMOC (FancyFon Mobility Center), służący do kompleksowy system zarządzania smartfonami i tabletami. To scentralizowana platforma pozwalająca administratorowi kontrolować urządzenia mobilne w czasie rzeczywistym i zarządzać nimi nawet gdy wykorzystują one różne mobilne systemy operacyjne. System umożliwia zdalne instalowanie niezbędnych w firmie aplikacji mobilnych, a następnie prawidłowe skonfigurowanie narzędzi komunikacji z pracownikami, bez fizycznego kontaktu z urządzeniem. W każdej chwili dane mogą być dostarczone do dowolnej liczby pracowników, z kolei w razie wymiany lub utraty urządzenia system FAMOC usuwa zainstalowane aplikacje oraz chronione dane, co przeciwdziała naruszeniu bezpieczeństwa. Platforma znajduje nabywców nie tylko w Polsce czy Europie, ale również za oceanem. Choć platforma została zgłoszona w kategorii bankowości finanse, równie dobrze może się sprawdzić w agencjach rządowych czy przedsiębiorstwach wielu branż.

Kategoria Bankowość i Finanse cieszyła się największym zainteresowaniem dostawców ICT i w niej jury konkursowe przyglądało się największej liczbie zgłoszeń. Jakie produkty dostawcy uważali w tym roku za najbardziej wartościowe i godne zgłoszenia do Lidera Informatyki?

Spółka DOMDATA postanowiła pokazać jury autorską platformę Ferryt, służącą do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w organizacji (BPM) i dokumentami (DMS), która automatyzuje procesy z użyciem silnika workflow i decyzyjnego. Platforma zawiera moduły biznesowe dedykowane dla branży bankowej (np. Ferryt Kredyty) i rozwiązania niezależne od specyfiki branży (np. Ferryt e-Archiwum, Ferryt Reporting+). Moduły tworzą zaawansowany technologicznie system klasy BPMS dostosowany do działalności banku. System zawiera predefiniowane moduły realizujące procesy biznesowe. Dostępne narzędzia umożliwiają użytkownikom biznesowym tworzenie nowych procesów i modyfikowanie istniejących, a intuicyjny kreator umożliwia samodzielne zamodelowanie dowolnego procesu, przedstawianego w postaci kroków, statusów i operacji. Platforma jest oferowana bankom od 8 lat, również na rynkach zagranicznych, upgrade systemu wydawany jest co 6 miesięcy, a co 2-3 lata udostępniany jest nowy Release.

Spółka VSoft do konkursu zgłosiła platformę archITekt, służącą do tworzenia oprogramowania, ułatwiającą i automatyzującą proces wytwarzania rozwiązań biznesowych, np. reguł i decyzji biznesowych (algorytmy i modele), procesów masowych i biznesowych - workflow, elementów GUI, szablonów dokumentów. Platforma archITekt jest bazą szeregu rozwiązań biznesowych VSoft w obszarach: sprzedaż, obsługa procesów kredytowych, zarządzanie ryzykiem kredytowym, obsługa procesów ubezpieczeniowych, monitoring, windykacja. Platforma VSoft archITekt jest podstawą rozwiązań, które kierowane są do branży finansowej, ubezpieczeniowej i windykacyjnej.

BrainSHARE IT Sp. z o.o. wystartował w Liderze informatyki z autorskim oprogramowaniem SaldeoSMART, służącym do odczytywania papierowych i elektronicznych dokumentów oraz ich obiegu między firmą a księgowym. Rozwiązanie wykorzystuje technologię OCR (optical character recognition) i autorskie algorytmy analizujące dane, dające ponad 95% skuteczności w odczycie bez ręcznej weryfikacji danych po stronie dostawcy oprogramowania.

Rozbudowane. Ponad 30 integracji umożliwia eksport danych do systemów księgowych.

SaldeoSMART dostarcza także platformę do komunikacji między biurem rachunkowym i jego klientami.

ING Tech Poland zgłosił Remote Network Management (RNM) realizowany przez ING Tech Poland Network Operation Center (NOC). Network Operation Center (NOC) jest jednostką organizacyjną w ramach ING Tech Poland oraz grupy ING, której głównym celem jest wdrażanie nowoczesnej, skalowalnej, niezawodnej, bezpiecznej infrastruktury sieciowej o wysokiej dostępności w ramach struktur ING, rozproszonych po całym świecie.

Wdrożenia realizowane są w oparciu o najnowsze technologie oraz we współpracy z wiodącymi dostawcami komponentów sieciowych. Usługa jest dedykowana dla grupy ING. Dzięki niej uzyskano znaczną redukcję kosztów utrzymania infrastruktury sieciowej w obrębie ING poprzez zdalne i scentralizowane zarządzanie.

Oracle Polska przedstawiła jury konkursu swoje rozwiązanie Oracle GoldenGate - technologię replikacji danych czyli pozyskiwania i przesyłania danych z baz relacyjnych do różnych technologii w czasie rzeczywistym na potrzeby analizy danych i bezpieczeństwa wraz z zaawansowanym silnikiem do analizy zdarzeń tzw. Stream Analytics. GoldenGate dzięki umiejętności czytania logów transakcyjnych umożliwia bezinwazyjne pozyskiwanie informacji z relacyjnych baz danych, bez ich obciążania. Dzięki temu możemy zasilać systemy analityczne, raportowe, klasy Big Data i Cloud w czasie rzeczywistym. Wraz z technologią replikacji GolgenGate oferuje zaawansowany silnik do analizy czyli Oracle Stream Analytics, który pozwala analitykom biznesowym na wykrywanie zdarzeń na które należy zareagować np. niepokojący trend, odchylenia od uznanych minimów i maksimów, zła kolejność występowania zdarzeń i wiele innych. Oracle GoldenGate jest strategicznym produktem Oracle do przenoszenia danych. Oferowana jest wersja klasyczna – on-premise, jak również jako usługa Cloud i w modelu hybrydowym Cloud at Customer. Nowe wersje są wydawane kwartalnie, przynosząc ciągłe aktualizacje i obsługę nowych środowisk np. typu BI.

Z kolei spółka SAP Polska zaprezentowała rozwiązanie klasy Enterprise do kompleksowej obsługi procesów HR, czyli SAP Success Factors, usprawniające działania HR w całym cyklu życia pracowników w organizacji, począwszy od rekrutacji i wdrażania, aż po zarządzanie ich wydajnością, zapewniając oszczędności w zakresie kosztów HR i poprawę produktywności. To jedyne w pełni chmurowe rozwiązaniem dostępne na polskim rynku, posiadające w swoim portfelu usług pełną funkcjonalność w zakresie operacyjnego i strategicznego HR. SuccessFactors jest dostępne i sprzedawane na całym świecie. Jego rozwój jest oparty o zmiany przepisów prawa, zmiany rynku pracy, sugestie klientów oraz trendy panujące w branży HR.

Spółka SOFTPROM Distribution GmbH, dystrybutor IT z wartością dodaną do konkursu zgłosiła sprzedawane od 5 lat w Europie Wschodniej rozwiązanie TrapX / Portnox IPS. TrapX IDS pozwala wykrywać w czasie rzeczywistym, na wczesnych etapach, najbardziej zaawansowane ukierunkowane ataki. Razem z Portnox NAC, który może automatycznie zablokować skompromitowane zasoby IT, TrapX jest dokładny, prosty w użyciu i szybki w implementacji z bliskimi zeru („false positive"). Integracja Portnox i TrapX pozwala klientom na m.in. wykrywanie zagrożeń szybciej w obszarach sieci, w których wcześniej mieli ograniczoną widoczność, minimalizując szanse na udane naruszenie; zobaczenie zagrożenia bezpieczeństwa w sieci (Wspólne rozwiązanie zapewni ciągłą widoczność, w tym ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym dla wszystkich punktów końcowych, we wszystkich lokalizacjach geograficznych, a także odkrywanie i widoczność urządzeń IoT i BYOD); kontrolowanie dostępu i zmniejszanie ryzyka za pomocą automatycznych funkcji, aby ograniczyć dostęp, poddawać kwarantannie i blokować fałszywe urządzenia lub instalować aktualizacje łatek. Portnox natychmiast naprawia problemy bezpieczeństwa, umożliwiając pełną kontrolę nad wszystkimi zmiennymi sieciowymi. Rozwiązanie cechuje się zdolnością do skutecznego wykrywania i ograniczania zagrożeń APT i zagrożeń 0-dniowych, pomagając zachować zgodność z RODO i efektywnie działa w rozproszonym, heterogenicznym, środowisku, bez implementacji 802.1x. Zgłoszona do konkursu wersję rozwiązania zaimplementowały u siebie między innymi National Bank of Israel i Tel-Aviv Stock Exchange.

Handel i Usługi

W tej kategorii jury zdecydowało przyznać firmie Benson Consultants wyróżnienie za system SkyLogic Mobile - aplikację klasy IoT (zapewnia komunikację P2P, P2M, M2M), na Anroida w technologii hybrydowej, odpowiedzialną za komunikację z urządzeniami telefon/tablet (GPS, aparat, czytnik NFC, transmisja GSM), pracującą on-line oraz off-line.

SkyLogic Mobile umożliwia kontrolę operacji wykonywanych w terenie, lokalizuje ustawienie urządzeń/kontenerów, uszczelnia procesy realizacji usług, eliminacje błędy pracowników oraz automatyzuje rozliczania i reklamacje. Rozwiązanie jest elastyczne i kierowane do wielu branż, w których obsługiwany jest mobilny serwis np.: usługi i handel, serwisy, rolnictwo, dystrybucja, transport. Aplikacja wspiera firmy, które borykają się ze stratami finansowymi powodowanymi przez kradzieże lub zgubienie kontenerów czy innych wynajmowanych urządzeń, brakiem wiedzy, gdzie znajdują się urządzenia czy pomyłkami polegającymi na serwisowaniu innych urządzeń niż zlecone. Przykładowymi odbiorcami mogą być przedsiębiorstwa zajmujące się: serwisem automatów z żywnością oraz napojami i zamrażarkami w sklepach, serwisem automatów do gier, serwisem urządzeń biurowych, wywozem odpadów oraz nieczystości, obsługą wydarzeń.

Warto też zwrócić uwagę na rozwiązanie firmy Unit4 Polska sp. z o.o., która zgłosiła do konkursu system Teta ERP, automatyzujący bieżącą pracę na rzecz działań strategicznych. Rozwiązanie dedykowane jest średnim i dużym przedsiębiorstwom z wielu sektorów gospodarki. Funkcjonalność Teta ERP zapewnia pełną obsługę procesów biznesowych odbywających się w firmach z różnych branż. To system wielojęzyczny, wielowalutowy, umożliwiający pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługujący struktury holdingowe i wielooddziałowe. Jest w pełni skalowalny. Aplikacja jest rozwijana od 1996 roku pod kątem zmian przepisów prawa, potrzeb rynku oraz dedykowanych funkcjonalności dla poszczególnych klientów. System jest otwarty na modyfikacje programistyczne i może integrować się z praktycznie dowolnym oprogramowaniem.

Przemysł

Laureatem w tej kategorii została spółka UIBS Teamwork, która zgłosiła do konkursu pierwszy na świecie systemem klasy ADS (Autonomous Decision System / Autonomiczny System Decyzyjny). IPOsystem wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, samodzielnie i bezpośrednio planuje i steruje procesami produkcyjnymi, logistycznymi i pomocniczymi w przedsiębiorstwie. System bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego podejmuje na halach produkcyjnych optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych. Na bieżąco, samodzielnie zarządza pracą pracowników i maszyn, uwzględniając w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany dotyczące stanu tych zasobów i aktualnej sytuacji na hali produkcyjnej. IPOsystem jest systematycznie rozwijany i uzupełniany o nowe funkcje. Można go stosować do sterowania pracą w wszystkich firmach, w których procesy realizacji zleceń wymagają dwóch lub więcej kolejnych następujących po sobie operacji i dowolnej ilości zasobów (im większa ilość operacji technologicznych i zasobów produkcyjnych tym większe korzyści z zastosowania systemu). Obecnie systemu używają przedsiębiorstwa które zatrudniają od 40 – 650 pracowników bezpośrednio produkcyjnych. System pracuje w następujących branżach: projektowanie i produkcji maszyn i urządzeń przemysłowych, produkcja narzędzi, konstrukcji stalowych, mebli, armatury, produktów konsumenckich i mennicy.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma DSR za działający na platformie Azure system SFC 4 FACTORY, zapewniający zbieranie, kontrolę i analizę danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz usprawniający zarządzanie procesami produkcyjnymi. System jest skalowalny i ma możliwość dopasowania do każdej branży i modelu klienta. SFC 4 FACTORY daje wiele możliwości, między innymi zaawansowaną kontrolę czasu pracy maszyn i pracowników czy identyfikowalność produktów na każdym etapie.

Dostawcy ICT w konkursie Lider Informatyki 2018

Administracja i Użyteczność publiczna

Organizatorzy postanowili połączyć te dwie kategorie w jeden blok.

Zwycięzcą w kategorii Administracja została spółka Atende za rozwiązanie ChainDoc, oparte o technologię Blockchain. Idea rozproszonych rejestrów, które byłyby wykorzystane w sektorze publicznym w Polsce w końcu się zaczęła się spełniać. Rozwiązanie jest także jednym z pierwszych polskich i dostępnych na rodzimym rynku rozwiązań cyfrowego trwałego nośnika. ChainDoc realizuje funkcjonalność trwałego nośnika, nadając dokumentom cyfrowym formę prawną wymaganą przez szereg regulacji. ChainDoc to system rozproszony pomiędzy klientami i instytucjami zaufanymi. Zarówno klienci, jak i strony zaufane (w tym Atende SA jako administrator systemu) uzyskują tak zwany węzeł sieci blockchain. Węzły komunikują się między sobą i utrzymują wspólny rejestr dokumentów zapisywanych przez klientów. Rejestr zawiera tylko tak zwane skróty dokumentów (ang. HASH), z których nie da się ustalić nic na temat oryginalnej treści, ani nawet rozmiaru pliku. Klienci poprzez wygodne API (interfejsy integracyjne) mogą utrwalać w ChainDoc dowolne dokumenty wprost z poziomu własnych systemów, np. CRM czy ERP.

Wszechstronność rozwiązania i jego główny cel jakim jest zapewnienie niezaprzeczalności pewnych dokumentów czy transakcji pozwala na kierowanie go do szerokiego grona odbiorców w różnych branżach.

Wyróżnienie otrzymała firma BIT S.A. za system Lupe, wspierający wysyłanie przez samorządy i jednostki obsługujące infrastrukturę miejską, różnych wiadomości do mieszkańców i turystów (ogólne lub personalne). Lupe zapewnia prostą, dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a samorządem i służbami komunalnymi. Integruje różne źródła informacji, takie jak zarządzanie ruchem, ERP, strony WWW czy systemy bezpieczeństwa. Dostarcza dodatkowe funkcje, np. spersonalizowane harmonogramy odbioru odpadów czy przypominanie o nieopłaconych podatkach. Dzięki wielokanałowemu dostarczaniu treści, (np. aplikacja mobilna, strony WWW, SMS, e-mail, Facebook), Lupe stanowi dostosowane do oczekiwań mieszkańców źródło ważnych informacji.

Laureatem w drugiej kategorii, czyli w Użyteczności Publicznej została firma Petrosoft.pl Technologie Informatyczne. Przedstawiła ona RAILSoft Business Solution - zintegrowany system zarządzania firmami kolejowymi. System zarządza procesami handlowymi, utrzymania taboru, planowania pociągów, planowania obsad , procesami optymalizacyjnymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ECM wagonów, wynajem taboru, rozwiązania mobilne.To najbardziej zaawansowane i najlepiej rozbudowane i zintegrowane rozwiązania do zastosowania w branży kolejowej dostępne na polskim rynku. System dostępny jest w wersji międzynarodowej i obsługuje kilkaset procesów kolejowych. Optymalizuje procesy logistyki kolejowej oraz zbiera dane w czasie rzeczywistym dzięki wykorzystaniu rozwiązań mobilnych przez pracowników terenowych oraz sztucznej inteligencji w procesie planowania pociągów i obsad. Istnieje od 6 lat i jest stale rozwijany z wykorzystaniem metodologii SCRUM.

Jury zdecydowało również przyznać wyróżnienie firmie VisionCube w kategorii Ochrona Zdrowia za wdrożenie usługi umożliwiającej prowadzenie zdalnych konsultacji medycznych, edukację WASH oraz podnoszenie jakości opieki zdrowotnej na terenie dystryktu Nakasongola w Regionie Centralnym w Ugandzie. Technologicznie usługa opiera się na rozwiązaniach Cisco (Cisco Webex Board), jednak o wyróżnieniu firmy zdecydował przede wszystkim cel, jakim było zagwarantowanie stabilnego symetrycznego dostępu do Internetu w szpitalu, zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych informacji, gwarancję możliwości zestawienia wideokonferencji w jakości HD oraz przesyłania kontentu medycznego (celem konsultacji) w afrykańskim państwie. Produkt jest rozwijany w cyklach okołomiesięcznych, w przyszłości będzie rozszerzony o możliwość konsultacji medycznych „live" podczas zabiegów chirurgicznych.

W kategorii Użyteczność Publiczna spółka VisionCube S.A. zgłosiła także swój drugi projekt, jakim było zapewnienie bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz możliwości zdalnego nauczania w dwóch szkołach w Ugandzie, Kakooge,w dystrykcie Nakasongola: szkole technicznej St. John Paul II Technical Institute oraz szkole podstawowej St. Jude Primary School z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii wideokonferencyjnych firmy Cisco.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200