5 priorytetów, które obniżają koszty chmury i usprawniają operacje IT

Dzięki infrastrukturze jako kodowi, infrastrukturze pulpitów wirtualnych i proaktywnemu podejściu do zarządzania incydentami można pomóc w utrzymaniu kosztów chmury na rozsądnym poziomie.

Kertlis/ Getty Images

W ciągu ostatniej dekady firmy budowały znaczące obciążenia obliczeniowe w infrastrukturze chmury publicznej i prywatnej lub przenosiły obciążenia do chmury. Gartner przewiduje, że wydatki na usługi chmury publicznej przez użytkowników końcowych na całym świecie osiągną 591 miliardów dolarów w 2023 roku, co stanowi wzrost o 43% w porównaniu z 2021 rokiem. To znaczący skok, który sugeruje, że wiele firm zoptymalizowało swoje migracje do chmury pod kątem szybkości, a zarządzanie kosztami i wydajność operacyjna były prawdopodobnie kwestiami drugorzędnymi. Chociaż Gartner prognozuje, że światowe wydatki na IT wzrosną o 2,4% w 2023 r., niektórzy analitycy obniżają swoje prognozy, a wielu liderów IT planuje korekty wydatków.

Początkowy wyścig w budowaniu możliwości chmury zmienia się w kierunku zarządzania kosztami, optymalizacji infrastruktury i automatyzacji większej liczby operacji. W nawiązaniu do mojego niedawnego artykułu na temat siedmiu sposobów na obniżenie kosztów dzięki agile i devops, oto pięć zaleceń dotyczących tego, jak zespoły IT mogą zoptymalizować swoje stosy chmurowe, aby obniżyć koszty i poprawić wydajność operacyjną.

Zobacz również:

  • HarmonyOS z sukcesem uruchomione na komputerze
  • 8 błędów strategii danych, których należy unikać
  • Wydatki na chmurę wzrosną w tym roku

1. Standaryzacja wzorców kompilacji z infrastrukturą jako kodem

„Infrastruktura przekroczyła punkt złożoności, w którym ręczne wdrażanie infrastruktury i aplikacji jest antywzorcem”, mówi Marko Anastasov, współzałożyciel Semaphore CI/CD. „Aby skonfigurować infrastrukturę w chmurze, należy korzystać z narzędzi IaC (Infrastructure as Code), takich jak Terraform”.

Inne platformy i narzędzia IaC obejmują AWS CloudFormation, Azure Arm Templates, Red Hat Ansible, Progress Chef, Puppet i Kubernetes. Platformy te umożliwiają ustalanie standardów infrastruktury (czasami nazywanych wzorcami lub szablonami), a następnie wykorzystywanie kodu do zarządzania konfiguracją i wdrażaniem. IaC eliminuje ręczne etapy budowania, konfigurowania i wdrażania infrastruktury chmury, w tym sieci, obliczeń, pamięci masowej i usług.

Jak tłumaczy Anastasov, „Automatyzacja jest kluczem do obniżenia kosztów i poprawy niezawodności. Korzystanie z IaC zwiększa widoczność usług uruchamianych w chmurze i umożliwia uruchamianie zautomatyzowanych narzędzi do analizy kosztów”.

Moje zdanie: Korzystanie z IaC jest ważnym krokiem, ale organizacje poszukujące efektywności powinny standaryzować architektury chmurowe i wzorce IaC wielokrotnego użytku. Istnieje kompromis między zapewnieniem zespołom deweloperskim pełnej elastyczności infrastruktury a uzyskaniem wydajności dzięki standaryzacji stosów i infrastruktur chmurowych. Zespoły IT korzystające z IaC i automatyzacji mogą jednak zwiększyć liczbę obsługiwanych wzorców infrastruktury.

2. Skupienie się na współbieżności podczas skalowania aplikacji natywnych dla chmury

Wcześniej omówiłem CI/CD (ciągłą integrację i ciągłe wdrażanie), ciągłe testowanie i inne praktyki devops. Są to oczekiwane praktyki podczas tworzenia aplikacji natywnych dla chmury. Zwinne zespoły powinny również zająć się tymi zagrożeniami bezpieczeństwa podczas tworzenia oprogramowania i zwiększyć obserwowalność devops. Rozważmy te kluczowe praktyki devops dla wszystkich aplikacji.

Co zespoły devops powinny zrobić poza tymi podstawami podczas opracowywania aplikacji i mikrousług, w których oczekuje się wysokiego wykorzystania, a stała wydajność jest kluczowym wymogiem?

Arjun Chandar, CEO w IndustrialML, odpowiada: „Podczas projektowania nowego stosu technologii w chmurze z funkcjami przeznaczonymi do dystrybucji wśród dużej liczby klientów, dokonywanie wyborów projektowych w celu poprawy współbieżności jest świetnym sposobem na poprawę doświadczeń klientów. Korzystanie z języków i frameworków dostosowanych do współbieżności zmniejszy ból głowy podczas skalowania”.

Moje zdanie: Podczas opracowywania nowych aplikacji i usług, menedżer produktu i zwinne zespoły muszą sprawdzić, jakie kryteria niefunkcjonalne są priorytetowe. W przypadku niektórych aplikacji jest to skalowalność i wydajność. Dla innych może to być niezawodność, elastyczność lub spełnianie wymogów zgodności. Zespoły, które z góry rozpoznają te priorytety, są lepiej przygotowane do debaty na temat kompromisów podczas projektowania architektury i tworzenia kodu.

3. Maksymalizacja możliwości dzięki wirtualnym desktopom

Coraz więcej organizacji rezygnuje z komputerów stacjonarnych i laptopów na rzecz infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI) działającej w chmurze. Jedno z badań rynkowych wycenia rynek VDI na 16 miliardów dolarów ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą ponad 20% do 2023 roku.

„Przedsiębiorstwa modernizują komputery użytkowników końcowych za pomocą komputerów w chmurze, co jest cennym dodatkiem do strategii przetwarzania w chmurze, które zapewniają większą elastyczność w niepewnych czasach”, mówi Matthew Davidson, Field CTO w Workspot. „Ponieważ możliwości i koszty chmury różnią się w zależności od hiperskalera, przedsiębiorstwa odnoszą korzyści z wdrażania komputerów w chmurze w wielu regionach i chmurach, umożliwiając optymalizację kosztów w zależności od przypadku użycia, co jest ważną innowacją w przypadku napiętych budżetów”.

Moje zdanie: Wiele organizacji przeszło na VDI podczas pandemii, a wiele z nich postawiło na konfiguracje uniwersalne. Chociaż rozwiązało to pilny problem i jest skutecznym sposobem zarządzania zasobami IT, mogło to zapewnić słabe wrażenia użytkownika, szczególnie dla pracowników o ponadprzeciętnych potrzebach obliczeniowych. Dział IT może znaleźć bardziej holistyczną wydajność, badając wpływ technologii VDI na produktywność pracowników, identyfikując persony użytkowników i tworząc wzorce wdrażania VDI zoptymalizowane pod kątem danej persony.

4. Zwiększenie monitorowania i usprawnienie zarządzania incydentami

Przeniesienie większej liczby obciążeń do chmury to dopiero pierwszy krok na drodze do modernizacji. Zapewnienie wydajnego i responsywnego modelu Dnia 2 w celu zapewnienia niezawodnych, wydajnych i wysokowydajnych stosów chmurowych i przepływów pracy wymaga od zespołów IT iteracyjnego usprawniania operacji. Ming Gong, wiceprezes ds. produktów w Blameless, zaleca poprawę wydajności dzięki praktykom zarządzania incydentami. „Uważamy, że słabo zdefiniowany proces zarządzania incydentami jest zarówno przeszkodą dla produktywności, jak i przeszkodą dla innowacji. Optymalizacja procesu zarządzania incydentami w celu wyeliminowania trudu i ograniczenia niejasności znacznie przyczyni się do poprawy wydajności operacji IT”, wyjaśnia.

Incydenty, awarie i słabo działające systemy mają wpływ na dalsze działania, które mogą być łatwe do zmierzenia w handlu elektronicznym i systemach skierowanych do klientów, ale trudniejsze do oszacowania w przypadku wielu działów przepływu pracy i systemów operacyjnych. Platformy AIops mogą pomóc zespołom zarządzającym incydentami skrócić średni czas ich rozwiązywania i zarządzać celami związanymi z poziomem usług. Są to dwie najlepsze praktyki ograniczania wpływu incydentów na koszty i produktywność.

Zespoły operacyjne IT wdrażają narzędzia do monitorowania, praktyki obserwowalności i AIops w stosach chmurowych, ale monitorowanie wirtualnych pulpitów i doświadczenia użytkownika jest również potrzebne. Davidson mówi: „Firmy powinny szukać rozwiązań VDI, które oferują kompleksową, globalną obserwowalność ich komputerów w chmurze w chmurach publicznych w jednym widoku. Ta potężna funkcja umożliwia zespołom IT zapewnienie najwyższej niezawodności i dostępności w celu uzyskania maksymalnej produktywności”.

Moje zdanie: Wierzę, że nie można poprawić tego, czego się nie mierzy, co często przypisuje się znanemu konsultantowi ds. zarządzania Peterowi Druckerowi. Niezależnie od tego, czy próbujesz obniżyć koszty, zarządzać większą liczbą przepływów pracy w chmurze, poprawić doświadczenia, czy zwiększyć niezawodność, zalecam nadanie priorytetu obserwowalności, monitorowaniu i AIops na czele modeli Day 2.

5. Analiza priorytetów IT i dyscypliny finansowej

„W okresie spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa powinny przyjrzeć się istniejącemu stosowi technologii i ocenić, które inicjatywy IT mogą wywrzeć największy wpływ przy najmniejszych nakładach”, tłumaczy John Milburn, dyrektor generalny Clear Skye.

Dan Ortman, dyrektor ds. globalnej praktyki finops w SoftwareOne, dodaje: „Obawy związane z recesją i ogólny priorytet optymalizacji wydatków napędzają rozwój finops, praktyki zarządzania finansami w chmurze, która łączy IT, finanse, inżynierię, twórców produktów, zarządzanie zasobami IT, kierownictwo i inne osoby, aby uzgodnić wykorzystanie chmury i cele związane z wydatkami”.

Liderzy IT wiedzą, że szybkie wprowadzanie innowacji i wdrażanie niezawodnych aplikacji wymaga partnerstwa między działami IT i finansów. Stawianie finansów przed IT może prowadzić do powolnych planów projektowych i niedofinansowanych modeli operacyjnych Dnia 2, co często jest receptą na przyspieszenie długu technicznego. Oprzyrządowanie IT bez dyscypliny finansowej może prowadzić do nieefektywności i systemów, które nie zapewniają wpływu na biznes. Cloud finops to jedno z podejść pomagających zespołom inżynieryjnym, finansowym, technologicznym i biznesowym współpracować przy podejmowaniu decyzji dotyczących wydatków opartych na danych.

Liderzy IT powinni opracować strategię architektury, która promuje rozwój platform i ponowne wykorzystanie możliwości. Milburn sugeruje: „Sprawdź, jakie funkcje lub rozwiązania istnieją w ramach Twojej platformy, aby jak najlepiej wykorzystać obecną inwestycję. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także zmniejsza komplikacje związane z wdrażaniem nowych technologii”.

Anastasov podaje przykład sztucznej inteligencji. „Uruchamianie obciążeń AI jest kosztowne, ponieważ wymaga potężnego sprzętu GPU. Powiedzmy, że twoja aplikacja staje się wirusowa. To świetnie, dopóki pod koniec miesiąca nie otrzymasz gigantycznego rachunku, którego nie będziesz w stanie zapłacić”, mówi. Sugeruje on, by zespoły IT”"udostępniały daną funkcję dopiero po przeprowadzeniu kompleksowej analizy kosztów”.

Moje zdanie: zespoły IT powinny nadać priorytet eksperymentom i zarządzać procesami innowacji w celu opracowywania nowych produktów, ulepszania doświadczeń i budowania praktyk opartych na danych. Następnie należy wprowadzić dyscyplinę finansową podczas planowania pilotaży i przypadków użycia produkcyjnego, co pomoże ujawnić kwestie kosztów i wydajności na etapach rozwoju. W przypadku systemów już działających, poszukiwanie kosztów i usprawnień operacyjnych jest jednym ze sposobów finansowania redukcji długu technologicznego.

Źródło: Infoworld

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200