Agregaty prądotwórcze to ważny element zabezpieczenia zasilania systemów IT

Duże wartości zniekształceń harmonicznych mogą być przyczyną niestabilnego zachowania się tandemu agregat-UPS (na przykład poprzez następujące po sobie cykle załączania i wyłączania) co może spowodować niemożność przejścia przez UPSu z trybu pracy bateryjnej na zasilanie z zespołu prądotwórczego. Taka sytuacja kończy się oczywiście rozładowaniem baterii UPS i wyłączeniem zasilania. Nawet przewymiarowanie mocy generatora czy zastosowanie prądnicy o tzw. zewnętrznym wzbudzeniu, często nie rozwiązuje tego problemu i konieczne staje się zainstalowanie zewnętrznych filtrów na wejściu UPS. Prowadzi to oczywiście do znacznego wzrostu kosztów.

Również skokowe obciążenie agregatu pełną mocą pobieraną przez odbiorniki może spowodować chwilowe zmiany częstotliwości i napięcia na wyjściu prądnicy i skutkować niestabilną pracą tandemu UPS-agregat. Wiodący producenci UPSów wyposażają je więc w funkcję miękkiego startu (tzw. soft-start) umożliwiający stopniowe obciążenia na ich wejściu. W przypadku zasilaczy UPS wyposażonych w tą funkcję oraz zbudowanych w oparciu o elementy półprzewodnikowe o wysokich częstotliwościach przełączania (w miejsce prostowników tyrystorowych) lub urządzeń wyposażonych w odpowiednie filtry poziom wnoszonych zakłóceń jest na tyle mały, iż współczynnik przewymiarowania agregatu wynosi zwykle około 1,5 mocy znamionowej UPS. Konieczność takiego poziomu zwiększenia mocy urządzenia w stosunku do obciążenia wynika głównie z konieczności zapewnienia energii do ładownia baterii oraz strat (sprawności) samego UPSa.

Zobacz również:

  • Zasilanie infrastruktury IT - oto najpopularniejsze zagrożenia

Aby osiągnąć jak najlepsze skoordynowanie pracy tandemu UPS – agregat istnieje konieczność regulacji wielu parametrów wejściowych zasilacza takich jak:

• zwiększenie tolerancji na szybkość zmian częstotliwości

• zwiększenie tolerancji częstotliwości

• ustalenie rampy czasowej stopniowego obciążania generatora prądotwórczego.

Przy doborze i instalacji agregatu współpracującego z zasilaczami UPS należy się, więc bezwzględnie skonsultować z przedstawicielem producenta UPS w celu określenia warunków poprawnej współpracy i konfiguracji. Aby zoptymalizować moc agregatu prądotwórczego warto stosować filtry aktywne lub agregaty z prądnicą obcowzbudną, które cechują się znacznie wyższą odpornością na przeciążenia. Ponieważ cena instalacji agregatu ma poważny udział w koszcie całego systemu zasilania gwarantowanego optymalizacja jego wymiarowania znacznie przyczynia się do obniżenia nakładów inwestycyjnych.

Eksploatacja agregatu prądotwórczego

Szczególnie istotne dla zachowania pożądanego poziomu niezawodności agregatów prądotwórczych są ich okresowe przeglądy. Rzadkie uruchamianie agregatu powoduje degradację silnika spalinowego i późniejsze trudności z rozruchem. W związku z tym powinno się, przynajmniej raz na trzy miesiące dokonać sprawdzenia poziomu wszystkich płynów (oleju, cieczy chłodzącej) oraz stanu akumulatora rozruchowego a następnie dokonać uruchomienia zespołu prądotwórczego przynajmniej na okres minimum kilkunastu minut. W celu zapewnienia niezawodnego działania wymagana jest bieżąca konserwacja układu chłodzenia. Należy dokładnie sprawdzać przewody, poziom chłodziwa, działanie pompy wody i innych układów. Niezmiernie istotna jest także terminowa wymiana materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry oleju, powietrza, oleju itp. zgodnie z zaleceniami producenta silnika. Warto, więc zlecić tą usługę doświadczonemu serwisowi, który posiada autoryzacje producenta.

Podsumowanie

Agregaty prądotwórcze to ważny element zabezpieczenia zasilania systemów IT

Zależność nakładów ponoszonych na systemy zasilania wraz ze wzrostem czasu autonomii

Agregaty prądotwórcze są doskonałym źródłem zasilania w przypadku zasilania tymczasowego np. zasilania imprez masowych czy mobilnych centrów danych w zastosowaniach militarnych lecz najczęściej stosowane jako rezerwowe źródło energii elektrycznej. Rozwiązania do zabezpieczania zasilania systemów IT z ochroną złożoną jedynie z zasilaczy UPS są stosowane najczęściej w przypadku, gdy zabezpieczany obiekt (w którym jest zainstalowany system teleinformatyczny) posiada zasilanie z kilku niezależnych linii energetycznych i w związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej jest znikome, lub gdy użytkownik liczy się z wystąpieniem takiego ryzyka. Zastosowanie agregatu prądotwórczego pozwala na uzyskanie takich korzyści jak:

• zmniejszenie kosztów zakupu i instalacji w stosunku do rozwiązań UPS opartych o zasilanie z baterii akumulatorów

• zwiększenie niezawodności i czasu życia systemu

• możliwość zabezpieczenia zasilania dla odbiorników (nie wymagających zasilania bezprzerwowego) a nie podłączonych do zasilaczy UPS.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż sam agregat prądotwórczy nie jest w stanie zapewnić bezprzerwowego zasilania, bowiem jego minimalny czas rozruch waha się od kilku do kilkudziesięciu sekund, ponadto nie we wszystkich aplikacjach można zastosować agregat prądotwórczy, gdyż wymaga on specjalnych warunków tj. systemu doprowadzania powietrza oraz układu odprowadzania spalin oraz wymaga konieczności zastosowania specjalnych zabezpieczeń p. pożarowych. Inna wadą agregatów zasilanych silnikiem spalinowym jest wysoki poziom hałasu i zanieczyszczanie środowiska. Zespoły prądotwórcze są zwykle dostępne w wersjach przeznaczonych do instalacji wewnątrz budynku jak i na zewnątrz w specjalnych obudowach zapewniających odporność na warunki atmosferyczne, a także w wersjach przewoźnych (zabudowanych na podwoziach przyczep bądź samochodów).


TOP 200