4 kierunki rozwoju systemów IT według HPE

Edge Computing, hiperkonwergencja, chmury hybrydowe oraz powszechne zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego to, zdaniem HPE, najważniejsze kierunki rozwoju systemów IT w przedsiębiorstwach. Przedstawiciele firmy zaprezentowali strategię firmy oraz związane z nią nowe produkty, rozwiązania i usługi podczas konferencji HPE Discover More, która odbyła się pod koniec marca w Warszawie.

Podczas wystąpienia otwierającego konferencję Michał Zajączkowski, dyrektor zarządzający w Hewlett Packard Enterprise Poland, podkreślał jeden z kierunków rozwoju systemów IT - Edge Computing (przetwarzanie na brzegu sieci), który jest ważnym elementem cyfrowej transformacji.

„W świecie IT wydać wyraźną tendencję do przesunięcia miejsca przetwarzania danych z ośrodków Data Center na brzeg sieci. Według Gartnera 70% danych generowanych w systemach IoT nigdy nie trafi do Data Center” - powiedział Zajączkowski.

Zobacz również:

Dlatego też HPE inwestuje w rozwój rozwiązań typu Edge Computing zarówno serwerów i urządzeń przetwarzających dane na brzegu sieci, jak i oprogramowania zarządzającego oraz dodatkowych usług mających ułatwić firmom planowanie i wdrażanie systemów IoT.

Na konferencji nie zabrakło także tematów związanych z cyfrową transformacją oraz wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI w różnych produktach, usługach i rozwiązaniach oferowanych przez HPE.

Podczas HPE Discover More zaprezentowano również raport „Digital Transformation in CEE” przedstawiający wyniki badań ankietowych dotyczących cyfrowej transformacji przeprowadzonych na przełomie listopada i grudnia 2018 przez firmę DT Global Business Consulting. W badaniach udział wzięło 121 firm z Europy Centralnej i Wschodnie, w większości zatrudniających ponad 200 pracowników.

4 kierunki rozwoju systemów IT według HPE

„W świecie IT wydać wyraźną tendencję do przesunięcia miejsca przetwarzania danych z ośrodków Data Center na brzeg sieci” mówi Michał Zajączkowski, Dyrektor Zarządzający, Hewlett Packard Enterprise Poland. Źródło: Computerworld IDG.

Edge Computing i IoT

W ofercie HPE znajduje się linia produktów Edge Line w skład której wchodzą mini-serwery przeznaczone do formatowania danych z czujników lub kontrolerów IoT do postaci, która pozwala na ich przesłanie do systemu centralnego lub urządzeń przetwarzających informacje na brzegu sieci, które również wchodzą w skład HPE Edge Line. Natomiast jeśli chodzi o centra danych obsługujące systemy IoT, to HPE ma w ofercie zestaw systemów i aplikacji pozwalających na budowę kompletnego, dopasowanego do potrzeb rozwiązania.

Najnowsze, wprowadzone przez HPE produkty i usługi związane z systemami IoT to:

  • HPE Edgeline OT Link, otwarta platforma pozwalająca na automatyzację współdziałania aplikacji i różnych technologii operacyjnych na brzegu sieci oraz autonomiczne podejmowanie decyzji przez działające tam urządzenia,
  • Nowe rozwiązanie do zarządzania systemami HPE Edgeline. Według przedstawicieli HPE jest to pierwsze w branży tego typu rozwiązanie zaprojektowane specjalnie pod kątem zapewnienia najwyższej klasy niezawodności, łączności i bezpieczeństwa systemów IoT,
  • System HPE Edgeline EL300 Converged Edge składający się z platformy HPE Edgeline OT Link oraz oprogramowania do zarządzanie HPE Edgeline. Jest przeznaczony dla szerokiego zakresu różnych zastosowań w przemyśle,
  • Usługi HPE Edgeline Field Engineering, które ułatwiają planowanie, wdrażanie i dostosowanie do wymagań firm rozwiązań IoT wykorzystujących platformę HPE Edgeline OT Link.

HPE oferuje nie tylko rozwiązania IoT, ale również wspiera użytkowników w przygotowywaniu projektów wdrożeń oraz ich finansowania. Na przykład, we współpracy z Deloitte, opracowała model sprzedaży rozwiązań na zasadzie subskrypcji. Jest on adresowany głównie do samorządów planujących wdrożenia systemów typu smart city.

4 kierunki rozwoju systemów IT według HPE

W jakim stopniu kluczowe technologie cyfrowe są wykorzystywane w procesach biznesowych, produktach i usługach w firmach z Europy Centralnej i Wschodniej. Źródło: DT Global Business Consulting „Digital Transformation in CEE”.

Transformacja cyfrowa

„Trzy główne elementy transformacji cyfrowej to technologie, ludzie i procesy oraz ekonomia i modele biznesowe” - mówi Martin Moser, Hybrid IT Director CEEMA.

Pierwszy z nich, czyli wdrożenie nowych technologii takich, jak systemy inteligentnego przetwarzania na brzegu sieci i elastycznych rozwiązań chmurowych, jest w praktyce zadaniem najłatwiejszym.

Znacznie trudniejsza jest zmiana mentalności i przyzwyczajeń ludzi oraz modyfikacja procesów biznesowych. Bo wdrożenie nowej technologii do obsługi już istniejących procesów nie jest dobrym pomysłem na cyfrową transformację. Trzeba zmodyfikować lub opracować nowe, efektywnie działające i zoptymalizowane procesy biznesowe.

Problemem w wielu firmach jest też finansowanie cyfrowej transformacji i zbudowanie nowych modeli biznesowych umożliwiających zwiększenie efektywności i wykorzystanie nowych możliwości, które daje technologia. We wszystkich tych obszarach, HPE oferuje produkty, rozwiązania i usługi, które mogą ułatwić cyfrową transformację.

Są to m.in. systemy Simplivity i Synergy, umożliwiające uzyskanie elastyczności chmury obliczeniowej również w infrastrukturze wykorzystującej lokalne centra danych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu automatyzacji zarządzania, kontroli przetwarzania danych i integracji z zewnętrznymi dostawcami chmury publicznej.

HPE Simplivity to system hiperkonwergentny przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw w skład którego wchodzą serwery, pamięci masowe, urządzenia sieciowe, system do backupu i oprogramowanie zarządzające. Natomiast dla dużych firm, HPE zaprojektowało Synergy – system, którego infrastruktura jest budowana i konfigurowana podobnie jak oprogramowanie. Osobą budującą infrastrukturę IT jest w tym przypadku programista, który korzystając ze zunifikowanego API jest w stanie dostosować wszystkie wymagane zasoby do potrzeb uruchamianych aplikacji biznesowych.

Nie poradzimy sobie bez AI

„Systemy IT urosły do takich rozmiarów i są tak złożone, że bez wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji coraz trudniej jest sobie z nimi poradzić, a dane to dla biznesu to obecnie nowa ropa naftowa” - mówił Moser. Dlatego też HPE rozwija technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję w dwóch obszarach: oferuje systemy, które umożliwiają wdrożenie systemów sztucznej inteligencji w firmach oraz wykorzystuje AI we własnych produktach.

W pierwszym przypadku są to głównie produkty wspomagające zaawansowane obliczenia oraz implementacje rozwiązań typu Big Data, jak m.in. systemy Apollo lub Superdome Flex. W drugim, sztandarowym przykładem jest HPE InfoSight, platforma chmurowa, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do analizy i przewidywania zdarzeń występujących w centrach danych zwiększając efektywność wsparcia technicznego i umożliwiając optymalizację działania środowiska IT.

SI jest też wykorzystywane przez Intelligent Data Platform, rozwiązanie, które stosuje mechanizmy automatyzacji działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania centrów danych. „Będący jego podstawą system HPE Global Intelligence Engine zapewnia możliwość zautomatyzowania 80% reakcji na występujące zdarzenia, a tylko 20% wymaga zaangażowania ludzi” - zapewnił przedstawiciel HPE.

Cyfrowa transformacja w CEE

Tendencja do cyfrowej transformacji firm prowadzących biznes w państwach Europy środkowej i wschodniej jest wyraźnie widoczna, ale wciąż większość z nich jest we wczesnej fazie implementacji takich rozwiązań. Taki jest ogólny wniosek z raportu Digital Transformation in CEE.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że cyfrowa transformacja to znacznie więcej niż technologia. „Samo wdrożenie technologii nie jest rozwiązaniem umożliwiającym realizację cyfrowej transformacji. Niezbędna jest zmiana w mentalności ludzi oraz znacząca modyfikacja procesów biznesowych” - podkreśla Martin Moser.

Na tle innych krajów regionu, Polska zajmuje pozycję lidera w cyfrowej transformacji - taki wniosek można wyciągnąć z najnowszego raportu DT Global Business Consulting „Digital Transformation in CEE”.

Z raportu wynika, że 56% firm z regionu CEE jest przekonanych, że cyfrowa transformacja pozwoli im znacznie wzmocnić konkurencyjną pozycję na rynku. Ale, aż 40% firm przyjmuje postawę wyczekującą i postrzega cyfrową transformację jako duże wyzwanie ze względu na poziom jej złożoności i szeroki zakres niezbędnych zmian w procesach biznesowych.

Jedna trzecia ankietowanych firm już wykorzystuje media społecznościowe, chmurę, technologie mobilne, cyfrowe dokumenty i zintegrowane z nimi systemy do zarządzania obiegiem zadań, a większość firm przynajmniej niektóre z takich rozwiązań. Zastosowania analityki i Big Data, IoT oraz różnego rodzaju systemów definiowanych programowo są znacznie mniej popularne.

A jeśli chodzi o technologie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, systemów robotycznych i druku 3D to trzy czwarte firm z region CEE w ogóle nie korzysta z takich rozwiązań.

4 kierunki rozwoju systemów IT według HPE

Proporcja przychodów związanych z cyfrowymi liniami biznesowymi w porównaniu do klasycznych modeli biznesu w różnych krajach CEE. Źródło: DT Global Business Consulting „Digital Transformation in CEE”.


TOP 200