80 serwerowni na mecz otwarcia

Stadion Narodowy w Warszawie to budynek wielofunkcyjny. Jego architektura IT została zaprojektowana, by sprostać wymaganiom podczas meczów, koncertów i w codziennej pracy biurowca.

80 serwerowni na mecz otwarcia

Stadion Narodowy w liczbach

80 serwerowni, w tym 4 duże i 76 mniejszych

600 km kabli światłowodowych

58 000 miejsc dla kibiców na trybunach

Sprzęt i systemy IT w złotówkach

- Wartość zainstalowanego aktywnego sprzętu sieciowego wynosi ponad 35 mln zł

- Zintegrowany System Zarządzania Stadionem kosztował prawie 13,5 mln zł

- System monitoringu CCTV - 2,2 mln zł

- System telefonii VoIP - 1 mln zł

- System medialny Digital Signage - 730 tys. zł

Poza meczami na Stadionie Narodowym kilkanaście razy w roku będą odbywały się imprezy masowe. Wtedy Stadion będzie funkcjonował jak typowy obiekt widowiskowy. Na co dzień pełni on natomiast rolę biurowca, centrum konferencyjnego i wystawowego. Dlatego też jego architektura IT została zaprojektowana tak, aby spełnić wymagania specyficzne dla różnych scenariuszy działania.

Podczas trwania imprezy masowej ważna jest niezawodność i dostępność usług - każda minuta awarii przekłada się na wymierne straty finansowe. Z tego powodu sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma postać dwuwarstwową. "Mamy ring czterech serwerowni głównych połączonych ze sobą redundantnymi łączami światłowodowymi, prowadzonymi dwiema niezależnymi trasami w tzw. pełną kratę. W każdej serwerowni głównej rozmieszczone są dwa przełączniki rdzeniowe pracujące w klastrze. Konfiguracja taka zapewnia redundancję 1 do 8. Drugi poziom sieci to 76 serwerowni dostępowych, które są połączone z serwerowniami głównymi za pomocą redundantnych łączy światłowodowych, a dalej sygnał IP rozprowadzany jest kablami kategorii 6 do punktów końcowych" - wyjaśnia Robert Wojtaś, wiceprezes zarządu Narodowego Centrum Sportu. Informuje, że dodatkowo zainstalowana została sieć WiFi opierająca się na 281 punktach dostępowych. Wszystko po to, by zminimalizować prawdopodobieństwo awarii, umożliwić prawidłowe funkcjonowanie kluczowych systemów na stadionie i zapewnić jego niezawodne działanie zarówno na co dzień, jak i w czasie imprez i meczów.

Cała sieć chroniona jest systemem firewalli oraz inteligentnymi systemami detekcji ataków. Dodatkowo warstwa serwerów aplikacyjnych i usługowych, kluczowych dla funkcjonowania Stadionu, chroniona jest analogicznym systemem zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem z wnętrza sieci. Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego została zaprojektowana tak, żeby zapewnić niezawodną łączność dla wszystkich działających w obiekcie podsystemów, takich jak: telefonia, automatyka budynku, kontrola dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system monitoringu CCTV, system kontroli biletów, sprzedaży, dystrybucji mediów digital signage. "Dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania systemy te pracują w logicznie odseparowanych sieciach VRF. Zastosowane wydajne przełączniki sieciowe dostarczone przez firmę NextiraOne, która jest wykonawcą sieci na stadionie, zapewniają niezbędną przepustowość. Przełączniki te dostarczają ponad 13,5 tys. aktywnych portów Ethernet o przepustowości od 1 Gb do 10 Gb. Całość jest monitorowana za pomocą specjalistycznego sprzętu przez centrum wsparcia technicznego Cisco, w celu wczesnego wykrycia i zapobiegania wszelkim zagrożeniom" - tłumaczy Robert Wojtaś. Dzięki temu będzie można zapobiec wszelkim próbom włamania do systemów, wirusom w sieci komputerowej czy próbom przechwycenia transmisji. Łącznie na Stadionie Narodowym zainstalowano 450 km kabla kategorii 6 oraz 150 km 72-włóknowego kabla światłowodowego.


TOP 200