6 powodów, dla których warto wzmacniać rolę przywódczą kobiet

Z najnowszych badań wynika, że obecność kobiet na kluczowych stanowiskach kierowniczych przynosi znaczne korzyści biznesowe.

Zmiany w obrębie kultury korporacyjnej nie zachodzą wskutek naturalnych procesów czy przypadkowych zdarzeń. Bazują na twardych danych i przekonujących wynikach biznesowych. Tak się składa, że większość tych danych potwierdza konieczność wzmocnienie przywódczej roli kobiet w biznesie.

Oto sześć przyczyn, dla których firmy powinny dążyć do większego zróżnicowania struktury zatrudnienia pod względem płci. Wszystkie są poparte twardymi danymi.

Zobacz również:

  • Roberta Nelson Shea z Universal Robots z „robotycznym Noblem” po raz drugi

1. Wyższe przychody

Badanie przeprowadzone w 2014 roku przez firmę Mintigo, działającą w obszarze marketingu i analityki predyktywnej, wykazało, że firmy prowadzone przez kobiety i zatrudniające ponad 1000 pracowników wypracowują przychody, które w przeliczeniu na jednego pracownika są o 18% wyższe niż w przypadku firm kierowanych przez mężczyzn.

2. Wyższe ROI

Jak wynika z badania opublikowanego przez Instytut Anity Borg (ABI), organizacji non-profit dążącej do zwiększenia zatrudnienia kobiet w branży technologicznej, największe spółki z listy Fortune 500 zatrudniające kobiety na co najmniej trzech stanowiskach dyrektorskich notują wzrost stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału rzędu ponad 66%, wzrost rentowności sprzedaży o 42% oraz wzrost stóp zwrotu z kapitału własnego o 53%.

3. Niższa rotacja i ułatwiona rekrutacja

Z badań przeprowadzonych przez firmę Gallup wynika, że firmy o bardziej zróżnicowanej strukturze zatrudnienia wykazują o 22% niższy wskaźnik rotacji pracowników, zaś organizacje, których kultura korporacyjna opiera się o ideę większej integracji kobiet, mają ułatwione zadanie, jeśli chodzi o rekrutowanie zróżnicowanego personelu.

Rywalizacja o talenty technologiczne zaostrza się, ale firmy zatrudniające kobiety na każdym szczeblu struktury organizacyjnej przyciągają z reguły więcej wykwalifikowanych kandydatów, ponieważ budzą pozytywne skojarzenia i cieszą się lepszą reputacją na rynku pracy.

4. Lepsze wyniki operacyjne i finansowe

Kobiety mają ogromną siłę nabywczą. Przeprowadzone niedawno przez firmę Deloitte badanie wykazało, że kobiety wpływają nawet na 85% decyzji zakupowych podejmowanych w Stanach Zjednoczonych, co odpowiada za około 4,3 biliona z 5,9 biliona dolarów łącznych wydatków konsumpcyjnych w tym kraju. Tym samym, kobiety stanowią największą potęgę gospodarczą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz na całym świecie. Firmy zatrudniające więcej kobiet na kluczowych stanowiska są lepiej przygotowane do spełniania potrzeb szerszego rynku, ponieważ to właśnie kobiety wiedzą, czego chcą inne kobiety.

5. Wzrost innowacji

Innowacyjność jest celem strategicznym dla większości firm. Badania pokazują, że kobiety dostarczają cennych poglądów w procesie tworzenia koncepcji, co przekłada się na wzrost liczby innowacji i skuteczne rozwiązywanie bardziej złożonych problemów. Badanie przeprowadzone przez firmę Gallup potwierdza, że kobiety i mężczyźni różnią się w swoich opiniach, koncepcjach i wiedzy na temat rynku. Przekłada się to zaś na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, ostatecznie prowadzące do nadzwyczajnej wydajności na poziomie jednostki biznesowej.

6. Większy potencjał do rozwiązywania problemów i pracy zespołowej

Badanie przeprowadzone przez Instytut Anity Borg (ABI) wykazało, że problemy są skuteczniej rozwiązywane w zróżnicowanych aniżeli jednolitych grupach, ponieważ większa część pracy teoretycznej odbywa się w zespołach. Poprawia to ogólne wyniki i wyraźnie zwiększa przewagę konkurencyjną zespołów złożonych również z kobiet.

Wnioski: co rzeczywiście będzie napędzać zmianę kulturową?

Tworzenie kultury opartej o integrację jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy inaczej czuliby się nieco odseparowani. Wspieranie awansu kobiet w biznesie doskonale wpływa na sytuację kobiet. Ale nie jest to ostateczny cel, a na pewno nie taki, który zbuduje zaangażowanie. Kultury korporacyjne i firmy oparte o ideę integracji, dbające o zróżnicowanie struktury zatrudnienia pod kątem płci, osiągają ponadprzeciętne wyniki biznesowe. Cechują je nadzwyczajne wskaźniki satysfakcji i retencji klientów, produktywności i rentowności. I to właśnie te wyniki staną się katalizatorem działań i zmiany kulturowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200