7 ważnych cech systemu zarządzania ryzykiem

Systemy ERM do zarządzania ryzykiem rozwijają się w szybkim tempie. Rośnie też ich funkcjonalność, ponieważ muszą uwzględniać coraz szerszą paletę zagrożeń pochodzących z cyfrowego świata. Często są projektowane pod określone typy ryzyka występujące w różnych branżach. Przedstawiamy ich najważniejsze cechy.

Transformacja cyfrowa i rozwój technologii powoduje, że przedsiębiorstwa są wystawiane na wciąż nowe zagrożenia, które mogą sprawiać duże problemy operacyjne. Wraz ze wzrostem złożoności współczesnych scenariuszy biznesowych, analizy niezbędne do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością stają się bardziej konieczne niż kiedykolwiek. Obszarów ryzyka co prawda przybywa, ale także rozwiązania chroniące przed nimi są coraz bardziej wszechstronne.

Systemy ERM okazały się szczególnie przydatne w zarządzaniu ryzykiem aktywnie je identyfikując, kategoryzując i oceniając potencjalne zagrożenia na poziomie strategicznym i na poziomie codziennego działania przedsiębiorstwa. Nowoczesne aplikacje ERM (Enterprise Risk Management) oferują kompleksowy zestaw aplikacji od oceny ryzyka poprzez modelowanie i raportowanie aż po łagodzenie skutków naruszeń. Większość dostawców platform ERM wykorzystuje do budowy swoich rozwiązań różnego rodzaju technologie, co pozwala uzyskać jak najlepsze efekty zabezpieczające.

Zobacz również:

  • Najcenniejsze światowe marki – ranking zdominowały firmy technologiczne

Jak podaje raport Research and Markets ("Technologies for Assessing Risk Management: Global Markets") globalny rynek technologii przeznaczonych do zarządzania ryzykiem do 2021 roku powinien osiągnąć wartość 17,1 mld USD (z 11 mld USD w 2016 r.) rosnąc średniorocznie o 9,2%.

Rzecz jasna, same rozwiązania ERM to za mało, powinny być one elementem całej strategii zarządzania ryzykiem opracowanej przy ścisłej współpracy zarządu firmy, kierownictwa, pracowników i innych interesariuszy. Organizacje muszą mięć wszakże świadomość zagrożeń jakie niesie ich działalność i dostosować aplikacje IT do określonego typu ryzyka korporacyjnego. Jeśli firma nosi się z zamiarem zainwestowania w ERM powinna dokładnie przyjrzeć się dostępnym na rynku rozwiązaniom. Przede wszystkim trzeba koncentrować się na ERM, które łatwo integrują się z istniejącymi systemami, ponieważ integracja taka jest nieodzowna, by oprogramowanie mogło korzystać z danych pochodzących z innych systemów w celu oceny kompleksowej ryzyka. Dlatego najlepsi dostawcy w branży pracują nad oferowaniem rozwiązań z otwartymi interfejsami API.

Warto też zaznaczyć, że choć im większa firm tym większa potrzeba wdrożenia ERM, to jednak wielkość organizacji nie jest najistotniejszym przyczynkiem do wdrożenia. Bardzo wielu dostawców ERM posiada klientów wśród przedsiębiorstw zatrudniających zaledwie kilkudziesięciu pracowników.

Ważne cechy systemu ERM

Zarządzanie ryzykiem powinno stanowić integralną część dobrej praktyki biznesowej nowoczesnej organizacji, a wybór odpowiedniego oprogramowania jest jej nieodłącznym elementem. Ale co tak naprawdę oznacza "dobra" aplikacja ERM? Według ekspertów z Cammrisk powinna ona posiadać siedem najważniejszych funkcji, takich jak:

  • Zgodność z międzynarodowymi normami ISO 31000:2009. Normy te wprowadzone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 2009 r. określają zasady, ramy i procesy zarządzania ryzykiem. Norma ISO 31000:2009 nie jest przeznaczona dla jednej konkretnej branży czy sektora i może być stosowana dla każdego rodzaju ryzyka. Posiadanie systemu ERM zgodnego z ISO 31000:2009 zapewnia opracowanie i wdrożenie planów i ram zarządzania ryzykiem uwzględniających różne potrzeby organizacji.
  • Powiązanie ze strategią organizacyjną. Jeśli aplikacja ERM nie może być zintegrowana z ogólną strategią organizacji oznacza to, że nie będzie można dopasować jej do zarządzania ryzykiem w tej organizacji. Wdrożony system musi być dostosowany do ram planowania i raportowania w danym przedsiębiorstwie. Tylko wtedy można śledzić wszystkie rodzaje ryzyka w odniesieniu do planów strategicznych.
  • Konfigurowalne ramy. Każda organizacja działa inaczej i dlatego też sposób, w jaki zarządza swoim ryzykiem jest różny. Efektywne systemy ERM powinny zapewniać elastyczne ramy zarządzania ryzykiem lub możliwość tworzenia własnych frameworków, aby można było dostosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb organizacji oraz włączyć do systemu przyszłe procesy ryzyka, niezależnie od potencjalnych zmian organizacyjnych.
  • Elektroniczne przypomnienia i powiadomienia. Przypomnienia i alerty są kluczową cechą każdej aplikacji ERM. Celem posiadania systemu jest lepsze i skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem i z tego powodu bezwzględnie konieczne jest, aby odpowiednie osoby czy działy były natychmiast informowane o występującym ryzyku, tak aby mogły jak najszybciej podjąć niezbędne działania zapobiegawcze.
  • Umożliwienie zarządzania ryzykiem na poziomie wykonawczym. Aby zarządzać ryzykiem w organizacji, należy ustanowić odpowiedzialność osób i działów. W celu poprawy wydajności oprogramowania, menedżerowie na różnych poziomach i w różnych działach muszą być w stanie identyfikować ryzyka, które są dla nich istotne. Kierownictwo wyższego szczebla powinno identyfikować wszystkie typy ryzyka.
  • Przyjazne dla urządzeń przenośnych. Obecnie większość pracowników spędza mniej czasu przy biurkach. Nie tylko jesteśmy w ciągłym ruchu, ale elastyczne warunki pracy oznaczają też, że możemy pracować z dowolnego miejsca. W związku z tym dzisiejsze oprogramowanie ERM musi być przyjazne dla urządzeń przenośnych - najlepiej poprzez natywne aplikacje.
  • Raportowanie. Ostatnią, ale nie mniej ważną cechą nowoczesnego rozwiązania ERM jest możliwość generowania wnikliwych raportów. Dane prezentowane w formie raportów są niezbędne do efektywnego zarządzania ryzykiem i wydajnością. dlatego system ERM powinien zapewniać zarówno stały zestaw raportów, jak i możliwość konfigurowania raportów według indywidualnych potrzeb organizacji.

Ranking dostawców rozwiązań IT do zarządzania ryzykiem

7 ważnych cech systemu zarządzania ryzykiem

20 dostawców najbardziej nowatorskiej i innowacyjnych rozwiązań do zarządzania ryzykiem w 2018 roku według rankingu CIO Review

Krajobraz ERM ewoluuje i przynosi coraz szerszy wachlarz rozwiązań. Systemy te różnią się pomiędzy sobą, bo często są projektowane pod określone typy ryzyka. Redakcja amerykańskiego wydania CIO Review przy udziale komisji złożonej z CEO, CIO i analityków rynku wybrała 20 najlepszych firm dostarczających w 2018 roku najbardziej innowacyjne i nowatorskie rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem. Oferują one narzędzia technologiczne w połączeniu z efektywnymi strategiami, które pomagają w ocenie i niwelowaniu ryzyka i stymulują rozwój biznesu.

7 ważnych cech systemu zarządzania ryzykiem

Technologie stosowane do zarządzania określonymi kategoriami ryzyka

Zarządzanie ryzykiem oparte jest na zaawansowanych technologiach używanych do rozwiązywania problemów związanych z występowaniem określonego typu ryzyka oraz zachowania zgodności z regulacjami (technologie te raport Chartis określa jako STORM - Statistical Techniques and Open Risk Management). STORM może wyposażyć firmy w narzędzia jakich potrzebują do opracowania solidnych strategii zarządzania ryzykiem.

7 ważnych cech systemu zarządzania ryzykiem

wyjaśnienie skrótów:

EP - Evolutionary Programming

GA - Graph Algorithms

ML - Machine Learning

NLP - Natural Language Processing

RPA - Robotic Process Automation

RCA - Rules Compression Analytics

SDA - Statistical Data Aggregation

źródło: Chartis "RiskTech100 2019"

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200